Tværdisciplinær teknologiudvikling gennem etablering af Push-Pull teknologiske innovations-platforme hos GTS

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Globaliseringen stiller stigende krav til dansk erhvervsliv om accelererende produktudvikling og introduktion af nye, innovative produkter og services. De traditionelle netværk og kilder til ny viden er ikke længere tilstrækkelige. Der er behov for nye tværdisciplinære udviklingsmodeller samt forbedrede metoder til søgning og brug af viden der allerede findes. Pera in UK og CSIRO i Australien er blandt de førende, og er startet på at udvikle nye modeller og metoder.

En af de nye veje er alternativ anvendelse af eksisterende teknologiske løsninger, hvor teknologi udviklet til et bestemt formål ofte kan anvendes med stort udbytte i helt andre sammenhænge.

For at kunne udvikle de nye modeller optimalt er der behov for at etablere effektive platforme med godt overblik og bredt kendskab til teknologibehov og -anvendelse i forskellige fagområder og sammenhænge.
Der vil blive udviklet virtuelle og fysiske teknologi- og innovationsplatforme og metoder/modeller på nationalt og regionalt plan, som vil sikre en effektiv udveksling af innovative teknologiske løsninger og viden mellem virksomheder, læreanstalter og forskere - danske og internationale – på tværs af traditionelle fagdiscipliner. Aktiviteterne vil inddrage aktører på videnområdet, GTS-institutter, Væksthuse, erhvervsorganisationer o.l.

Resultater: 3-4 teknologiplatforme indenfor væsentlige strategiske vækstteknologier, f.eks.: Plast teknologi og Smart Materials, metal teknologi, nano teknologi, fødevare teknologi, energi teknologi osv.