Uddannelse på vej

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør

Formålet med aktivitetsplanen er, at ”lappe” hullerne i uddannelsessystemet inden for vejområdet, hvor der bl.a. mangler materiale, moduler og ajourføring af undervisere, som skal sikre at den nyeste aktuelle viden og praksis implementeres på de mellemlange uddannelser og på efteruddannelserne. Herunder udestår et arbejde med at gøre uddannelserne mere tidssvarende og sikre, at de matcher erhvervslivets behov såvel som fanger interessen hos de nye studerende.

Rekruttering af vejingeniører og anden arbejdskraft med vejtekniske kvalifikationer er meget svært, da der bliver uddannet alt for få i forhold til den efterspørgsel, der er på netop denne faggruppe. Manglende ajourføring af undervisere, kursusmoduler og undervisningsmateriale har en negativ indvirkning på tilstrømningen af studerende. Det kræver derfor en bred indsats – over hele uddannelsesspektret – at vende denne udvikling. Nærværende aktivitetsplan supplerer den uddannelsesmæssige indsats i den igangværende aktivitetsplan ’E1 Huller i Vejen’ (2016-2018), som har sit fokus på de videregående uddannelser (universiteterne), med et fokus på at udarbejde opdateret vejteknisk uddannelsesmateriale og kursusmoduler til professionshøjskolesystemet (diplomingeniører, bygningskonstruktører mv.) samt målrettede vejtekniske efteruddannelsesforløb for de erhvervsaktive, hvor den nyeste viden bringes i spil.

Den nyeste viden omkring anlæg, vedligehold og sammentænkning af integrerede løsninger i den danske vejinfrastruktur omhandler klimatilpasningsløsninger, bæredygtige løsninger med fokus på cirkulær ressourceøkonomi, samt en række andre innovative løsninger, der medvirker til at skabe grundlaget for en bred, effektiv optimering og tilpasning af infrastrukturløsninger i den danske vejsektor. Resultater fra ’E1 Huller i vejen’ (2016-2018), og dialog med brancheorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne, understreger behovet for udbredelse til relevante faggrupper gennem egentlig uddannelse af også de udførende.
Med nærværende aktivitetsplan imødekommes vejsektorens store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, og samtidig sikres en endnu bredere implementering, forankring og nyttiggørelse af den nye viden fra eksisterende RK-aktiviteter i hele vejsektoren, herunder forankring i de udførende led. Derfor indgår udvikling og afprøvning af uddannelsesmateriale i denne aktivitetsplan, der målrettes såvel studerende på professionshøjskoler som sektorens erhvervsaktive gennem målrettet efteruddannelse, så de rustes bedst muligt til fremtidens udfordringer, herunder understøtning af sektorens mange SMV.

Nøgleord

20 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Hundahl (Adm. dir., Asfaltindustrien)
Onsdag d. 7/9-16 kl. 14:42

Asfaltindustrien støtter fuldt om projekt "Uddannelse på vej".

Asfaltindustrien beskæftiger direkte 2.000 personer i Danmark på 38 fabrikker, på en række laboratorier og på vejen i form at asfaltsjak landet over.

Vi mærker allerede i dag manglen på kvalificerede vejingeniører, selv om vi i flere år har været en aktiv del af projektet Viadania, der har til formål at skaffe vejingeniører til branchen via en systematisk indsats for at skabe og besætte trainee-pladser for nyuddannede ingeniører.

En af erfaringerne fra Viadania er, at arbejdet med at skaffe ingeniører starter tidligt - allerede i skolen. Derfor vil et initiativ som "Uddannelse på vej" set fra vores side ligge i perfekt forlængelse af de erfaringer vi har og kunne medvirke til at løse de udfordringer vi mærker.

Vi synes også, at parterne bag,Teknologisk Institut, VIA og VEJ-EU, virker som et stærkt team. Og vi kender TI og VEJ-EU godt som kompetente kræfter på vejområdet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 9/9-16 kl. 12:01

Kære Anders

Tak for din opbakning til forslaget. Vi er klar over, at Asfaltindustrien er aktiv med henblik på at sikre kompetente medarbejdere til vejsektoren, og vi håber med forslaget "Uddannelse på vej" at få mulighed for at styrke denne indsats.

Der bliver udviklet nye teknologier til vejsektoren i resultatkontrakten "Huller i Vejen", som vil kunne formidles til både de 2000 personer beskæftiget i selve asfaltindustrien og andre personer beskæftiget hos kommuner, entreprenører og rådgivere og på den måde løfte hele sektoren.

Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Nielsen (Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører)
Torsdag d. 8/9-16 kl. 08:24

Danske Anlægsentreprenører har fået gennemført en analyse "Implementering af 10 klimatilpasningsplaner - aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser". Den analyse peger på behov for viden om klimaveje - såvel anlæg som drift.

Der er behov for at opbygge viden på alle niveauer gennem efteruddannelse og uddannelse. Derfor er E1 - Huller i vejen med initiativet "Uddannelse på vej" af stor betydning for, at vejsektoren kan være en del af løsningen på klimaudfordringerne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 9/9-16 kl. 12:05

Kære Niels

Tak for kommentaren og informationen om analysen gennemført af Danske Anlægsentreprenører. Den danner et godt udgangspunkt for aktiviteterne i forslaget "Uddannelse på vej".

Klimatilpasning er netop et af fokusområderne i "Huller i vejen", hvor der allerede nu foreligger perspektivrige resultater. Vi håber at få mulighed for at formidle disse resultater til både nuværende og nye medarbejdere i vejsektoren via uddannelse.

Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Mandag d. 12/9-16 kl. 17:47

Fra KEA vil vi også rigtig gerne støtte og samarbejde omkring dette initiativ. I 2015 startede vi på bygningskonstruktøruddannelsen udbuddet af en specialeretning i anlæg, da vi kunne se behovet for at give nogle af vores studerende en bredere viden om dette område. Vi er også, som det nævnes i aktivitetsforslaget,stødt ind i mangel på undervisningsmaterialer på vejområdet og ser gerne dette suppleret med opbygning af et netværk af undervisere som vi kan anvende på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 18/9-16 kl. 12:55

Kære Henriette
Tak for opbakning til forslaget. Bygningskonstruktøruddannelsen er bl.a. én af uddannelserne i målgruppen for forslaget, og en revision af undervisningsmaterialerne er netop vores mål.
Vi vil overveje din ide om opbygning af et netværk af undervisere der kan anvendes på tværs af uddannelsesinstitutioner.
Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Jens Adamsen (Seniorprojektleder, Atkins)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 08:30

Fra Atkins er der stor opbakning til dette initiativ. Vi mærker allerede udfordringer, når vi skal rekrutere nye vejingeniører, og det er vigtigt at der uddannes nye ingeniører, som er opdaterede med de nyeste teknologier. Vi anser det desuden for vigtigt, at det ry "Ingeniørhøjskolen Horsens Teknikum" havde for at uddanne velkvalificerede vej- og anlægsingeniører videreføres af VIA.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 08:49

Kære Jens Adamsen
Det er godt at høre, at Atkins bakker op om forslaget. Vi er bekendte med, at I og andre virksomheder har udfordringer med at rekruttere folk med kompetencer inden for vejområdet. Vi skal gøre vores bedste for at sikre, at VIA bliver klædt på til at kunne uddanne velkvalificerede vej- og anlægsingeniører.

Med venlig hilsen
Mette Glavind

Allan Lyng Hansen (Afdelingschef, Horsens Kommune)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 11:22

Horsens Kommune kan kun bakke op om initiativet. Vi oplever i dag udfordringer med at finde og rekruttere ingeniører og andre teknisk uddannede personer med de rette kompetencer, der kan være med til at planlægge, projektere og vedligeholde vejnettet og som i den forbindelse kan tænke nye løsninger og metoder ind som tager højde for klima- og miljøproblematikkerne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 11:30

Kære Allan Lyng Hansen
Tak for opbakningen. Din kommentar bekræfter vores baggrund for forslaget, nemlig at der mangler folk med kompetencer inden for vejområdet. både hvad angår ingeniører og andre faggrupper. Vi håber at vi får mulighed for at bidrage til et større udbud af kompetente medarbejdere fremover til glæde for Horsens Kommune og andre aftagere.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Synnøve Klitgaard (Konsulent, Dansk Byggeri)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 15:34

Fra Viadania hilser vi dette tiltag velkomment. Vi har i mere end 3 år arbejdet med rekruttering af unge til netop Infrastrukturbranchen og hermed vejbranchen. Vi må desværre konstatere at der er for få der går all in i vores aktiviteter. Så vi glæder os til at få et godt samarbejde på dette projekt. Helt konkret kunne vi se at den markant større søgning rettet mode ingeniøruddannelserne - desværre ikke var rettet mod vores branche. Så vi må bare være synlige på flere fronter. MH Synnøve Klitgaard /Viadania

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 15:40

Kære Synnøve Klitgaard
Du har ret i, at det er et paradoks, at ingeniøruddannelsernes popularitet ikke rammer vej/infrastruktursektoren på trods af, at branchen efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for dette område. Vi håber, at det bliver muligt, at vi i samarbejde kan få mulighed for at udvikle uddannelserne således, at vi på den måde kan få skabt større interesse om vejområdet. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kim Lind Larsen (Formand, 3Fs Byggegruppe)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 16:34

Fra 3Fs Byggegruppe bakker vi op om projekt "uddannelse på vej".

Vi er glade hver gang én i vores branche vælger at efteruddanne sig og bygge oven på deres faglige uddannelse. Vores struktøruddannelse fylder 25 år i år, og her er det vigtigt, at vi sender et synligt signal om, at der er masser af gode karriereveje inde for struktørfaget.

Struktøruddannelsen er i dag delt i to overordnede specialer: bygningsområdet og anlægsområdet. I dag har de mellemlange og lange videregående uddannelser meget fokus på bygningsområdet, derfor er anlægsområdet desværre lidt overset. Det vil være godt at få gjort noget ved.

Anlægsstruktørerne har konkret fokus på veje, belægninger og kloak, og derfor virker projektet meget relevant.

Med de forandringer vi ser i klimaet for tiden, er der et stort behov for, at vi har højt kvalificeret arbejdskraft, som kan hjælpe med at løse fremtidens udfordringer for infrastrukturen.

Jeg glæder mig meget til at se hvad der kan komme ud af projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 08:59

Kære Kim
Tak for dit indlæg og opbakning til forslaget. Det er en interessant forskel i de forskellige uddannelser mellem bygnings- og anlægsområdet du påpeger. Markedsmæssigt er der ikke noget, der retfærdiggør at overse anlægsområdet.
Vi håber med nærværende aktivitetsforslag at kunne nå et skridt af vejen ift. flere og bedre uddannelsesmuligheder inden for vej/anlægsområdet.
Med venlig hilsen
Mette

Ove Steen Nielsen (Uddannelsesleder, VIA Engineering)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 08:24

VIA University College hilser initiativet "Uddannelse på vej" meget velkommen. Med en mere end 100 årig tradition for uddannelse af bygge og anlægs ingeniører, herunder til vejbranchen, ser VIA mange muligheder i at få suppleret den eksisterende viden indenfor vejområdet, og vi hilser ethvert tiltag der kan sætte fokus på et større studenteroptag velkomment.
Vejbranchen står foran et større generationsskifte, og er en branche der vil møde mange forandringer i fremtiden, herunder tilpasning til førerløse biler, anvendelse af 'big data' i trafikinformation og styring, være en del af klimatilpasningen, for blot at nævne nogle.
Derfor er opdateret undervisningsmateriale et af grundpillerne, ligesom det er nødvendigt at den nyeste forskning og innovation forankres endnu bedre i undervisningen og i efteruddannelserne. Herved sikres, at undervisningen er tidssvarende og aktuel samt at fremtidens ingeniører uddannes med de rette kompetencer således de både har den nødvendige grundviden om vejanlæg mv., men også kan arbejde tværfagligt.
VIA Engineerings undervisere og forskere ser frem til projektet, og til at være en del af det.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:43

Kære Ove Steen Nielsen
Tak for opbakning til aktivitetsforslaget. Det er blandt andet fra VIA University College, at vi er blevet opmærksomme på hullet i uddannelsessystemet, hvad angår vejområdet. Og med den videnopbygning, der foregår i øjeblikket, blandt andet i aktiviteten Huller i vejen, vil det være en god mulighed for at få opgraderet og udbygget uddannelserne.
Vi ser frem til samarbejdet med VIA.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Borgmann (Projektchef, Arkil A/S Asfalt)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:02

Rekruttering af vejingeniører /-teknikere med vejtekniske kvalifikationer er meget svært, da der bliver uddannet alt for få i forhold til den efterspørgsel, der er på netop denne faggruppe. Manglende ajourføring af undervisere, kursusmoduler og undervisningsmateriale har en negativ indvirkning på tilstrømningen af studerende. Det kræver derfor en bred indsats – over hele uddannelsesspektret – at vende denne udvikling.
Det er glimrende initiativ at gøre noget for at få de vejtekniske discipliner mere ind i varmen mht. uddannelser.
Det er en generel oplevelse i branchen, at det er meget svært at finde nye kvalificerede medarbejdere med en direkte uddannelsesmæssig baggrund.
Det der så sker i praksis i stedet, er en kortere eller længere ”learning by doing” indlæringsperiode, med større eller mindre succes. Det er ikke optimalt.
Et problem er det vel at de studerende måske opfatter branchen som kedelig? Men i praksis er vi jo en del som har oplevet det modsatte, at der er mange spændende og dynamiske udfordringer, over en bred front.
Der ligger også en opgave i at gøre dette mere synligt….

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:49

Kære Jens Borgmann
Tak for din kvalificering af grundlaget for aktivitetsforslaget. Du har helt ret i, at udover ny viden og integrering i undervisning, så skal der også gøres noget ift. image overfor destuderende.
Vi håber, at vi med nærværende projekt kan nå et skridt af vejen i samarbejde med Arkil og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Carsten Bredahl Nielsen (Udviklingskonsulent, Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU))
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:50

VEJ-EU er meget interesserede i at deltage i et sådant samarbejde, hvor vi ser nogle gode muligheder for at formidle resultaterne af de omtalte projekter for den danske vejsektor, som vi har en lang tradition for og erfaring med at formidle viden til. Vi er netop inde i en udviklingsfase, hvor vi søger nye, aktuelle områder for denne formidling og samtidig fokuserer på behov hos kursister, vi hidtil ikke har understøttet, fx bygningskonstruktører, der umiddelbart vil kunne anvende den opnåede viden i deres daglige, praktisk arbejde.

Vi foreslår, at formidlingen sker gennem intensive endagskurser med praktiske elementer, som vi har erfaring for er en god form. Kurserne kan vi som en non-profit forening udbyde på kommercielle betingelser til vores nuværende kundegruppe og, i samarbejde med VIA-Horsens og Teknologisk Institut, til nye kundegrupper.

Jeg ser frem at etabler et innovativt samarbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:53

Kære Carsten
VEJ-EU er en central spiller, hvis vi skal få succes med uddannelse til vejsektoren, så det er helt essentielt, at vi får etableret et godt og konstruktivt samarbejde om opgaven. Tak for de meget konkrete forslag til, hvordan nye kurser bør udbydes.
Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette