Udnyttelse af globale erfaringer om produktudvikling – Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

CMMI og lignende modeller repræsenterer et destillat af mere end tyve års opsamlede og ordnede erfaringer om produktudvikling. Modellerne er ordnet i procesområder og beskriver karakteristika for effektive processer. Altså, hvad kendetegner en effektiv proces, hvordan ser den ud, og hvordan performer den, men ikke hvordan processen specifikt skal udføres. Modellerne kan således bruges til at forbedre organisationens egne processer, samt til at vurdere organisationens processers performance op imod.

CMMI vil over de kommende år blive anvendt i flere og flere sektorer – og blandt andet bruges til at vurdere samarbejdspartnere, leverandørforhold, investeringsmuligheder og meget andet. Der er en omfattende proces i gang med standardisering og lignende – men i Danmark halter vi efter, hvilket kan få langsigtede konsekvenser for eksporterende underleverandører, der vil mødes med nye krav om dokumenteret modenhed.

På det specifikke plan udestår en systematisk opsamling af danske erfaringer, og hvordan man i dansk virksomhedskultur mest effektivt udnytter de internationale erfaringer, for at sikre dansk industri en førerposition. Modellerne er en genvej til accelereret produktudvikling for den organisation, som har erkendt behovet. Erkendelsen mangler, og de danske erfaringer skal systematiseres for at kunne bruges effektivt.

GTS nettet har introduceret CMMI og lignende modeller i Danmark – og ønsker gennem analyse, ny viden, international videnhjemtagning og kursusaktivitet at sikre en dansk førerposition i moden produktudvikling.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Boris Wortmann
Onsdag d. 6/5-09 kl. 23:14

Jeg er ikke overbevist om sandheden at best practice opsamlinger fører til de resultater som der antydes. Min tvivl går på at en sådan teknologioverførsel (man kigger hvem der er gode og prøver at kopiere deres værktøjer og metoder) får hele essencen med. Min oplevelse at tyngden langt mere ligger i innovationskulturen i virksomheden. Alle der har prøvet at trække metoder henover vidensmedarbejder kender til implementeringsudfordringerne. Desuden virker CMMI som en meget stor investering for små og mellemstore virksomheder inden et afkast kan ses. Jeg venter stadig på dokumentation af danske eksempler hvor effekten af en CMMI implementering kan ses tydeligt på bundlinien. Sidst og ikke mindst huger det mig ikke at det først er på sidste og femte niveau at det lærende element kommer ind i billedet. Men jeg vil indrømme at min viden er begrænset.

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 12:08

Tak for din kommentar Boris. Vi har fuld forståelse for at man ikke kan påregne at modeller som f.eks. CMMI blot kan kopieres ukritisk, og specielt er vi opmærksomme på at innovationskulturen, som du nævner, kan være en væsentlig udfordring. Vi deler også din erfaring med at man kan møde visse udfordringer når man prøver lægge metoder og systematik ind over videnmedarbejdere. Din kommentar om hvor vidt CMMI er SMV-egnet vil vi bestemt holde os for øje når vi i vort arbejde med videnhjemtagning søger internationale erfaringer på feltet. Det er netop visionen at vi skal hjælpe SMV´erne i gang med metoder og arbejdsformer, der måske som udgangspunkt virker lidt tunge for den størrelse virksomheder. Hvis du skulle have erfaringer med andre typer af modeller, der kan bringes i anvendelse for at accelerere innovationen og fornyelsen hos SMV´erne, vil det være et meget nyttigt bidrag for os i vort videre arbejde.