Udnyttelse af Rumsystemer til øget vækst

Senest opdateret d. 10/10-2016
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Thomas Aaboe Jensen
Programleder, Afd. for Sensor Innovation

Den nye nationale rumstrategi fastslår, at der er behov for styrkelse af både up- og downstream aktiviteter for at skabe øget vækst i Danmark. For at øge danske virksomheders muligheder indenfor rumområdet har GTS institutterne Alexandra, FORCE Technology og Delta aftalt at indgå i et ambitiøst udviklingssamarbejde og aftalt en effektiv videnspredning leveret i tæt koordination og samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit.
Downstream dækker i aktivitetsforslaget udnyttelse af satellitdata; positionsdata fra Galileo, observationsdata fra Copernicus, data infrastruktur, tjenester i Internet of Things mm. Upstream aktiviteterne omfatter etablering af ”extreme-test” facilitet til elektronik og batterier udsat for rummets hårde miljø, samt udvikling af additiv fremstillingsteknologi til vægt og styrke optimerede strukturkomponenter. Produktkvalitet skal sikres ved udvikling af en egnet ikke-destruktiv kontrolmetode.
Sigtet er at styrke potentielle danske rumvirksomheder, herunder særligt SMV’er, med viden og teknologier til at udnytte det forventede potentiale indenfor rumområdet. Flere danske virksomheder forventes involveret i konkrete demonstrationscases, herunder virksomheden Gomspace på konkrete nanosatellit cases, til inspiration for målgruppen.

Nøgleord

22 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Engstrand Kappel (Salgsingeniør, Kirkholm Maskiningeniører A/S)
Torsdag d. 8/9-16 kl. 10:43

Helt klassisk arbejder vi hos Kirkholm Maskiningeniører oftest med subtraktiv fremstilling til vores forskellige konstruktioner. Additiv fremstilling er endnu i sin spæde barndom, men er bestemt noget vi mener man skal holde øje med. Al ny viden i den sammenhæng vil fra vores side blive fulgt med stor interesse.

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:16

Kære Michael E. Kappel
Tak for interessen for ansøgningen. Vi forventer at kunne præsenterer resultater både via nyhedsbreve og seminarer, og dertil nogle konkrete demo projekter. Her vil der være mulighed for at inddrage jer direkte.
mvh

kjeld madsen (ingeniør, FMI)
Torsdag d. 8/9-16 kl. 13:03

FMI byder dette forslag meget velkommen - altid interesseret i den nyeste teknologi. FMI har eksempelvis gennem de seneste år haft et samarbejde med FORCE omkring lasersvejsning af flymotor dele - additiv fremstillingsteknologi afledt af national rumteknologi udviklet af FORCE.

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:21

Kære Kjeld Madsen
Tak for din interesse for projektet. Netop flydele stiller særlige krav til dokumenteret kvalitet. Ikke destruktiv prøvning af additivt fremstillede komponeneter er derfor en integreretog vigtig del af projektforslaget.

Philippe Courrier (Senior Specialist, Terma Aerostructures A/S)
Fredag d. 9/9-16 kl. 07:35

Terma har udpeget additiv fremstilling af metal strukturer som værende et strategisk vigtigt teknologiområde. Denne aktivitet vil derfor være yderst relevant for Terma, da udviklingsarbejdet kan medvirke til bedre og billigere flykomponenter som er en del af Terma’s kerneforretning.

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:27

Kære Philippe Courrier
Mange tak for din interesse for aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i de store perspektiver for additiv fremstilling og følger udviklingen med stor bevågenhed. Der er stadig mange udfordringer omkring de metallurgiske egenskaber og homogenitet. Disse forhold er netop adresseret i aktivitetsplanen

Ricky Nymann
Fredag d. 23/9-16 kl. 11:52

Super interessant aktivitet - for os især mulighederne for anvendelse af satellitdata til andre forretningsmæssige formål. I KMD er vi som en del af vores smart data strategi altid på udkig efter datakilder der kan noget nyt/mere.

Martin Schumann (Business Development Manager, Mjølner Informatics A/S)
Fredag d. 23/9-16 kl. 14:31

Lyder rigtig spændende og relevant på mange plan.

Som repræsentant for en virksomheder der har rigtig meget fokus på IoT, kan jeg især se perspektiverne i en satellit-baseret forbindelse mellem smart devices. Det vil åbne helt nye muligheder og booste IoT indsatsen hos mange danske produktions- og softwarevirksomheder.

Glæder mig til at se resultaterne

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 26/9-16 kl. 14:11

Kære Martin Schumann,
Mange tak for opbakningen til aktiviteten.
Som du påpeger, så er der store muligheder i udnyttelsen af satellitbaserede data i relation til smarte produkter og Internet of Things. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer og andre softwarevirksomheder i at udnytte disse muligheder.

Ingeborg Rosenvinge (cand.merc.jur, Thürmer Tools )
Fredag d. 23/9-16 kl. 20:01

Thürmer udvikler 3D printede skærende værktøjer. Netop parameter som vægt, styrke og hårdheder i metalstrukturer er særdeles relevant. Udviklingen indenfor Additive manufacturing går meget hurtigt, og der er vigtigt, at vi i Danmark følger trop. Vi vil se frem til at følge projektet tæt!

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:32

Kære Ingeborg Rosenvinge
Spændende at I med jeres ekspertise finder projektforslaget interessant. Det vidner også om at der stadig er mange udfordringer og forbedringsmuligheder. Vi ser gerne at virksomheder som jeres inddrages for at samle mest mulig viden til projektet.

Giuliano Bissacco (Associate Professor PhD, DTU Mekanik)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 12:23

Quality assurance of non accessible features is a critical issue in quality assurance of AM components. Due to the limitations of standard inspection techniques NDT inspection methods become extremely important for components' safety. I think this is a great initiative and fully support it!

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:40

Dear Giuliano Bissacco
Thank you for your great support to this project. I fully agree on your point regarding the need of improved NDT techniques. Documentet quality on AM components is a requirement for critical missions as space and aerospace, but also in numerous other applications

Ernst Oszadlik (Udviklingsingeniør, Egonik)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:49

”extreme-test” af batterier lyder meget interessant, ikke mindst set i lyset af det stigende antal Cubesat, som sættes i kredsløb.

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 11:44

Kære Ernst Oszadlik
Tak for din interesse for projektforslaget. Vi er meget enige i din betragtning om det stigende behov til småsatelliter. Vigtigt er det også at pointere at aktiviteten vil fokusere på at undersøge om de nyeste batterityper kan kvalificeres til rumfart ved en mere simpel tilgang, end de idag meget dyre rumfartsgodkendelser. Denne tilgang, populært kaldet New Space, har som primært mål at sænke omkostningerne markant.

Lasse Frederiksen (Ejer, Technico ApS)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:06

Extrem test af batterier er meget interessant for os, idet vi beskæftiger os med batteridrevne manipulator som skal arbejde i både varme/kulde vækslende miljøer (f.eks i ørkenforhold i Saudi Arabien)

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 13:36

Kære Lasse Frederiksen
Tak for din interesse for aktivitetsforslaget, og en spændende vinkel på ekstrem test problematikken. Med de foreliggende planer for ekstrem test af batterier forventer vi også at dække applikationer til ekstreme forhold på jorden, herunder de hurtigt skiftende temperaturer i ørkener og også vedvarende ekstremforhold som f.eks. arktis.

Peter Kjul (CEO, Kjul & Co ApS)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:13

Meget spændende med test af radiation hardened Electronics, vi arbejder meget med elektroniske komponenter til medico udstyr som skal cobolt steriliseres.

Thomas Aaboe Jensen (Programleder, Force Technology)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 13:43

Kære Peter Kjul
Tak for din interesse for projektforslaget. Jeres problemstilling har mange lighedspunkter med kosmisk stråling. Vi bør gå i tættere dialog, såfremt projektet bevilliges,for at få en bedre forståelse for jeres applikation og hvilke problemer strålingen udsætter jeres elektronik for. Der vil sandsynligvis være gode muligheder for at trække værdifuld viden ud af projektet, som kan anvendes hos jer

Martin Kjeld Pedersen (Medejer, FieldSense A/S)
Søndag d. 9/10-16 kl. 17:20

Ceptu har stor interesse i det beskrevne projektopslag, specielt i forbindelse med aktiviteterne omkring udvikling af web/IoT baserede løsninger til øget tilgængelighed af dataanalyser, i det vi arbejder på at løse samme udfordring inden for landbrugsindustrien.

Spændende og relevant. Vi følger projektet og deltager gerne!

Med venlig hilsen,
Martin Kjeld Pedersen

Claus Friis Pedersen (R&D Manager, Lithium Balance)
Søndag d. 9/10-16 kl. 21:29

Spændende projekt. Etablering af ”extreme-test” faciliteter til elektronik og batterier forventer vil kunne give spændende input også til vores udvikling af pålidelige batteri overvågningssystemer til mere jordnære anvendelser.

Mvh Claus Friis Pedersen

Jan Ryssel Paulsen (JMF)
Mandag d. 10/10-16 kl. 09:17

Det er vigtigt at koble industrien sammen med uddannelsesinstitutionerne, så danske studerende får øjnene op for, hvad industrien kan og omvendt. Vil det være muligt at lave en fond med midler, så industrien kan udføre det tekniske arbejde på studerendes projekter? Jeg er selv i kontakt med en forening, som sender raketter op i militære skydeområder, og de har gode designs, som kan bruges til studerendes eksperimenter, men de har ikke penge til at producere dem.

m.v.h.
Jan R Paulsen
JMF Maskinfabrik