Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

Senest opdateret d. 16/5-2018
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Service og offentlig innovation og Særlige Indsatser
Thomas Aaboe Jensen
Programleder, Afd. for Sensor Innovation

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med inno-vationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit. Aktiviteterne er rettet mod anvendelser til gavn for mange danske SMV’ere og dertil er der aftalt samarbejde med Gomspace på konkrete nanosatellit demonstrations cases. Flere danske virksomheder forventes involveret i konkrete demonstrationscases til inspiration for målgruppen.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 5.500.000 kr.
2018: 5.500.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Udnyttelse af Rumsystemer til øget vækst

Nøgleord