Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst

Senest opdateret d. 30/4-2017
/sites/default/files/styles/activity_hero/public/contract_images/force_-_udnyttelse_af_rumsystemer_til_oeget_vaekst.jpg?itok=O2_5R2VI
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Thomas Aaboe Jensen
Programleder, Afd. for Sensor Innovation

I denne ambitiøse aktivitetsplan samarbejder Alexandra, FORCE Technology og Delta om at adressere behovet for både up- og downstream aktiviteter i den nye nationale rumstrategi. Der leveres videnspredning i tæt koordination og samarbejde med inno-vationsnetværkene Innopro/Censec og Infinit. Aktiviteterne er rettet mod anvendelser til gavn for mange danske SMV’ere og dertil er der aftalt samarbejde med Gomspace på konkrete nanosatellit demonstrations cases. Flere danske virksomheder forventes involveret i konkrete demonstrationscases til inspiration for målgruppen.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 5.500.000 kr.
2018: 5.500.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Udnyttelse af Rumsystemer til øget vækst

Nøgleord