Udvikling af innovative kompetence- og samarbejdsmodeller for SMV-er i byggebranchen

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Den danske byggebranche består af mange små og mellemstore virksomheder, som nok arbejder sammen, men som sjældent indgår forpligtende og kompetenceudviklende samarbejde. Erfaringer viser, at samfundet her går glip af et stort potentiale for innovation, som opstår ved at pulje erfaringer og nytænkning. Hertil kommer at regioner og kommuner står med mange store renoveringsopgaver – især energirenovering - af den eksisterende bygningsmasse. Og at der er et stigende fokus på nye samarbejdsformer dels mellem bygherre og entreprenør, dels mellem den offentlige og den private sektor. Eksempelvis kan nævnes, partnering, innovationsalliancer og OPP-projekter.

Den offentlige har som udbyder har en vigtig rolle som driver/kravstiller til aktørerne i byggebranchen, hvorved innovation og nytænkning kunne få en helt særlig plads i kommende byggeopgaver.

De foreslåede aktiviteter har som mål, at skabe forudsætningerne for at accelerere udviklingen ved at:

  • Bidrage med viden om SMV-ernes innovations- og samarbejdsbetingelser samt udviklingsbehov
  • Udvikle og sprede samarbejdsmodeller som skaber basis for innovation, udvidet opgavevaretagelse og forøget konkurrencekraft
  • Fokuseret udvikling af energirenoveringsopgaven gennem nye måder at udbyde, gennemføre og vedligeholde byggerier
  • Etablere et videnmiljø om innovative samarbejder mellem offentlige og private virksomheder i byggebranchen.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ane Buch
Søndag d. 26/4-09 kl. 13:40

Stort, stort potentiale - jeg er meget nysgerrig efter at se, hvordan I vil arbejde med det på en måde, så smv-erne reelt bliver inddraget. OPP og partnering er jo ikke kendt for at inddrage SMV-ere

Jens Roedsted
Torsdag d. 30/4-09 kl. 13:10

Kære Ane Buch

Du har fuldstændig ret i, at OPP og partnering er ”for de store” og er ikke egnet til reel inddragelse af byggeriets SMV’er, og at de små som konsekvens heraf som regel bibeholdes som alm. underleverancer og ”hired hands”. Dette betyder bl. at de ofte meget perspektivrige ideer som de små – der jo i sin natur er tættest på virkeligheden på byggepladsen – får, ikke bliver samlet op og kommer projekterne og den fremtidige udvikling af erhvervet til gode. Det vil føre for vidt at liste de metoder som vi vil anvende op her, men jeg kan da afsløre så meget, at det væsentligste er at vi vil tage udgangspunkt i de erfaringer og ideer som SMV’erne har, ved at gå i direkte dialog med virksomhederne og de brancheorganisationer som repræsenterer dem. I den forbindelse vil vi selvfølgelig lytte meget til hvad f.eks håndværksrådet og Dansk byggeri kan bidrage med

Mvh

sk@pinkcat.dk
Mandag d. 11/5-09 kl. 11:42

Hvordan kan det være at Byggeriets Innovation blev lagt ned (og siden videreført som privat konsulent virksomhed) er det ikke lidt at starte et godt initiativ forfra igen, bare i et andet regi?
Steen Koldsø

Mikkel Thomassen
Torsdag d. 21/5-09 kl. 16:10

Det synes umiddelbart oplagt at prøve at pulje viden og styrke samarbejdet på tværs af byggeriets små og mellemstore virksomheder. Netop det at fremme innovation på tværs i byggeriet er det vi rådgiver om i Smith Innovation og var samtidig omdrejningspunktet for Byggeriets Innovation som jeg havde fornøjelsen af at starte op og være leder af (tak for din kommentar Steen Koldsø)

Ovenstående projekt må have som et selvstændigt mål at belyse hvorfor virksomhederne ikke af sig selv går i gang med disse aktiviteter for derved at identificere hvad der måske taler imod ideen. Jeg er mao meget enig i at initiativet skal bidrage med viden om SMV-ernes innovations- og samarbejdsbetingelser samt udviklingsbehov samt at der er behov for at etablere et videnmiljø om innovative samarbejder mellem offentlige og private virksomheder i byggebranchen.

Det er for mig at se afgørende for den langsigtede effekt at initiativet at udviklingen og implementeringen af samarbejdsmodeller (ad 2 i ovenstående oversigt) i høj grad forankres i og drives af virksomhederne.

Erik Nørgaard
Fredag d. 22/5-09 kl. 14:35

Meget relevant projekt, og der er et par pointer, jeg tænker på i den henseende:

1) Meget ofte forventes der en udpræget grad af samarbejde mellem vindere af de forskellige faglige entrepriser på et byggeprojekt. Og det tager lang tid at opnå et samarbejde mellem virksomheder. Her er et værktøj til at lette dette yderst relevant.

2) De store byer kan i praksis lære noget af de små byer i denne sag. I små byer er det meget ofte de samme håndværkere, der igen og igen samarbejder om byggeprojekter, og endda også byder fælles ind på større opgaver. Konkrete eksempler gives gerne, hvis I ønsker det...

Torben Lorentzen
Tirsdag d. 2/6-09 kl. 13:01

Mikkel Thomassen, Erik Nørgaard og Steen Koldsø

Tak for Jeres kommentarer som vi finder særdeles intressante og relevante. En kort kommentar samlet set: Vi er klar over historien om "Byggeriets Innovation" og dets videreførsel indenfor "Smith Innovation". Det er bestemt ikke vor hensigt at foreslå en gentagelse af disse tidligere initiativer, og bestemt ikke hensigten at forelså aktiviteter i konkurrence hermed. Mht. partnerskaber eller macthmaking, så er det noget der allerede tilbydes fra f.eks. "Smith Innovation", men vi føler her at vi med vore mange tusinde SMVér i kundekredsen måske kan bidrage yderligere til denne matchmaking. Men vort forkus er ikke her at finde det rette match af tekniske kompetencer, men mere et fokus på at udvikle modeller for samarbejder - altså hvordan kan en samarbejdsaftale skrues sammen, så alle er rolige mht. f.eks. IPR og andre rettigheder til fremtidigt samarbejde. Og hvori kan der ligge forskellige muligheder for modeller, hvis en lille håndværksmester aftaler et samarbejde med en stor koncern eller en offentlig myndighed. Vi tror man kan opstille et modelværktøj, der på simpel vis hjælper den enkelte SMVér til at finde den for ham rette samarbejdsmodel. Denne rådgivning kan bestemt også indeholde råd om hvilke private aktøre der findes på markedet, og hvad de hver især kan tilbyde den lille virksomhed. På den måde vil det kunne underbygge yderligere forretningsdannelse for de private rådgivere i segmentet.