Udvikling af metrologiske kompetencer til innovation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Teknisk pålidelige og kommercielt troværdige målinger er væsentlige både for gennemførelse af innovation og for den forretningsmæssige dokumentation af innovationsresultaterne. Værdiskabende målinger forudsætter metrologisk kompetence og viden om, hvad der kan måles, fx på nanoområdet (fagspecifikt) eller i produktmodellering (funktionelt).

Der vil blive udviklet undervisningskoncepter for brug af måleteknisk viden i innovationsprocessens forskellige faser.

En væsentlig del af aktiviteten er videnopbygning om, hvordan metrologi kan udfylde en særlig rolle som innovationshjælp. Her tænkes specielt på hvordan måleteknisk specialviden i dybden (vertikal udvikling) og kombination af forskellige metrologikompetencer (horisontal udvikling) kan give værdi i en konkret innovationsproces, og aktiviteten vil blive underbygget af cases til undervisningsbrug.

GTS vil udvikle generelle kurser i, hvordan målinger kan bidrage aktivt til innovationsprocessen, og der vil blive afholdt specifikke virksomhedsinterne workshops før eller under konkrete innovationsprojekter. Hertil kommer en vifte af andre metrologiske services med fokus på rollen som innovationshjælp.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kristian Buchwald
Mandag d. 11/5-09 kl. 13:45

Især metrologiske services synes jeg er interessant for små/mellemstore udviklingsvirksomheder, som på ad hoc basis eller regelmæssigt kan have behov for særligt præcise målinger/analyser. Målinger som kan kræve såvel dyrt udstyr samt særlige kompetencer for at udnytte udstyret til dets yderste - begge dele ting som ofte er vanskeligt for små/mellemstore virksomheder at investere i selv. Vores virksomhed - Ibsen Photonics - har benyttet og benytter løbende sådanne services hos adskillige af GTS institutterne, og får derigennem viden om vores processer som vi ikke ellers har kunnet fremskaffe.

Bjørn lykke
Tirsdag d. 12/5-09 kl. 21:40

"Tak til Kristian Buchwald for en positiv kommentar, om det at have
metrologi som en del af GTS systemet. Det giver os blod på tanden til at
fortsætte den meget positive udvikling, som metrologien har gennemgået i
den nuværende resultatkontraktperiode 2007-2009.

Pointen med at man både kan få udført en måling, der er internationalt
anerkendt, og samtidigt få ny viden om sine processer, er et godt
varemærke for metrologi, som vi prøver at leve op til i Danmark. Og
mulighederne for at indgå i innovationskontrakter, i ph.d. stipendier,
og nu også i forskerkuponer, udover i det kommercielt baserede i
klientforhold ser ud til at være en optimal blanding for metrologi i
Danmark. Samtidigt er vi igang med at øge forskningshøjden i dansk
metrologi, så vi fortsat kan hjemtage den bedste viden til Danmark og
deltage i udviklingen gennem det nye Europæiske Metrologi
Forskningsprogram EMRP."

Med venlig hilsen

Bjørn Lykke jensen
Teknologisk Institut, medlem af GTS redaktionsudvalg