Udviklingscenter for industriel bioøkonomi

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Udviklingscenter for industriel bioøkonomi under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Bodil Højland Lorentzen
Direktør

Indsatsen vil bidrage til en førerposition i den grønne omstilling via et industrielt skift fra fossil til biobaseret produktion. Det demonstreres via optimering af biomasses anvendelse til foder, fødevarer og materialer i en proces, hvor alt udnyttes.

Der etableres et Udviklingscenter for industriel bioøkonomi, et test-, demonstrations- og udviklingscenter (TDU), hvor målet er at udvikle og øge den klimaeffektive biobaserede produktion i Danmark, og dermed skabe de produkter og løsninger, som også kan inspirere og vise vejen globalt – og herved sikre en konkurrencedygtig førerposition.

Effekten er en betragtelig reduktion i CO2, en øget konkurrenceevne og nye arbejdspladser, også i landområderne. Indsatsens aktiviteter er fokuseret på at udnytte de danske styrkepositioner inden for bioteknologisk processering til at optimere udnyttelse af alle biomasseressourcer, der kan indgå som byggesten til fremtidens foder, fødevarer, materialer og energi.

Teknologisk Institut har et stærkt afsæt til sammen med danske virksomheder at skabe en grøn omstilling, og gennem demonstration i pilotskala udvikle nye biobaserede produkter, som markedet efterspørger.