Udviklingsprocesser

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Den nyeste konkurrenceparameter handler om hurtigst at bringe nye produkter på markedet. Effektive udviklingsprocesser bliver derfor en kernekompetence i fremtiden – uanset brancher eller størrelse.

Udviklingsprocessen er alle de aktiviteter, vi udfører for at udvikle et produkt. Mange af de aktiviteter tænker SMV’er imidlertid ikke over som andet end en nødvendig biting eller måske ligefrem et irriterende overhead. Det efterlader et ubevidst potentiale for accelereret udvikling af nye produkter.

Tidens største udfordring er at få blandt andet små og mellemstore virksomheder til at tænke med procesfokus. Der tænkes næsten udelukkende med produktfokus, hvilket ikke er proaktivt nok. Det er ikke nok at rette en fejl (produktfokus), man skal vide hvor i udviklingsprocessen fejlen opstod (procesfokus), og sikre at det ikke sker igen ved bevidst at ændre i processen. Det gælder på alle niveauer, og starter med ledelsen. Alle niveauer skal tænke lige præcis så meget på processer, at fejl fanges på det tidspunkt, hvor de er billigst og hurtigst at rette. Fordi det er mest effektivt.

Det fører til en identifikation af en række processer og fokus på de kompetencer, der skal til for at udføre dem. Mange af disse kompetencer og processer er stort set ikke i fokus i dag. Det betyder langsom produktudvikling på grund af ubevidste inkompetencer.

Den store del af danske virksomheder – især små og mellemstore virksomheder – efterspørger i dag ikke rådgivning på dette område, hvormed resultatet er fejlagtige produktlanceringer og afbrudte produktudviklingsprojekter. Dertil savnes der modeller, der tager disse ubevidste forhold til indtægt og gør modeller SMV-egnede og sikre rette værktøjer til både virksomheder og deres rådgivere.

Den store udfordring er at skabe en tilstand af bevidst inkompetence, som er en forudsætning for læring. Dette er samtidigt forudsætningen for, at disse virksomheder kan løftes, og forudsætningen for at de hjælpes med rådgivning og bistand.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Boris Wortmann
Onsdag d. 6/5-09 kl. 23:05

Glad for at se at også ledelse af innovation for indpas i diskussion. Jeg synes innovationsdebatten har været fokuseret om kreativitet og ideskabelse. Hvis der endelige er noget om processer så handler det ofte om modeller for ét projekt. Der er gode inspiration at hente fra en moderne opfattelse af lean og agile principper i styringen af alle udviklingsaktiviteter. mere om det...

Torben Lorentzen
Fredag d. 15/5-09 kl. 12:11

Tak for din kommentar omkring innovationsledelse Boris. Vi deler din opfattelse af at innovation alt for ofte fokuserer på kreativiteten og idéskabelsen. Vi mener det er væsentligt at man definerer begrebet bredere end selve det at være idérig og opfindsom. Innovation bør opfattes som dækkende for hele processen fra undfangelsen af ideen til virkeliggørelsen og værdiskabelsen, og her har ledelsen en væsentlig rolle i at holde fast i at succesen ligger i værdien af fornyelsen. Det vil være interessant at høre nærmere om den inspiration du mener man kan hente i lean og agile principper.