Undervandsradiografi

Senest opdateret d. 7/3-2013
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Det overordnede og langsigtede formål er etablering af en ny teknologi, der muliggør inspektion og tilstandskontrol af strukturer under vand med henblik på primært forebyggende vedligehold og restlevetids-bestemmelse.Ved at anvende og udvikle helt nye typer af detektorer, der sammen med skannende systemer kan anvendes under vand og dermed kontinuert producere relevante tilstandsdata under at skulle returnere til overfladen efter hver eksponering vil dette give en række ejere af og rådgivere for sub-sea installationer nye og langt bedre muligheder for kvalificeret vurdering af sikkerheden ved forsat drift.Det er målet, at undervandsradiografi i regi af nærværende aktivitetsplan bringes frem til niveau, hvor anvendeligheden er demonstreret i laboratoriemiljø (under vand) for derved at være med til at danne grundlag for industrielle prototypeapplikationer:En væsentlig del af udviklingen i denne aktivitet vil omhandle:Detektorteknologi: Undersøgelse af eksisterende detektortypers egnethed for undervandsradiografi ud fra detektortype, anvendelig energiniveau, dynamik, detektoreffektivitet, kontrastfølsomhed, opløsningsevne m.m. set i forhold til udvalgt scenarie. Undersøgelse af hvordan detektorer reagerer i et multifase miljø, hvor vand er en ikke uvæsentlig faktor både når det kommer til at generere billeder med et acceptabelt signal/støj forhold og det at operere en sådan detektor i et vandfyldt miljø.Kildekonfigurationer: Undersøgelse af mulige konfigurationer af strålingskilder. Herunder både røntgenkilder og radioaktive isotoper, hvor egnethed til stabilitet, trykfølsomhed, tæthed, energidiversitet, mulighed for fjernbetjening, vægt i forbindelse med ønske om skanningStrålingssikkerhed: Vurderes i forhold til valgt scenarie men også generelt. Muligheden for fjernbetjent håndtering af radioaktive kilder som strålingskilde.Skanning: Specifikation af mulige principper under vand set i relation til udvalgt scenarie. Undersøgelse af mulige metoder for synkron bevægelse af detektor og kilde. Vurdering af af mulige deployment teknologier indgår i specifikationen.Som en væsentlig del af aktiviteten vil en demonstration eller gennemførlighedsunderøgelse af undervandsradiografi blive gennemført ud fra et valgt scenarie.  I demonstrationen vil indgå anvendelsen af indkapslede detektor- og kildemoduler. Desuden vil den udviklede software blive anvendt i nødvendigt omfang. Tredje parts visualiseringssoftware vil blive inddraget efter behov i forhold til optimal evaluering af undersøgelserne.