UT Patch – Højopløselig ultralydssensor til datadrevent vedligehold

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Materialeteknologi
Kristine Garde
Development Manager
Michael Rosenberg
Senior Development Manager

Højopløselig ultralydssensor til kontinuerlige præcise målinger af kritiske stålkonstruktioner, som vil medføre at udgifter til inspektion og mobilisering reduceres, vedligehold af komponenter optimeres og såvel drifts- som personsikkerheden øges.

Inspektion af kritiske stålkomponenter i infrastruktur udføres i dag hovedsageligt i form af punkt- eller områdescan med manuelt eller delvist automatiseret udstyr. Dette er tids- og ressourcekrævende, og da inspektionerne er et øjebliksbillede, er der risiko for, at man ikke fanger eventuelle ændringer mellem tilsynene. Der er derfor et stort behov i markedet for nye automatiserede inspektions- og monitoreringskoncepter, der hurtigt og effektivt løbende kan indsamle og analysere data.

Projektets formål er at udvikle en højopløselig ultralydssensor (UT Patch) til løbende områdeovervågning, der kan levere data af samme høje kvalitet som områdescan, men som er fjernbetjent og kan fastmonteres. Sensoren vil levere præcise og kontinuerlige målinger, som vil medføre at omkostningerne til inspektion og mobilisering reduceres, vedligehold af komponenterne optimeres og såvel drifts- som personsikkerheden øges. Sensoren vil være til fordel for såvel anlægsejere som de mange små og mellemstore virksomheder, der arbejder med produktion, anlæg, overvågning og vedligehold af kritisk infrastruktur inden for en række industrisegmenter.

 

Nøgleord

32 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:33

Maskinmestrenes Forening er en organisation fra 1873 for landets maskinmestre. De over 13.000 medlemmer er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Over 60% har lederstillinger i mere end 2.000 virksomheder.
Foreningen udarbejder hvert år en undersøgelse over kompetence behov og efterspørgsel i virksomhederne - og hvor der er brug for at sætte ind. Undersøgelsen kan downloades på mmf.dk/publikationer.

Et af de helt store beskæftigelses områder for maskinmestre, er teknisk overblik over installationer og produktionsanlæg - herunder energi og offshore. Maskinmestrene står især for effektivisering, drift og for at udarbejde budgetter og planer for vedligehold, så at virksomhederne ikke oplever driftsstop og produktionstab.

Videreudvikling indenfor området periodiske undersøgelser og kontinuerlig overvågning af kritiske komponenter - er en vigtig forudsætning for dette arbejde, herunder sensorer baseret på ultralydprøvning.

Maskinmestrenes Forening finder UP Patch aktivitets forslaget i BedreInnovation.dk - herunder forslaget om en højopløselig område-ultralydsensor baseret på ikke-destruktiv ultralydprøvning - vigtig. Dette vil give de danske maskinmestre indenfor brancherne Industri samt Energi et værktøj til at effektivisere driften.

Med venlig hilsen
Peter Blach, projektchef, Maskinmestrenes Forening, mob. 23424679 for yderlig information

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:49

Kære Peter Blach
Tak for din interesse for projektet. Danske maskinmestre har stor indsigt i den problemstilling som UT Patch adresserer og deres input vil være meget værdifuldt for projektets fremdrift. Vi håber derfor at Maskinmestrenes Forening vil deltage aktivt i projektets følgegruppe og bistå med at involvere dets medlemmer.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:46

Kære Peter Blach
Tak for din interesse for projektet. Danske maskinmestre har stor indsigt i den problemstilling som UT Patch adresserer og deres input vil være meget værdifuldt for projektets fremdrift. Vi håber derfor at Maskinmestrenes Forening vil deltage aktivt i projektets følgegruppe og bistå med at involvere dets medlemmer.

Søren Grendal Bing (Maintenance Supervisor, Oiltanking Copenhagen A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:09

FORCE Technology giver med denne UT patch en unik mulighed for at kunne følge stålkonstruktioner løbende i stedet for at få et øjebliksbillede. Det kan være interessant i mange henseende da man kan få et indtryk af hvad der kan være med til at påvirke konstruktionerne, hvornår og hvor hurtigt. Dette kan være interessant at gøre brug i olieindustrien hvor jeg arbejder. Her er stålkonstruktioners integritet utrolig vigtig. Der bliver her taget mange forholdsregler med intervalundersøgelser. Dog vil en løbende overvågning af rør mm. kunne give et billede af et mønster for en udvikling, som man kan gøre brug af og tage aktion på ud fra en anderledes indgangsvinkel.
Hvor man tidligere i inspektions rapporter har kunne få tal på tykkelser på stålkonstruktioner har man ikke kunne få tid som en faktor presset ind. Dette er nu en mulighed.
Det kunne være interessant at være case-virksomhed for at se hvad udviklingen på rør eller andet vil være. Dette set ud fra både placering, tid (længde samt årstid) og få indsigt i udviklingen af materialer/installationer hvor man måske typisk ikke ville lave undersøgelser.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:28

Kære Søren Grendal Bing
Tak for interessen for projektet. Det er afgørende for projektets succes at vi har slutbrugere involveret i udviklingsforløbet så tidligt som muligt. Derfor vil vi meget gerne benytte os af jeres tilbud om at være case-virksomhed.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 11:21

Thank you for the proposed project. The sensor concept offers clear benefits to the service and inspection tasks in industry and I would be very interested to see the outcome of the project. I believe there are also additional benefits which will come once this sensor is available and would recommended that a wider analysis of potential applications is undertaken as part of the project. The project has a direct link to MADE Digital Sensor and Data research work package.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:48

Dear Nigel
Thank you for your interest in and comments on the project. We agree that there are other industrial areas that may benefit from the sensor, and we will strive to include a wider analysis of potential applications in the project.

Kim G. Henriksen (Driftschef, FDO)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:47

Det vil være interessant i mange henseende løbende at kunne følge udviklingen på kritiske dele af rørstrækninger for at kunne se hvordan de påvirkes og med hvilken hastighed. Vi har adskillige kilometer rør hvor det på enkelte steder kunne være en ekstra barriere at kunne følge udviklingen. Eksempelvis som opfølgning på en "pigging" med en intelligent "gris".

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:53

Kære Kim Henriksen
Tak for din kommentar. Vi ser også store perspektiver i at UT Patch løbende kan overvåge rørstrækninger under terræn, så rør med risiko for lækage opdages i tide og førend lækket er sket.

Simone La Fontaine (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:57

Super spændende projekt, som i høj grad vil være anvendeligt inden for offshoreenergisektoren. Offshoreenergy.dk kan sagtens se, at flere af vores små, mellemstore og store virksomheder vil kunne være interesserede i at deltage i dette projekt, da det har potentiale til at kunne bruges til inspektion under certificering, vedligehold, generel tilstandsmonitorering af offshore installationer.

Henrik Borgbjerg (Driftschef, Samtank A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:27

Samtank ser et stort potentiale i UT Patch, idet manuel inspektion er en stor udgiftspost for os. Automatisk og datadreven vedligehold vil derfor være en stor kostbesparelse for os. Desuden vil UT Patch også bidrage til en større personsikkerhed. Vi vil gerne sidde med i projektets følgegruppe så vi løbende kan få adgang til resultater og være med til at specificere UT Patch funktionalitet.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 22:10

Kære Henrik Borgbjerg, tak for jeres støtte til projektet. Vi mener også at UT Patch kan være jer til gavn med automatisk inspektion af jeres tanke. Vi er glade for at I vil deltage i følgegruppen og bidrage til specifikation af UT Patch funktionalitet

Jens Knakkergaard (Maskinmester, SK Forsyning A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:02

Vi vil med glæde følge udviklingen af "UT Patch – Højopløselig ultralydssensor til datadrevent vedligehold"
Især hvis det bliver muligt at benytte udstyret under "høje" temperature og ved mange vibrationer.
Da det så kan blive relevant at sætte ind vores kedel, eller på dele af vores rørstrækninger.
Vi vil derfor gerne tilknyttes en følgegruppe, så vi løbende kan få adgang til resultater.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:03

Kære Jens Knakkergaard, tak for din kommentar. Vi ser det som en stor styrke at have Slagelse Kraftvarmeværk med i følgegruppen, da I kan bistå med at definere specifikationer for UT Patch, herunder temperaturintervaller og vibrations tolerancer.

Martin Bentsen (Piping Inspection Engineer, Total E&P Danmark A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:33

Det lyder rigtig interessant med en UT Patch der løbende overvåger restgodstykkelsen i højrisiko kategoriserede rørsystemer, caissoner eller piplines samt giver et hurtigt overblik over evt. proces ændringers påvirken af rørsystemerne. Man vil kunne opdage integritetsdegraderingen og dermed planlægge udskiftningsjobbet i god tid.
Industrien kunne have glæde af at UT Patchen dækker over et område og ikke kun punktmåling.
Derudover vil det for offshore industrien betyde mulighed for at reducere behovet for sengepladser.
Vi glæder os til at høre nærmere vedr.:
• Monteringen af patchen på eksisterende installationer - med eller uden maling og isolering
• Opsamlingen af data - trådløs eller kablet
• Strømforsyning - batteri eller kabel
• ATEX klassen
• Operationstemperaturen
• Vedligehold samt forventet levetid i maritimt miljø
• Datakompatibilitet med anden software
• UT patchens fordele frem for eksisterende produkter på markedet

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:52

Kære Martin Bendtsen, tak for jeres interesse i projektet og mange gode inputs til funktionaliteten af UT Patch. Vi vil meget gerne invitere jer til at deltage i følgegruppen, så vi sikrer at der udvikles en løsning som matcher slutbrugernes krav

Torben Grønbech
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:59

Interessant med ideen om on-line at følge en måling som beskrevet med UT patch. Normalt foretages disse målinger manuelt og med tidsbaserede intervaller. Inden for decentral kraftvarme produktion måles der typisk på roterende og stationære komponenter, her er det nok primært de stationære vi skal fokusere på.
Det vil være interessant at følge erosion i bl.a kedlers fordamperrør hvor vi ser et slid i områderne ved 180 graders bøjningerne.
Disse målinger vil give en perfekt mulighed til planlægning af vedligeholdet på disse fordamperrør.
Det samme kunne gøre sig gældende på luftforvarmere med hensyn til korrosion i de kuldepåvirkede zoner.
Fælles for begge områder vil det være interessant at følge måleinstrumentets udvikling især hvis det kan bruges i kedler.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:58

Kære Torben Grønbech, tak for din kommentar. Vi mener også at UT Patch har et stort potentiale i kostbesparende og effektivt vedligehold af stålkonstruktioner i varmeforsyningen. Vi håber at Hillerød Forsyning vil bistå med at definere specifikationer for UT Patch, herunder temperaturintervaller, så det fulde potentiale udnyttes

Jørgen Hilsøe (Direktør, B.Sc.Eng., Endotest.dk)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:42

På vegne af Dansk NDT Forening:

Dansk NDT Forening er en del af Dansk Svejseteknisk Landsforening. Foreningens formål er bl.a. at fremme kendskabet til samt følge udviklingen og anvendelsen af ikke-destruktiv prøvning (NDT), automatisering og optimering af tilhørende processer og metoder i Danmark. Medlemmerne omfatter både personer og firmaer indenfor fremstillingsindustrien, bygherrer og rådgivende ingeniører, drifts- og vedligeholdelsesfolk.

Dansk NDT Forening har stor interesse i at der bliver udviklet nye NDT metoder, der er i tråd med industriens behov, hvor automatisering og digitalisering er en helt afgørende konkurrenceparameter for stålindustrien i Danmark. UT Patch projektet omhandler udvikling af en ny platform til kontinuerlig og automatisk inspektion af kritiske områder i stålkonstruktioner, som der er stor efterspørgsel på fra industrien. Derfor ser Dansk NDT Forening stor interesse i at støtte op om projektet og vil se frem til at følge projektets resultater.

Med venlig hilsen
Dansk NDT Forening
Bestyrelsen

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:14

Vi er glade for støtten fra Dansk NDT Forening. Vi vil meget gerne modtage input fra brancheforeningen, da I med repræsentanter fra fremstillingsindustrien, bygherrer og rådgivende ingeniører, drifts- og vedligeholdelsesfolk, kan være retningsgivende for hvad der er teknisk og praktisk muligt i industrien. Vi vil meget gerne invitere repræsentanter fra foreningen til at sidder med i projektets følgegruppe.

Jørgen Hilsøe (Direktør, B.Sc.Eng., Endotest.dk)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:53

På vegne af ENDOTEST A/S

ENDOTEST A/S forhandler konventionelle og Phased Array ultralydsinstrumenter. Vi er i daglig dialog med NDT brugere, der stiller store krav til udstyr. Vi har således et godt indtryk af de krav og forventninger, brugere af UT instrumenter stiller. Det udstyr, vi har til rådighed, tilbyder kvalitetskontrol og fejlsøgning. Den primære anvendelse kræver en erfaren bruger, men vi har også leveret udstyr til inline kvalitetssikring. Ud fra beskrivelsen af UT Patch ser vi store muligheder for onsite automatisk inspektion. Den forebyggende vedligeholdelse sikrer at fejl opdages i tide, med såvel økonomiske som sikkerhedsmæssige fordele.

Med venlig hilsen
Jørgen Hilsøe

Endotest A/S

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:01

Kære Jørgen Hilsøe
Tak for ENDOTEST støtte til projektet. Som forhandler af NDT udstyr, har I stor indsigt i eksisterende løsninger, så vi ser det som en stor styrke at I underbygger behovet og efterspørgslen af koncepter som UT Patch. Vi håber at I vil deltage i følgegruppen, så der tages højde for de nyeste løsninger på området, når konceptet for UT Patch skal udvikles.

John Hald (Professor, DTU Mekanik)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:13

Interessant, hvis sensoren kan udvikles til at overleve under høj temperatur, hvor der er behov for at overvåge trykbærende udstyr, som er udsat for krybning og/eller korrosion.

På baggrund af 30 års erfaring I kraftværks branchen der jeg gode muligheder for udstyr, der kan afløse eller mindske omfanget af revisoner.

Med venlig hilsen

John Hald
DTU Mekanik

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:08

Kære John Hald
Tak for din kommentar og præcisering af behov for overvågning af trykbærende udstyr. Vi er meget opmærksomme på at der er en stor efterspørgsel på en sensorløsning, der kan måle under høje temperaturer. Vi vil gerne indbyde dig til at deltage i følgegruppen, så vi får inkorporeret en stærk forskningsbaseret viden om metallurgi og korrosion i udviklingen af UT Patch konceptet.

Bjarne Lykkegaard (Anlægschef, Polaroil)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:37

UT Patch der løbende overvåger restgodstykkelsen samt at kunne følge udviklingen på kritiske dele af i tanke og rørsystemer er interessant.
Vi har bl.a. tanke hvor der sker sætninger. En løbende overvågning kunne evt. give et billede af et mønster for en udvikling. Man vil kunne opdage integritetsdegraderingen og dermed planlægge udskiftningsjobbet i god tid.
Vi kunne have glæde af at UT Patchen dækker over et område og ikke kun punktmåling.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:06

Kære Bjarne Lykkegaard, tak for dine kommentarer til projektet. Vi mener også at kontinuerlig overvågning kan sikre større driftssikkerhed og kosteffektivt vedligehold i industrien. På sigt kan machine learning af data fra kritiske områder understøtte datadrevet vedligehold og bane vejen for automatisk og ubemandet inspektion.

Lars Sielemann (Lead PVV Mechanical Engineer, A/S Shell Danmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:13

Jeg støtter meget gerne udviklingen af "UT Patch – Højopløselig ultralydssensor til datadrevent vedligehold", samt eventuelle opstillingsforsøg.
Jeg har gennem de allerede etablerede kommunikationskanaler fået et godt indblik i ambitionerne omkring produktet og hvis det kan realiseres til et praktisk produkt kan jeg se en stor anvendelighed ind for industrien.
Inspektionsgruppen på rafinaderiet ser derfor med spænding på det videre forløb, gerne med praktisk input og kommentarer til resultater.

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:07

Kære Lars Sielemann, tak for jeres støtte til projektet. Vi vil meget gerne tage imod jeres tilbud om praktisk input til projektet, så vi sikrer at konceptet tilsvarer inspektionsgruppens behov og krav.

Steffen Engberg (Senior Project Manager, Energinet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:36

Kære Mikael Rosenberg,

Energinet designer og udvikler samt driver anlæg til gas og elektrisk transmission. Det indebære opførelse og drift af Offshore Substations, gas transmissionsledninger ( land og offshore) samt master, højspændingskabler og højspændings, synkronkompensatorer og kompressor stationer på land.
Energinet er derfor interesseret i at medvirke til at undersøge alternative metoder til inspektion af vores anlæg.

Projektet vil potentielt kunne finde anvendelse for Energinet ved monitorering at dynamisk påvirket konstruktioner, så som centrifugal kompressorer, synkromkompensatorer og knude samlinger på offshore fundamenter (Jackets).
Energinet ser en værdiskabelse fra projektet i forbindelse med Energinets tilgang til langsigtede vedligeholdelsesplaner.

vh

Steffen Engberg

Henrik Larsen (Konstruktionschef, FMC / Cheminova A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:41

Hej Force Technology
Forskning og udvikling af effektive online NTD-undersøgelser med dataopsamling er af stor værdi for en procesvirksomhed som vores. I vores processer til fremstilling af plantebeskyttelsesmidler anvendes der mange forskellige medier som kan være korrosive, og den nye UT Path teknologi kan være en stor hjælp til at overvåge kritiske rørstræk i vores mange rørbroer.
Som for mange andre virksomheder er personsikkerhed meget vigtigt for os og UT Patchen kan give os mulighed for at overvåge procesanlæg, hvor hovedkomponenter og rør er hårdt belastet pga. varmeudvidelser, og vi kan få mulighed for at detektere kritiske fejl i konstruktionerne inden der opstår risiko for lækage og eventuel personskade.
Jeg har læst de tidligere og inspirerende kommentarer og ligesom Martin Bentsen i ovenstående kommenterer ser jeg frem til at høre nærmere vedr.:
• Monteringen af patchen på eksisterende installationer - med eller uden maling og isolering
• Opsamlingen af data - trådløs eller kablet
• Strømforsyning - batteri eller kabel
• ATEX klassen
• Operationstemperaturen
• Vedligehold samt forventet levetid i korrosivt miljø
• Datakompatibilitet med anden software
• UT patchens fordele frem for eksisterende produkter på markedet
Hvis vi kan være behjælpelige på nogen måde med udviklingen af den nye teknologi står vi gerne til rådighed.
Med venlig hilsen
Henrik Larsen
FMC / Cheminova A/S

Kristine Garde (Development Manager, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:41

Kære Henrik Larsen, tak for jeres interesse i projektet og mange gode inputs til funktionaliteten af UT Patch. FMC/Cheminova ville være et godt testsite for løbende afprøvning af sensorkonceptet med jeres anvendelse af mange forskellige korrosive medier i rørbroer. Vi vil vil gerne invitere jer ind som testcase og deltager i følgegruppen, så vi sikrer at der udvikles en løsning, der også i videst mulig udstrækning tager højde for jeres produktionskonditioner.

Jørgen Kokhauge (Sektionsleder, REFA Energi, Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:41

Ideen med "Højopløselig ultralydssensor til datadrevent vedligehold" er meget interessant for kraftvarmeværker.
Det vil være særlig interessant, at kunne følge erosion forskellige steder i kedlens fordamper, overhedere og luftforvarmer.