Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Med indsatsen vil danske virksomheder opnå styrket vækst og konkurrenceevne igennem viden om fremtidens standarder, effektive godkendelsesforløb og udviklingen af en stærk måleteknisk infrastruktur.

Indsatsområdet vil sikre, at standardisering og metrologi skaber et fundament under den grønne og digitale omstilling på tværs af sektorer og teknologiformer i tråd med anbefalingerne fra Klimapartnerskaberne og til støtte for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses styrkepositioner. Den grønne og digitale omstilling vil få markant indflydelse på standardisering og legal metrologi i årene fremover. Begge områder har afgørende betydning for industri og samfund og sikrer, at nye produkter kommer sikkert, dokumenteret og godkendt på markedet.

Udviklingen indenfor standardisering bidrager til at sikre danske virksomheder international markedsadgang på de europæiske og globale markeder, og udviklingen indenfor metrologien bidrager til, at danske forbrugere, industri og samfund kan have tillid til måleresultater. På tværs af teknologiområder og danske styrkepositioner, udfordres området af de muligheder, der følger med de nye grønne og digitale teknologier og hastigheden i udviklingsprocesserne.

Med indsatsområdet vil FORCE Technology bl.a. sikre effektive godkendelsesforløb, digitale kalibreringscertifikater, nye dynamiske kalibreringsmetoder, grøn produktdokumentation og omfattende deltagelse i dansk og international standardisering. Indsatsområdet vil sikre, at danske virksomheder ikke alene får tidligst og bedst mulig adgang til nye standarder, men også mulighed for at præge udviklingen til gavn for dansk konkurrenceevne.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT12.03_2022 Standardisering

Målet med aktiviteten vedrørende standardisering er at deltage i, vurdere og videreformidle fagtekniske aspekter af den europæiske og internationale standardisering, der foregår indenfor FORCE Technology’s klassiske fagområder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT12.02_2022 Metrologisk infrastruktur

Målet med aktivitetsplanen er at sikre danske virksomheder adgang til den nyeste viden om måletekniske krav og standarder samt kalibreringsydelser på højeste niveau i tråd med virksomhedernes og samfundets behov.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT12.01_2022 Videnformidling og økosystemer

Aktiviteten skal sikre, at indsatsområdet "Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur" i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med 300 virksomheder i 2022.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT12.01 Økosystemer og videnformidling

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Værdi igennem standarder og metrologisk infrastruktur, samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT12.02 Metrologisk infrastruktur

Målet med aktivitetsplanen er at sikre danske virksomheder adgang til den nyeste viden om måletekniske krav og standarder samt kalibreringsydelser på højeste niveau i tråd med virksomhedernes og samfundets behov.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT12.03 Standardisering

Målet med aktiviteten er at deltage i, vurdere og videreformidle fagtekniske aspekter af den europæiske og internationale standardisering, der foregår indenfor FORCE Technology’s klassiske fagområder.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.