Værktøjer og analysemetoder til trådløse sensornetværk og datastrømme

Senest opdateret d. 11/3-2013
Alexandra Instituttet
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Denne aktivitet sigter mod at støtte danske virksomheder i at udvikle og udnytte trådløse sensornetværk (TSN).Flere af de vigtigste strategiske teknologier for de kommende år er grundlæggende baseret på data indsamlet fra trådløse sensornetværk. Det gælder bl.a. behovet for sensorer i Internet of Things og mulighed for reatidsdata i Next-Generation Analytics. Muligheden for at overvåge og reagere på ændringer i dynamiske omgivelser, det være sig fugtigt foder i landbruget, fyldte skraldespande i byen eller kritiske temperaturer i lagerhallen, effektiviserer og højner kvaliteten i forretningen.I mange år har nye trådløse teknologier været på vej, men adoptionen af disse går langsomt pga. den markant højere kompleksitet ved udviklingen af sådanne systemer. TSN kan imidlertid løse opgaver, der med kablede sensorer er for dyre eller måske fysisk umulige at løse. Det gælder fx hvis sensorerne skal installeres over et stort område, hvor installationsomkostningerne ved kabeltræk overstiger gevinsten ved sensorerne, men det gælder også hvor sensorerne skal sidde på noget, der bevæger sig (fx monitorering/tracking af flytbart inventar, varer på et lager, eller husdyr på en mark).Denne RK-aktivitet vil være fokuseret på de områder, der erfaringsmæssigt giver problemer, når man bevæger sig fra kablede til trådløse sensornetværk. Udvikling og brug af TSN stiller radikalt anderledes krav end kablede netværk. Her er et helhedssyn nødvendigt, hvor bl.a. et energieffektivt design og en hensigtsmæssig dataindsamling i sensornetværket skal planlægges nøje. Derudover kræves også nogle gode værktøjer til at analysere netværkets tilstand og kvaliteten af de data, det producerer i forbindelse med udrulning og drift.