Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer

Senest opdateret d. 22/8-2016
DHI
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø
Michael Butts
R&D Manager

Den bedste udnyttelse af vand skal tilgodese mange forskelligartede krav til benyttelse (risici for vandforsyning, landbrugsmæssig anvendelse og kunstvanding, omkostningseffektivitet, osv.) og beskyttelse. (rent drikkevand, økosystem-ydelser, naturgenopretning, osv.)

Budget:
2016: 3.780.000 kr.
2017: 3.780.000 kr.
2018: 3.780.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Vandressourcer: Benyttelse og beskyttelse for vækst

Nøgleord