Vand som strategisk ressource i industrien

Senest opdateret d. 13/5-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Industrier er på den ene side forbrugere af vand og må sikre at denne ressource er tilgængelig for produktionen og at den forvaltes på en bæredygtig måde, og på den anden sider producerer nogle industrier direkte til vandsektoren. Danmark har begge typer af industrier og i en skærpet globalisering er der i stigende grad behov for at industrien har adgang til opdateret viden om globale udviklingstendenser på vandområdet, udviklingsmuligheder for nye produkter og markeder og muligheder for industriel bæredygtig vandforvaltning. De allerede konstaterede effekter af klimaændringer på variabiliteten af tilstedeværelse af vandressourcer og udviklingstendenser har yderligere aktualiseret behovet for en sådan viden.

Der har i en årrække været efterspurgt sådanne ydelser til FN-systemet, til den offentlige sektor og til enkelte større danske virksomheder. Til supplement og styrkelse af disse ydelser vil der blive udviklet en række specifikke industrirettede koncepter og metoder såsom markedsanalyser på vandområdet, analyser af vandforbrug for produkter og ydelser baseret på en livscyklustilgang (water footprints), metoder til gennemførelse af bæredygtig industriel vandforvaltning. Med de udviklede serviceydelser vil både den vandforbrugende og den del af industrien som leverer til vandsektoren være i stand til mere præcist at følge udviklingen på vandområdet og mere præcist målrette strategier for egenforvaltning af vand, produktudvikling og markedsudvikling herefter.