Vandbaseret energiproduktion

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Vandbaseret energiproduktion udgør en betydelig CO2 -fri energikilde med et stort og til dels uudnyttet potentiale på verdensplan. Her tænkes specielt på energi fra tidevand, bølger, havstrømme og traditionelle vandkraftværker, men offshore vindkraft kan f.eks. sammen med bølgeenergi og olieplatforme også ses som en form for vandbaseret energiproduktion. Der er et stort behov for afklaring af, hvorledes og hvor nemt det er at udnytte ressourcerne og de resulterende klima- og miljøpåvirkninger. Udfordringen med indpasning af store mængder el i el-systemet kan mindskes ved kombination af andre energiformer som f.eks. tidevandsenergi, bølgeenergi og vandkraft. Danmark kan blive et knudepunkt for indpasningen af vandbaseret energi i det europæiske el-system.

På baggrund af nationale og internationale erfaringer vil aktiviteten indeholde:

  • en afklaring af energipotentiale samt de økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige omkostninger forbundet med indførelsen af vandbaseret energiproduktion
  • test af nye teknologier indenfor vandbaseret energiproduktion, hvor Danmark har rollen som testområde
  • Udvikling af værktøjer til optimering af udnyttelsen af forskellige vedvarende energiformer ved f.eks. at anvende vandreservoirer til lagring af energi
  • udvikling af metoder til optimering af design for at reducere omkostninger
  • optimering af sikkerhed; og optimering af drift ved samspil med andre energikilder og sikring af bæredygtig udnyttelse af ressourcerne

  • udvikling og afprøvning af metoder til vurdering af energikilders belastning af vandressourcerne

Danmark vil gennem de opbyggede kompetencer kunne styrke og udvide sine aktiviteter inden for CO2-fri el-produktion.