Vandeffektivitet

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø og Produktionsteknologi
Bodil Højland Lorentzen
Sektionsleder

Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at der globalt vil mangle 40 % vand i 2030 med produktionsstop, forhøjede omkostninger og økonomiske tab til følge. CPD vurderer, at der ved udvikling og dokumentation af nye teknologier kan høstes betydelige økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige gevinster til gavn ikke mindst for leverandører af vandteknologier og vandforbrugende virksomheder, men også for samfundet og naturen.

I Danmark har vandforbrugende virksomheder og myndigheder fokus på både at sikre forsyningen af vand og at minimere de miljømæssige påvirkninger ved indvinding og afledning af vand. Virksomheder efterlyser i stigende grad løsninger til yderligere effektivisering, rationalisering, rensning og genanvendelse af vand.
Teknologisk Institut vil med specialistkompetencer inden for kemi, bioteknologi og måleteknologi udvikle nye teknologier til rensning, genanvendelse, symbiose, separering, hygiejnisering samt måling og analyse af vandstrømme i samarbejde med SMV i den danske vandsektor.

Resultatkontraktens sigte er at arbejde med følgende tre fokusområder:
1. Optimering af naturlig rensning af drikkevand
2. Genanvendelse og effektivisering af vand i industrien
3. Optimal spildevandsrensning.

Budget:
2016: 1.710.000 kr.
2017: 1.710.000 kr.
2018: 1.710.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Vandeffektivitet

Nøgleord