Vandressourcer, landbrug og miljø

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Forvaltning af Danmarks vandressourcer foregår i feltet mellem behov og krav til drikkevand, landbrug, industri og miljø. Formålet med projektet er at udvikle nye teknologier, som spænder på tværs af vandressource- og miljøforvaltning samt landbrug, og stille denne teknologi til rådighed for virksomheder,
rådgivere og myndigheder, så de bliver i stand til at takle disse nye udfordringer.

Vand er en vigtig ressource både for samfundsudviklingen og samfundsøkonomien. Det understreges af det stigende vandbehov til landbrug, industri og drikkevand. Tilsvarende er vandmiljøet under stadigt pres fra navnlig landbruget og industrien. Danmark har allerede investeret store beløb til forbedring af det akvatiske miljø samt grundvandsbeskyttelse.

Men der kommer flere udfordringer, som fx. klimaændringers påvirkning af vandressourcer, som både i Danmark og globalt vil få betydning for vore livsvilkår og økonomi. De miljømæssige mål fra EU’s Vandrammedirektiv, Oversvømmelsesdirektiv, Grundvandsdirektiv og det kommende Jorddirektiv, danske vanddistriktsplaner samt strategien for Grøn Vækst skal opfyldes.

Forvaltning af Danmarks vandressourcer foregår i feltet mellem behov og krav til drikkevand, landbrug, industri og miljø. Formålet med projektet er at udvikle nye teknologier, som spænder på tværs af vandressource- og miljøforvaltning samt landbrug, og stille denne teknologi til rådighed for virksomheder, rådgivere og myndigheder, så de bliver i stand til at takle disse nye udfordringer.

Projektet vil fokusere på følgende 4 delaktiviteter:

1. Beskyttelse af Danmarks vandressourcer.

2. Teknologi til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

3. Bedre beslutningsværktøjer til vandressourceforvaltning.

4. Bæredygtigt miljø og intelligent landbrug.

Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

• Nye avancerede hydrologiske modeller der kan koble land og atmosfære, så samspil imellem klimaændringer og det hydrologiske kredsløb (herunder Danmarks grundvand) integreres i vandressourceplanlægning.

• Et avanceret beslutningsstøtteværktøj, som kombinerer virkemiddelværktøj for Vandrammdirektivet med opgørelse af miljøeffekt og omkostning.

• Et nyt modelværktøj, som integrerer beregning af landbrugets miljøbelastning i vandressourcemodeller, og danner grundlaget for vandressourceforvaltning i forhold til erhverv og sektorer.

• Et værktøj til beregning af fosforbelastning og transport i det danske vandmiljø, som kan indgå i vandplaner og i strategien for Grøn Vækst.

Målgruppen omfatter vand- og forsyningsselskaber – private såvel som offentlige – fx. Københavns Energi og Odense Vandselskab, der er afhængige af adgang til vand og samtidig skal overholde de gældende love og reguleringer. DHI er også primært teknologileverandør til danske rådgivere. Dertil
kommer en række andre erhverv som entreprenører, byudviklere og landbrug, der er afhængige af vand, herunder vand som recipient for miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. Bæredygtig udnyttelse af Danmarks vandressourcer er nødvendige forudsætninger for samfundsudvikling og miljøbeskyttelse.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.6 M
2011: 3.6 M
2012: 3.6 M
Totalt: 10.8 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com