Varetransport og logistik

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Overordnet mål er at bryde spiralen, hvor den internationale transport igennem flere år har vokset mere en bruttonationalproduktet i Danmark og Europa. Transport af eksempelvis farligt gods sker efter internationale konventioner. I forbindelse med transporterne er der flere aspekter end selve transportkøretøjet eller skibet, der influerer på sikkerheden. Transporterne kan være mål for hærværk eller terror med ofte katastrofale konsekvenser til følge.

Dette skal ske gennem flere tiltag, hvor teknologier, infrastrukturelle løsninger, innovative løsninger med indbringelse af IKT og e-business i integrerede bæredygtige godstransportsystemer eller kombilogistik indebærer, at flere transportformer tages i anvendelse i løsningen af konkrete internationale transportopgaver – land/sø/ jernbane.

Modeller for evaluering af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med varetransport og logistiske tiltag til styring af transport af farligt gods udvikles.

I en nylig gennemført undersøgelse i I-GTS projektet af DI Transport, er det tydeligt, at der trænger til en opgradering af IKT-løsninger for især SMV-virksomheder, derfor er udbredelse af viden og innovation af IKT-løsninger i transport og logistikkæder af vital betydning. Samtidig er der behov for at identificere områder, hvor man med fordel vil kunne skabe sammenhæng og udnytte logistikløsninger på tværs af transportformerne mere effektivt, som nogle af virkemidlerne. Mange IKT-løsninger (herunder e-business) muliggør, at en forsyningskæde er fuldstændig synkroniseret og transport- og forsyningskæden integreres med kunder og leverandører.

Håndtering af varetransport ud fra sikkerhedsmæssig aspekter. Opstille modeller for hensigtsmæssig transport og overvågning af transport af farlig gods. Udvikle system til hjælp for transportsektoren i forbindelse med sikring af transporterne ikke udsættes for terror. Opstille kriterier for transportsektorens ”business continuity planning”. Koble transport op mod virksomhedernes overvågningssystemer, så let fordærvelige varer eller udsatte transporter ikke medfører driftstab for virksomhederne.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karsten Gade
Onsdag d. 24/6-09 kl. 11:49

Ruteplanlægning, Flådestyring, Intelligente lastbiler og
Intelligente veje.

Der bør kigges nærmere på mulighederne for at udnytte den teknologi, der er til rådighed i lastbiler til at sammenkoble og udveksle data mellem lastbiler, vognmand, kunder og offentlige vejsystemer. dermed kan man øge kapacitetsudnyttelsen og effektiviteten samt sænke miljøbelastningen i godstransporten.

Tilgængelige systemer skal kunne tale sammen på EU-plan.