Vedligehold og opgradering af afløbs- og vandforsyningssystemer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Vandforsyning og spildevandshåndtering er den måske vigtigste infrastruktur i større byer og fokus er på driftssikkerhed, en driftssikkerhed der mange steder er nået så vidt, at den almindelige forbruger end ikke tænker på, hvad der ligger bag, når der åbnes for hanen, eller foran når der trækkes i snoren. Regningen for denne driftssikkerhed vokser dog hurtigt med stigende krav og større koncentration af befolkningerne, og det med sådan en hastighed at der nu bliver mere og mere fokus på driftsøkonomien og størrelsen af investeringerne i infrastrukturen.

Da effektiviseringer/besparelser ikke må påvirke driftssikkerheden og kravene til stadighed stiger, er det nødvendigt at optimere driften af infrastrukturen samtidig med at sanering og udvidelser skal baseres på mere effektive og styrbare komponenter/ processer – det vil sige efterspørgsel på innovative ydelser og produkter, der skal kunne dække hele infrastrukturen.

Vandinfrastrukturen skal være on-line og målrettet effektiv drift. Der er milliarder at hente i effektiviseringer på vandinfrastruktur. Eksempelvis er der alene på renseanlæg et betydeligt effektiviseringspotentiale - ved rette teknologivalg på beluftere og styring ved hjælp af sensorer kan opnås energibesparelser på 10-30 %. Energiomkostningerne udgør typisk 15-25 % af de samlede driftsomkostninger.

Konceptuelt kan vandinfrastrukturen inddeles i de fire hovedområder:

  • Vandindvinding/produktion
  • Vanddistribution
  • Afløbssystemer
  • Rensningsanlæg

og disse har traditionelt levet et relativt adskilt liv, med deraf følgende sub-optimale løsninger såvel drifts- som anlægsmæssigt. Med den nuværende tendens til samling af de 4 hovedområder i et selskab – offentligt eller privat – åbner sig nye muligheder, som fælles vedligeholdelsessystemer og kundeservice, optimal drift gennem integreret styring af vandets transport og behandling samt en fælles angrebsvinkel i forbindelse med de forventede meget store investeringer til klimatilpasning af den vandbaserede infrastruktur.