Vedligeholdelses og - planlægningssystem baseret på inspektionsdata kombineret med GPS-data

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Erfaringer gennem flere projekter viser at der er et udstrakt behov for at opsamlede data fra den danske infrastruktur digitaliseres og effektive metoder til håndtering af fejl indføres således at der halv og kvartårligt kan gives en dækkende beskrivelse af den objektive aktuelle tilstand

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat er blandt andet:

  • Udvikling af systemer, der kombinerer måledata med GPS data, så resultater kan rapporteres i GIS system og integreres i et integrity management systemer

Den nye viden der her opbygges vil være til stor gavn for det danske samfund og være med til at sikre at Danmark retter de mange ressourcer der tilføres til vedligehold, at de tilføres til de områder, hvor der er størst værdi for pengene.