Vejinfrastruktur til selvkørende biler

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
Birger Schneider
Head of Department, Roadsensors and Photonics

Selvkørende biler og busser kommer i den nærmeste fremtid på vejene. Aktiviteten bidrager til at sikre, at vi i Danmark har den optimale vejinfrastruktur, så Danmark kan blive foregangsland i brugen af selvkørende biler.

Sikring af optimal vejinfrastruktur for selvkørende biler og køretøjer med højtautomatiserede sikkerhedssystemer er vigtig, hvis Danmark skal være foregangsland. Vejsikkerhed ved køretøjers sikkerhedssystemer, herunder færre tab af menneskeliv, øges markant gennem smart dataopsamling og analyse til overvågning og prediktering af vejsikkerhedsinfrastrukturens tilstand, og sikrer højere effektivitet for offentlige og private aktører. Rapportering af analyserede data, herunder forudsigelse af vejinfrastrukturens tilstand, sikrer at køretøjernes sikkerhedssystemer fungerer optimalt. Optimal vejinfrastruktur/selvkørende biler betyder øget trafiksikkerhed og produktivitet i samfundet og aflaster trængsel. Løsningen gennemføres i tæt dialog med Vejdirektoratet, entreprenører, rådgivere og andre aktører.

 

Nøgleord

22 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Nikolaj Kyhn (Udviklingschef, Nobina)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:11

Forslaget kan blive en del af puslespillet frem mod en mere selvkørende fremtid, som vil skabe stor samfundsmæssig og borgernær værdi. På trods af de mange positive historier i pressen omkring den selvkørende teknologi er vejen frem mod reelle selvkørende køretøjer, strækninger, områder - ganske lang.

Kravene og løsninger til veje, køretøjer, standarder skal forstås, udvikles, og implementeres, hvilket dette forslag kan være med til at gøre. Hvis vi, i Danmark, skal være med til at udvikle området for selvkørende køretøjer, skal vi være med til at forstå, udvikle og drive denne mega trend. Vi skaber ikke nye arbejdspladser ved at læne os tilbage, men ved at skabe stærke partnerskaber på tværs af virksomherder og organisationer således at vi skaber en større sammenhæng og kritisk masse, der kan hamle op med udenlandske virksomheder og universiteter.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:47

Jeg er ganske enig. Selv om Danmark ikke har bilproducerende industri, så er der rigtig mange arbejdspladser i at være på forkanten i applikationen af de nye muligheder, og store produktivitetsforbedringer i samfundet.

jørn christensen (ceo, Borum )
Mandag d. 7/5-18 kl. 23:28

Selvkørende biler gør brug af en masse forskellige applikationer hvoraf nogle sikkert fortsat udforskes. Før vi når til selvkørende biler er der allerede introduceret assistent systemer som skal guide bilisten sikkert gennem trafikken. Men hvilke forudsætninger kræves opfyldt for at disse fungerer hensigtsmæssigt og sikkert. Hvad kræves der af "vejens" leverandører? Det er yderst relevant at man allerede nu pågynder undersøgelser af disse forhold, idet det kan forudsætte at leverandører ændrer i deres produkter eller systemer for at leve op til de nye krav. Samtidig er det hensigtsmæssigt at Danmark ikke falder bagud i forhold til den teknologiske udvikling der foregår. Vi er kendt som et foregangsland inden for mange forskelige områder, herunder landbrug og miljø generelt. Inden for vejsektoren bør Danmark fortsat levere en engageret indsats til gavn for vejsikkerheden og herunder en fortsat teknologisk udvikling af producenterne til vejsektoren. Dette arbejde bør foregå i et samspil mellem private virksomheder, forskningsinstitutioner, Vejdirektoratet m.fl.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:52

Allerede i dag er der på forskellig vis udfordringer med samspillet mellem nyere bilers sikkerhedsudstyr og vejinfrastrukturen, fx stribekvaliteten under forskellige vejrlig. Skal man opnå den maksimale sikkerhed for bilister, som nye bilteknologier tilbyder eller kommer til at tilbyde i de kommende år, skal der findes løsninger på en flere konkrete udfordringer.

Anette Enemark (Mobilitetschef, Movia)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:28

Den førerløse teknologi vil markant kunne ændre måden vi transporterer os på i fremtiden og omfanget og typerne af den kollektive transport fremadrettet. En forudsætning er en infrastruktur der understøtter førerløs drift. Det gælder både den fysiske infrastruktur, herunder afstribning og skiltning såvel som data-infrastrukturen. Derfor er der store danske perspektiver i, at drive udviklingen af den nødvendige infrastruktur med et klart perspektiv for opbygning af dansk knowhow og arbejdspladser.

Movia ser store perspektiver i indfasningen af førerløs drift i den kollektive transport, der på sigt kan yde en betydelige højere service indenfor den samme økonomiske ramme. På landet og i byerne som first- og last mile tilbringer til det traditionelle kollektive transport som tog, s-tog og direkte busser som S og E linjerne. Og i de tættere byområder og primære korridorer som +Way og BRT løsninger der kan tilbyde trafikanterne hurtig og effektiv transport i de store pendlingskorridorer.

Kenneth Jørgensen (Projektleder, Gate 21 )
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:18

Der er et stort behov for, at vi bliver meget klogere på, hvad der kræves af digital og fysisk infrastruktur i vores byer for at kunne understøtte fremtidige selvkørende køretøjer og databaserede mobilitetsservices, som bidrager til at højne sikkerhed og serviceniveau. Det er særligt oplagt, at undersøge gennem storskalaforsøg i såkaldte Living Labs, hvor konkrete erfaringer kan bidrage til, at høste det fulde udbytte af de selvkørende køretøjer. Gate 21 og en række samarbejdspartnere planlægger i LOOP CITY afprøvning af selvkørende busser i udvalgte byområder for at kunne tilbyde et sikkert produkt med et højt serviceniveau. Det kræver formentlig, at vi er i stand til at udnytte teknologien gennem en optimal indsamling af data fra byens vejinfrastruktur.

michael svane (direktør, DI Transport)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 19:42

jeg er enig i, at vi har brug for at blive klogere på infrastrukturen i relation til selvkørende køretøjer og ikke mindst MaaS-baserede forretningsmodeller.

Anders Michael Fage-P. (Research and Development Manager, Geveko Markings)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:14

Forslaget sigter mod én af de vigtigste områder inden for teknologiske serviceydelser p.t..

Den verdensomspændende massive fokus på førerløse køretøjer har skabt en fantastisk mulighed for en lang række virksomheder. Selvom mulighederne er meget store, så er der også nogle betydelige udfordringer. Det er netop nogle af disse, der vil blive adresseret og vil kunne løses med et projekt som dette.

Både nuværende og fremtidige intelligente sikkerheds- og hjælpesystemer beror i høj grad på tilstanden af infrastrukturen, såsom synligheden af vejmarkeringerne, skilte og øvrige omgivelser. Behovet er stigende i takt med, at systemerne bliver mere og mere avancerede - og i særdeleshed når man taler om helt førerløse biler.

Det er helt essentielt at have en omfattende kortlægning og efterfølgende håndtering af data, da det er en fundamental forudsætning for at kunne realisere og implementere disse systemer!

Projektet sigter ydermere mod etablering af et videnforum, der vil kunne bidrage positivt med input og erfaringer på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder.

Ved at have fokus på dette, skaber man en gylden mulighed for at bringe Danmark helt i front på området. De potentielle samfundsmæssige og samfundsøkonomiske gevinster er uden tvivl enorme.

Bahar Namaki Araghi (Head of Smart Mobility Center, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:15

we are in a transition period where the old- new and future cars will be using the same road infrastructure, regardless of their level of automation and technological advances. Hence, the road infrastructure still will be playing a key role in various aspects of our rural and urban mobility. One of the key elements in this context, would be to see where the investment should be placed and how should it be prioritize for the future of the infrastructure. Currently, there is an extensive need for having high quality and reliable data from the road infrastructure condition and see what is the current status and where are the priority points that needs improvement. This is not only needed for the future forms of mobility, but for the current users. This data platform will enable decision makers and investors to have a better knowledge of the needs and where the investment should be placed to address both short-term needs as well as the long-terms.
This project is hence of interest as this would pave the way fro creating a real time image of the status of the road network in a broader perspective.

Niels Agerholm (PhD, Sektionsleder, Sektionen for Trafik og Veje på Aalborg Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:28

Jeg skal på det varmeste bakke op omkring dette forslag. Dels er der en række forretningsmuligheder, der kan udvikles for at sikre bedre kvalitet af vores vejnet i både ind og udland. Desuden er der på kortere sigt en stor gevinst i form af sikrere biler, fordi kvaliteten af afmærkningen på vejnettet har betydning for effekten af såvel nuværende som næste generation af bilers førerstøttesystemer med hensyn til trafiksikkerhed og trængsel og inddirekte emissioner. Endvidere er perspektiverne meget store mht. markedet for selvkørende teknologi. Her man må forvente, at kvaliteten af vejstriber vil være afgørende for en af flere teknologier, der skal sikre meget lav uheldsrisiko, fordi man antagelig bliver nødt til at satse på såvel vejstriber som GNSS teknologi for at sikre redundans og dermed sikkerhed i tilfælde af systemnedbrud i selvkørende biler/systemer.

Jesper Wraae-Bess (Administrerende Direktør, Eurostar Danmark A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 22:49

”Vi vil gerne være med til at give Danmark et løft inden for trafiksikkerhed. Med høj kvalitet i vejinfrastrukturen, herunder kørebaneafmærkningen, kan man opnå større sikkerhed under kørslen, ikke mindst i samspillet med de sikkerhedssystemer til kørselsassistance, som i disse år kommer til os i de nye biler. Teknologien i nye biltyper udvikler sig hurtig på vej mod en fremtidig udvikling af selvkørende køretøjer. Ved at udnytte den rigtige kørebaneafmærkning kan man optimere trafiksikkerheden i en verden, hvor der i en længere årrække vil være en blanding af køretøjer med høj trafiksikkerhedsautomation og andre med begrænset teknologisk assistance. For at opnå mere trafiksikkerhed for pengene er det vigtigt med data, fx cloud baseret dataopsamling. Projektforslaget er meget vigtig i forbindelse med at indsamle og analyser data, som så kan udnyttes i bl.a. forudsigelse af forhold, som skal forbedres eller ændres. De foreslåede aktiviteter vil kunne styrke vore egne målsætninger om bedre trafiksikkerhed”.

Kåre Sloth jensen (Head of Development, Greenwood Engineering A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:02

Moderne bilers sikkerhedssystemer er mere avancerede, end man kunne forudse for bare 10 år siden. De baserer sig i høj grad på vision-teknologier og hjælper bilisten med f.eks. at holde sin bane. For at disse moderne teknologier skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt at få klarlagt, hvilke krav vi i Danmark og i resten af verden skal stille til f.eks. vejstriber.
Hos Greenwood Engineering beskæftiger vi os med kvaliteten af vejinfrastruktur i Danmark og resten af verden. Vi ser i øjeblikket, at kvalitet af vejstriber i højere grad blive et fokusområde i hele verden, hvilket drives af behovet fra de nye teknologier.
Store firmaer som Intel og Nvidia laver kontrakter med bilfabrikanter i hele verden om levering af teknologi til autonom kørsel, hvilket styrker min tro på, at autonome biler er en nær fremtid, vi skal være i stand til at servicere med vores vejinfrastruktur om få år.
Vi støtter derfor op omkring, at dette forslag bidrager til at gøre biltransport mere sikker, og samtidigt øge dansk vejforskning og vejindustriens rolle i en verden, der bliver mere og mere mobil.

Birger Schneider (Vice President, Road Sensors & Lights , DELTA)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:58

Du har fat i noget meget centralt. Udviklingen i ”driver assisted technolgy” i nye biler udvikler voldsomt i disse år, og fælles for langt de fleste løsninger er, at infrastruktur som vejstriber og skiltning indgår som centrale elementer.
Reuters har i en artikel fra den 17. maj, 2018 ( https://www.reuters.com/article/us-israel-tech-intel-mobileye-exclusive/... ) nogle tal for, hvordan markedet udvikler sig for blot én af de centrale aktører i leverancer af elektronikken til ”driver assisted” teknologi. Intel købte i september 2017 det israelske firma, MobilEye (dengang 900 ansatte) for ca. 100 milliarder kr. Intel har gennem sit datterselskab MobilEye store kontrakter på området og er ved at udrulle teknologien i storskala allerede i dag. Ikke at den selvkørende bil findes i storskala i dag, men automationen i nye biler nærmer sig. Der er i dag ifølge Intel omkring 27 millioner biler på vejene fra 25 bilproducenter, som udnytter en eller anden form for driver-assisteret teknologi. Mange nye biler har i dag ”Level 2” automation (Level 1 = ingen driver assisted teknologi, Level 5 = fuldautomatisk selvkørende bil). Enkelte bilmærker kan fås med Level 3 automation (bl.a. automatisk kø-kørsel). Intel regner med at have 100.000 biler udstyret med deres ”Level 3” løsning allerede næste år, 2019, og de er kontraktligt forpligtiget til at levere 8 millioner ”Level 4” løsninger til en europæisk bilproducent (vist BMW) fra 2021. ”Level 4” er niveauet lige under den selvkørende bil, ”Level 5”. Intel skønner, at de har 70% markedsandel. Deres systemer er kamerabaserede, som bl.a. er meget afhængig af vejstriberne til navigation.
Det er den virkelighed, vi skal forholde os til allerede begyndende nu. Og vi ved, at vejinfrastrukturen ikke altid har en kvalitet, som kan understøtte disse teknologier. I forbindelse med fx regn, opsprøjt o.l., hvor teknologien kunne være til stor hjælp, er stribekvaliteten i en række tilfælde utilstrækkelig. Det er det, vi må forholde os til, hvis vi vil gøre os håb om at udnytte teknologien fuldt ud som samfund – og ikke spilde mange ressourcer på overinvestering i bilautomation, som ikke kan udnyttes effektivt, opleve ringere mobilitet end de lande, vi sammenligner os med, og ikke opnå de fald i ulykkesstatistikker, vi ellers kunne have nået.

Berne Nielsen (Head of department, Rambøll)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:18

Om detta projekt blir av kommer det snabbt ha finansierat sig självt!
Studier i Sverige har visat på stora samhällsekonomiska vinster om system som LDW och LKA kan ges rätt förutsättningar i vägmiljön. Om inte rätt förutsättningar ges avaktiveras systemen och vinsten med dem uteblir. Om ett genomtänkt system hade funnits för att snabbt fånga upp och åtgärda bristfälliga sträckor kan ADAS få ett helt annat genomslag på olycksstatistiken än idag. Enligt studier skulle över 15 liv kunna räddas årligen i Danmark och över 100 olyckor med svårt skadade skulle aldrig komma att ske (beräknat på Danmarks folkmängd). Detta bara genom att ge dagens bilpark vad de behöver för att fungera.
Sedan har vi framtiden, med ökad andel fordon med ADAS följt av självkörande bilar. Om man ser framåt inser man enkelt att ett system, som detta projekt vill skapa formerna för, måste utvecklas för att framtidssäkra våra vägar. Om man kikar i backspegeln kan man bara beklaga att det inte redan finns på plats!

Signe Gerdøe-Kristensen (Energi- og klimaplanlæger, Hørsholm Kommune)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:12

Projektet er enormt relevant i modningen af selvkørende teknologi. Der er behov for at belyse og afprøve et hav af forskellige teknologier og applikationer, der på hver deres måde understøtter udviklingen. Projektstudiets afsæt med undersøgelser af samspillet mellem selvkørende teknologi og infrastruktur er både praktisk og oplagt, men det gør det bestemt ikke mindre relevant og genialt. Godt, at I tager dette vigtige initiativ, som har stor betydning for fremtidens transportsystem.

Torben Lund Kudsk (Afdelingschef, FDM)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:58

Biler står i de kommende år overfor en teknologisk revolution, der på sigt vil resultere i selvkørende, førerløsebiler. Men allerede i dag får stadig flere nye biler førerassistentsystemer, der via mere eller mindre selvkørende funktioner kan hjælpe føreren til en mere trafiksikker og komfortabel kørsel. Kendetegnende ved bilernes selvkørende egenskaber er at de bl.a. støtter sig til vejens fysiske forhold i form af vejafmærkning og skiltning. En helt grundlæggende forudsætning for at den nye teknologi finder vej til danske veje er at de danske veje er klar i form af tydelig vejafmærkning og skiltning. Det er desværre ikke tilfældet i dag, navnlig ikke på de kommunale veje, der udgør 95 procent af vejnettet.
FDM vil gerne anbefale dette aktivitetsforslag, idet vi mener det vil være et vigtigt værktøj til at sikre fokus og overblik over det danske vejnet med henblik på at optimere tilstanden til at muliggøre de selvkørende teknologiers udbredelse i Danmark.

Toni Ogemark (Ordförande , Svenska vägmarkeringsföreningen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:01

Branschen är i behov av mer forskning och fakta för att ta kloka beslut och göra relevanta insatser på detta område. Standarden på vägmarkering är idag bristfällig vilket diverse tillståndsmätningar i Danmark och Skandinavien har visat. Svenska vägmarkeringsföreningen stödjer förslaget och ser stor potential i ny teknik för att få ner olycksstatistik, effektivisera transporter, öka kapaciteten med riktade insatser i infrastrukturen och öka komforten i transporter. Vår förening har beslutat bredda vår verksamhet och även inkludera Danmark och Norge, mycket på grund behoven från autonoma fordon.

Per Velk (Senior konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:13

Vejteknologi til håndtering af den voksende bilpark af selvkørende biler vinder hastigt frem både nationalt og internationalt. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der kan blive fremtidige markedskrav. Det gælder især standarder vedrørende sikkerhed, hvor specielt en standardiseret kommunikation mellem køretøj og omgivelser er af vital betydning.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Lars Bosendal (Chefkonsulent, Region Sjælland)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:08

Region Sjælland støtter op om aktivitetsforslaget.
Førerløse køretøjer rummer mange muligheder til person og varetransport.
Vi er lige nu meget fokuserede på mulighederne i førerløse busser. Som nogle måske har bemærket er der i disse dage startet et ”driftsforsøg” med udgangspunkt i regionens sygehuse i Køge og senere Slagelse – busrute 249! I løbet af ganske kort tid kommer driftsforsøget ud på ”rigtige” offentlige veje. Så fremtiden er på nogle områder meget tæt på.
Bag forsøget står et strategisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden og vores to trafikselskaber Movia og Metro/Letbanen. Det er altså de to professionelle trafikselskaber, som er på banen. Det er første skridt i en proces som i de kommende år vil tage voldsom fart.
Det er derfor vigtigt, at andre professionelle aktører følger efter og støtter op. Det være sig vejmyndigheder og private virksomheder, som arbejder med dette område. Derfor selvfølgelig også vores GTSer.
Førerløse busser kan være med til at bane vejen. Men der er mindst lige så store perspektiver for vare- og godstransport. De er også lige om hjørnet.
Det være sig lastbilkørsel i tæt kolonnekørsel på vores motorveje, varedistribution i vores byer eller interne transportopgaver i store virksomheder eller institutioner.

Lotte Karstad (Konsulent, Dansk Vejforening)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:24

ITSDanmark støtter selvfølgelig op om projektet. Projektet har fokus på erfaringsudveksling og videreudvikling af kompetencer inden for området, og det mener vi er essentielt for at blive klogere på, hvad der reelt kræves af en kommende infrastruktur med selvkørende biler.
Især i en fremtid, hvor de førerløse teknologier skal fungere i samspil med de nuværende transportløsninger, er det vigtigt, at vi ikke går på kompromis med trafiksikkerheden. Der ligger desuden et kæmpe potentiale inden for udnyttelse af mobiliteten, hvor der vil være udsigt til en kæmpe gevinst for samfundet, hvis vi kan reducere trængslen.”

Marc Ottsen (ingeniør, 1950)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:13

Som lægmand og daglig bruger af en bil med level 2 automation, hvor der foretages løbende opdatering af softwaren, oplever jeg udviklingen på nært hold, men også manglerne, der bl.a. ofte skyldes mangelfuld vejinfrastruktur.
På vejstrækninger, hvor der indikeres at automatstyring er mulig, sker det, at automatstyringen pludselig slår fra - heldigvis med en advarselsindikation - pga manglende eller meget ringe vejafstribning. Har endnu ikke turdet stole på systemet ved snedækket vejafstribing.
Mht skiltning vises den tilladte kørehastighed på displayet, men her skal man være på vagt ved vejarbejde med midlertidig reduceret hastighed, der ikke altid registreres på bilens display. Ligesom jeg har oplevet at en reduceret hastighed vises i displayet længe efter vejarbejdsstrækning er forladt.
Så for mig synes det indlysende, at der skal forskes og investeres i forbedring af vejinfrastrukturen, så den følger med den hastige udvikling mod fuldt selvkørende biler. Investeringen vil på sigt spare samfundet for mange penge, og skulle Danmark tilmed blive foregangsland på området, så vil samfundsgevinsten være enorm.

Bjarne Bylov Jensen (Afdelingschef Salg & Markeder , Sweco Pavement Consultants)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:57

Vi er enige i, at kvaliteten af infrastrukturelementer som f.eks. vejstriber, også under forhold som regn og slud, får stigende betydning for gradvis og succesrig indførelse af autonome køretøjer. Det stiller bl.a. krav om effektive dataindsamlingsmetoder, analyse og modellering i en slags big-data kontekst sammen med øget samarbejde mellem væsentlige aktører særdeles vigtig - også på tværs af landegrænser. Det vil optimere udbyttet af de store investeringer, som samfundet på anden vis foretager i forbedret sikkerhedsteknik i bilparken og sikre bedre gennemslags effekt – også på trængselsudfordringer. Et spændende forslag, som vi støtter.