Vejsektorens test- og udviklingscenter

Senest opdateret d. 12/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Transport

Danmark har brug for et uvildigt test- og udviklingscenter med avancerede laboratoriefaciliteter til at udvikle bedre veje og belægninger. Teknologisk Institut investerer i nye laboratoriefaciliteter, og aktiviteten skal bidrage med udviklingen.

Danmark har brug for et uvildigt test- og udviklingscenter med avancerede laboratoriefaciliteter til at understøtte danske virksomheder i vejsektoren med markedsnær udvikling, uvildig prøvning og rådgivning. Behovet er blevet forstærket efter, at Vejdirektoratet frasolgte deres vejlaboratorium i 2017. Samtidig kræver nye europæiske standarder opbygning af nye prøvningsfaciliteter for at kunne dokumentere vejmaterialer i henhold til disse standarder. Behovet for et uvildigt test- og udviklingscenter med avancerede prøvningsfaciliteter er afdækket i en nylig gennemført markedsanalyse. Her efterlyser vejsektoren ydelser omkring avanceret materialeprøvning samt specialistrådgivning. Det er baggrunden for, at Teknologisk Institut nu investerer i opbygningen af et avanceret laboratorium til asfaltudvikling- og prøvning, og hvor nærværende aktivitetsplan skal understøtte den relaterede kompetenceopbygning og udvikling.

Nøgleord

77 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lotte Regel Josephsen (Laboratoriechef, YIT Danmark A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:53

Jeg er helt enig i behovet for et uvildigt test- og udviklingscenter, især med avancerede laboratoriefaciliteter, som industrien ikke selv har de store muligheder for at etablere og drive. I lyset af den nyeste tolkning af byggevareforordningen vil vejsektoren få brug for et sådan center til uvildig afprøvning af om hvilke europæiske testmetoder der egner sig til kvalitetsbedømmelse af asfalt under danske forhold. Kommunerne vil desuden få brug for kompetente råd og vejledning til krav-formulering i deres udbudsmateriale, når de (i en overgangsperiode) ikke længere kan læne sig op af vejreglerne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 15:01

Kære Lotte Regel Josephsen
Tusinde tak for din klare støtte til forslaget og også Teknologisk Instituts beslutning om etablering af et vejlaboratorium. Også tak for din formulering af markedsbehov dels fra jer, der er producenter, dels fra kommunerne. Vi ser frem til at kunne tilbyde disse ydelser til branchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anders Hundahl (Adm. dir., Asfaltindustrien)
Søndag d. 29/4-18 kl. 08:36

På baggrund af, at Vejdirektoratet har solgt sit laboratorium er det naturligt, at forskellige, private interessenter byder ind på området.
Gennem et mangeårigt samarbejde med Teknologisk på brancheniveau kender vi jer som en seriøs partner som kan og vil løfte de opgaver som I påtager jer - fagligt og m.h.t. kapacitet. Vi har derfor tillid til, at I kan håndtere den krævende opgave at opbygge og drive et test- og udviklingscenter som beskrevet.
Asfaltindustrien får med mellemrum foretaget analyser af den bitumen, der udbydes på det danske marked, hvilket kræver meget avancerede analysemetoder, og hilser derfor et laboratorium, der kan tilbyde sådanne prøver, velkommen idet markedet herfor i dag er uhyre begrænset - også internationalt set.
Jeg kan i øvrigt tilslutte mig Lotte Regel Josephsens vurdering af et kommunalt behov for rådgivning på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 30/4-18 kl. 12:43

Kære Anders
Tak for din kommentar og støtten til forslaget. Vi er meget glade for den positive evaluering af vores samarbejde gennem de seneste år, og vi vil gøre hvad vi kan for at leve op til tilliden og de rosende ord. Du bekræfter det markedsbehov, som vi har vurderet er til stede, og selvom det er en krævende opgave, er vi overbeviste om, at det kan lykkes. Vi har erfaring fra laboratorier og udvikling relateret til andre byggematerialer, og dem kan vi i høj grad trække på, hvad angår asfalt og veje. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette

Synnøve Klitgaard (Konsulent, Dansk Byggeri)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:39

Der har i Danmark været en lang og god tradition for uvildigt test- og udviklingsaktiviteter på asfalt området, og at det er Teknologisk Institut der byder ind - ligger fint i tråd med de mange andre typer af dybt fagligt seriøse laboratoriekompetencer I har. Som tidligere afdelingsleder for måletekniskafdeling, flere gode samarbejdsrelationer med Teknologisk Institut kan det kun glæde mig at I vil byde ind på dette faglige område. Jeg har derfor tillid til, at det vil komme alle parter til gavn, branchen, rådgivning omkring asfalt og for bygherre. Jeg vil støtte Lotte Regel Josephsens vurdering af et kommunalt behov for rådgivning på området. Kigger man ud i verden har Danmark altid bidraget med stor viden på området, med dette tiltag kan vi måske fastholde denne kompetence.

Med Venlig Hilsen
Synnøve Klitgaard (tidligere afleder i VD og tidligere kommunal Trafik- og vejchef )

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:40

Kære Synnøve Klitgaard
Tak for tilliden til at Teknologisk Institut vil kunne varetage opgaven med at være uvildigt test- og udviklingscenter på asfalt og vejområdet. Du har helt ret i, at vi har erfaringen fra andre områder. Vi er også glade for at høre, at du har gode erfaringer med samarbejdet med os. Vi har noteret os, at du også påpeger det kommunale behov. Det er vi helt enige i, og vi er spændte på at høre om det fra kommunerne selv. Vi vil gøre vores ypperste for at fastholde og udvikle Danmarks gode position på asfalt-. og vejområdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Sundahl (Afdelingsleder, Rambøll)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:43

Som rådgiver indenfor belægningsarbejder ser vi i Rambøll stor værdi ved, at der etableres et uafhængigt test- og udviklingscenter så vi sikrer fortsat udvikling indenfor området samt har mulighed for at benytte et uafhængigt institut i forbindelse med analyse af materialer. Vi oplever ofte, at der på projekter kan opstå diskusioner om egenskaberne på udførte arbejder og i den forbindelse er det vigtigt at kunne benytte et laboratorium som ikke har interesser i projektet. Endvidere er der også behov for at kunne få foretaget analyser i forbindelse med forundersøgelser, hvor en laboratorium hos Teknologisk Institut vil kunne løfte denne opgave. Endeligt vil der i Danmark fortsat være behov for udvikling indenfor området og det er vores opfattelse, at Danmark kan bidrage væsentligt international - specielt indenfor optimering af processer og materialer som forbedre miljøpåvirkingerne og dermed også giver større bæredygtighed. Vi oplever på internationale projekter, at danske metoder giver stor værdi for kunderne, hvilket betyder at danske firmaer kan sælge ydelser internationalt. Dermed forøges muligheden for at skabe større omsætning i Danmark. Så planen om at etablere et sådan laboratorium har vores fulde støtte.

Med venlig hilsen
Jesper Sundahl

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:45

Kære Jesper Sundahl
Tusinde tak for støtten til vores aktivitetsforslag. Tak også for en detaljeret uddybning af behovet hos en rådgiver som Rambøll hvad angår uafhængig laboratorieanalyser og rådgivning og udvikling indenfor miljørigtige materialer og processer. Vi er glade for at høre din vurdering af dansk teknologis position internationalt, og at vi med etableringen af test- og udviklingscentret kan være med til at styrke denne position. Vi vil gerne invitere Rambøll til fremtidigt samarbejde på vejområdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

jeppe dyre (professor i fysik, RUC)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:29

Jeg var projektleder for Cooee [2011-15, Det Strategiske Forskningsråd, 13, 8 millioner kr] og er nu projektleder for det igangværende ROSE-projekt (2016-18, Innovationsfonden, 10 millioner kr), projekter som begge handler om at nedbringe rullemodstanden mellem dæk og vej ved at optimere vejbelægningen.

På den baggrund støtter jeg varmt det initiativ, som TI nu igangsætter omkring ”videreudvikling og implementering af asfaltbelægninger med reduceret rullemodstand, der kan reducere brændstofforbrug og dermed CO2 udledningen”. Ovennævnte større forskningsprojekter har været med til at gøre Danmark internationalt førende inden for forskning i rullemodstand. Her på RUC ser vi ser frem til at samarbejde om en videreudvikling af disse belægningstyper, blandt andet kan vi byde ind med hvad der formentlig er verdens første dedikerede laboratorium til validering af matematiske modeller for rullemodstand.
mvh
Jeppe Dyre

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:23

Kære Jeppe Dyre
Tak for støtten og for at pointere behovet indenfor reduktion af rullemodstand. Vi kender til RUCs og andre parters store og innovative arbejde omkring rullemodstand og ser frem til fortsat godt samarbejde med jer om dette vigtige emne. Teknologisk Institut og RUC supplerer hinanden fint på dette område.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Krister Persson (Market Manager Bitumen, Total Denmark A/S)
Fredag d. 11/5-18 kl. 12:49

Dear all,
I will write in English so that it might be easier for everyone to understand ( and to avoid the small differences in meanings between Danish and Swedish for everyone ).
In general I think it is a good idea to build a competence center that can be used for everyone and where the branch can build experience and knowledge. In Sweden we have had this for many years with VTI in Linköping.
Today we are moving towards CE marked products and at the same time, the branch is requiring more and more information from their suppliers to be able to better predict the outcome on the asphaltlayers based on the data of the products.

It will be easier to do this if Denmark have a laboratory that can have more of the equipment that maybe all contractors may not be able to have. On the same side, knowledge is also a way to better and more efficient roads.

The only issue I see is that you concentrate a knowledge at an external partner and they might sell consultancy and knowledge based on the samples their customer have asked them to test, which may not always be exactly what has been said. I think also it is important for any serious and the mayor contractors to have the knowledge internally and not rely on external sources.
Otherwise a good initiative.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:37

Dear Krister Persson
Thank you so much for your comment and your support to the proposal. Regarding your concern about doing both consultancy and testing we can assure you that we are impartial and work with confidentiality to the single customer. Further, our laboratories are accredited by DANAK. We have many years of experience in doing so in a lot of fields, including building and construction where we have serviced the industry with both testing, consultancy and research and innovation regarding concrete, wood, masonry and windows. We will do our best to live up to your expectations to contributing to better and more efficient roads by helping suppliers and others with knowledge and testing of asphalt and roads.
Best regards
Mette Glavind

Gert Ahé (Områdechef, Vejdirektoratet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:43

I Vejdirektoratet hilser vi initiativet om Vejsektorens test- og udviklingscenter velkommen, da vi vurderer at det kan være en vigtig brik til at højne kvaliteten af det danske vejnet.
Vejdirektoratet drev i mange år eget vejteknisk laboratorium, som dog blev afviklet og udliciteret i 2017. Et uvildigt test- og udviklingscenter under Teknologisk Institut vil på en del områder kunne videreføre mange af de opgaver som tidligere blev løst i Vejdirektoratets laboratorium, specielt inden for udvikling af nye løsninger for veje og belægninger.

Som konsekvens af implementeringen af EU's byggevareforordning er der jo for tiden en større proces i gang med henblik på bl.a. at indføre nye prøvningsmetoder i asfaltbranchen. En del af disse kræver ret avanceret udstyr, som vil være lettest at gøre forretningsmæssigt rentabelt hvis det udbydes af et centralt testlaboratorium for hele branchen. I forhold til udviklingsaktiviteter for vejsektoren kan der ligeledes blive behov for avancerede testfaciliteter, der bedst placeres hos et centralt, uvildigt laboratorium.

Mange udviklingsaktiviteter løses i internationale samarbejder. Vi har i Vejdirektoratet kunnet konstatere, at der har været yderst begrænset dansk deltagelse i de projektforslag, som er kommet ind i forbindelse med de internationale programmer Vejdirektoratet medfinansierer. Et dansk udviklingscenter med avancerede laboratoriefaciliteter kan forhåbentlig bidrage til, at det danske aftryk i de internationale programmer øges.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:42

Kære Gert
Det er af afgørende betydning, at Vejdirektoratet støtter vores initiativ vedrørende et uvildigt test- og udviklingscenter for vejsektoren. Det er vores ambition at udfylde det hul, der blev, da Vejdirektoratet afviklede vejteknisk laboratorium. Vi er opmærksomme på de nye prøvningsmetoder, der er på vej i forbindelse med implementering af EU`s byggevareforordning, og specielt at disse kræver specialudstyr og viden, som pt ikke er tilgængeligt på det danske marked. Vi vil gøre, hvad vi kan for fremadrettet at sikre dansk aftryk i internationale udviklingsprogrammer. Tak for støtten. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette

Jens Borgmann (Projektchef, Arkil A/S Asfalt)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:43

Vi har som en af de aktive spillere i vejbygningssektoren, et stort ønske om at have
muligheder for højt kvalificeret fagligt medspil og uvildig rådgivning.
Dette for at kunne medvirke til at sikre at vejene i Danmark er af bedste kvalitet,
også i fremtiden.
Der er absolut behov for at man i Danmark har et uvildigt test- og udviklingscenter.
Som også kan fungere som et forum for vidensopsamling, og -formidling.
Som er fri for direkte interesser fra bygherre, eller konkurrenter på markedet.
Som kan være med til at løfte de udfordringer som vi står over for lige nu, i
forbindelse med at det hidtidige udbudsgrundlag er blevet dømt ulovligt(?)
Vi mener at Teknologisk Institut er den bedste mulighed for at kunne opfylde det ovenstående…

Vi er taknemmelige for dette oplæg, dette initiativ.
Det vil glæde os, på egne og på branchens vegne, hvis det bære frugt.

Med venlig hilsen
På vegne af Arkil Asfalt
Jens Borgmann

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:12

Kære Jens Borgmann
Tusinde tak for opbakningen. Du serverer lige præcist alle de argumenter, som er baggrunden for, at vi har påtaget os opgaven som Danmarks uvildige test- og udviklingscenter. Vi vil kæmpe for at kunne leve op til de forventninger, Arkil Asfalt og andre har til initiativet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Eyal Levenberg (Lektor, DTU Byg)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:05

As a teacher and researcher in DTU Civil Engineering, I would like to support this initiative. Such a facility is greatly needed in order to further develop and improve the physical transportation network. In the near future higher demands will be placed on our systems due to climate changes and economical forces. This means that current standards will neither be applicable nor suitable. With a modern testing center it will be possible to assess new ideas in a rational/scientific manner and therefore expedite the acceptance on non-traditional solutions. Currently DTU Byg does not have a dedicated pavement laboratory, and therefore with this initiative I can foresee a good chance for collaborating on educating new generations of pavement engineers.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:30

Dear Eyal Levenberg
Thank you for a very relevant comment from DTU Byg and for your support. Education of young people in asphalt and road construction is highly needed and a collaboration with DTU Byg is very welcome and could both benefit activities regarding testing ,technical service and research at DTI and activities at DTY Byg regarding education and research.
Best regards
Mette Glavind

Jesper Kampmann Larsen (Direktør, AfterMath)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:14

Min virksomhed har deltaget i Cooee [2011-15, Det Strategiske Forskningsråd, 13,8 millioner kr.] og jeg er nu projektkoordinator for det igangværende ROSE-projekt (2016-18, Innovationsfonden, 10 millioner kr.), projekter som begge handler om at nedbringe rullemodstanden mellem dæk og vej ved at optimere vejbelægningen.
På baggrund heraf kan jeg varmt støtte bestræbelserne på at etablere Vejsektorens test- og udviklingscenter. Fra arbejdet med udvikling af asfaltbelægninger, som har lav rullemodstand, kan jeg se et klart behov for at implementere ”nye fælleseuropæiske standarder i vejsektoren”. Fra mit hjørne ser jeg en mulighed for at implementere resultaterne af den forskning i rullemodstand – der har været med til at gøre Danmark internationalt førende i denne niche – i praksis til gavn ikke alene for brugerne af det danske vejnet (lavere energiforbrug), men for brugere i hele Europa. Dertil kommer den gunstige klimapåvirkning (lavere CO2-udledning), som kommer hele samfundet til gode. Jeg ser frem til et samarbejde herom.
Mvh Jesper Kampmann Larsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 13:57

Kære Jesper Kampmann Larsen
Vi kender til ROSE som et meget spændende projekt, der kan skabe banebrydende resultater for vejsektoren og hele samfundet. Vi håber at få mulighed for at arbejde videre sammen med jer om ROSEs fortsættelse. Der er ingen tvivl om, at de nye fælleseuropæiske standarder kommer til at skabe store ændringer til gavn for sektoren. Vi ser frem til at være med til at få dem implementeret og stille vores viden og kommende laboratorium til rådighed i forbindelse med dette. Og selvfølgelig meget gerne i samarbede med AfterMath og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Per Kristensen (Teamleder vejdrift, Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 21:31

Som bygherrerepræsentant for en kommune kan jeg naturligvis kun støtte oprettelsen af et uvildigt test- og udviklingscenter på vejområdet. Med de udfordringer der måske kommer som følge af byggevareforordningen, som andre også nævner, kunne det være hensigtsmæssigt med en rådgivningsinstans, med dyb indsigt i belægningsmaterialer.
Der er ligeledes en efterspørgsel efter belægninger med lavere CO2-udledning, både i brug og produktion samt holdbare støjreducerende belægninger.
Med venlig hilsen
Per Kristensen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:00

Kære Per Kristensen
Tusinde tak for din støtte til vores aktivitet. Vi er glade for at Aarhus Kommune kan se behovet og nytten af det foreslåede test- og udviklingscenter. Udfordringerne og mulighederne i vejsektoren er mange, og vi er enige i at både støj og CO2 udgør en væsentlig del af disse.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Karsten Jensen (Greenwood Engineering A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:50

Kan kun støtte et uvildigt testcenter.
Det bemærkes i den sammenhæng, at der i flere af de andre nordiske lande og fra industrier er et ønske om at køre med tungere lastbiler, herunder arbejder bl.a. med Finland med tanken om op til 100 tons biler – en effekt, der kan forventes at smitte af på Danmark.
Det vil således være relevant - ud fra en livstidsbetragtning - at kigge på både asfaltlag og på vejens bæreevne for at kunne optimer på den samlede samfundsøkonomi, CO2 udledninger, risici for uheld osv.
TI skal have alt mulig støtte til at effektivisere vejsektoren.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:24

Kære Karsten Jensen
Tusinde tak for støtten og opbakningen til vores uvildige test- og udviklingscenter. Også tak for at gøre opmærksom på udfordringen med de tungere lastbiler og behovet for at øge hele vejens bæreevne. Det vil vi forsøge at få med i den endelige og mere detaljerede aktivitetsbeskrivelse.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lotte Karstad (Konsulent, Dansk Vejforening)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:46

Dansk Vejforening bakker fuldt op om Teknologisk Instituts forslag til et uvildigt test- og udviklingscenter. Vejene er en vigtig del af det danske velfærdssamfund på linje med uddannelse og sundhed, som understøtter og styrker velfærden og Danmarks internationale konkurrenceevne.
Vi mener, at centret vil kunne være med til at udvikle og sikre bedre løsninger for fremtidens veje, og at dette vil have en gavnlig effekt på de samfundsmæssige infrastrukturomkostninger.
Mvh. Dansk Vejforening

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:47

Kære Lotte Karstad
Ja, veje er vigtige. Der går nok lang tid førend vi alle bliver transporteret rundt med droner, og indtil da skal vi sikre gode, holdbare og bæredygtige veje. Vi vil gøre vores bedste for at udvikle og dokumentere fremtidens veje.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lars Andersen (Underdirektør, Kroghs A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:19

Vi støtter initiativet, og forventer et løft i teknologien.
Vi ser frem til at benytte centeret.

Med venlig hilsen
Kroghs A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:44

Kære Lars Andersen
Tusinde tak for støtten,. Vi er glade for at høre, at I vil benyttes vores fremtidige test- og udviklingscenter for vejsektoren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Allan Lyng Hansen (Afdelingschef, Horsens Kommune)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:30

Jeg kan klart støtte op om et uvildigt test- og udviklingscenter for vejsektoren, som kan være med til at understøtte branchen i fortsat at udvikle området, så vi kan imødekomme ønskerne om mere støjsvage belægninger, øget genanvendelse og brændstofbesparende slidlag.

Med venlig hilsen
Allan Lyng Hansen
Trafikchef Horsens Kommune

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:00

Kære Allan Lyng Hansen
Tak for kommentaren og for støtten. Vi ser frem til at kunne hjælpe Horsens kommune med støjsvage belægninger, øget genanvendelse og brændstofbesparende veje.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Henriksen (Projektleder, Sweco Danmark A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:09

I Sweco bakker vi fuld op omkring initiativet om et uvildigt test- og udviklingscenter, eftersom vi skal fastholde vores nuværende kvalitetsniveau for det danske vejnet – og endda stille efter at højne niveauet. Endvidere er der et behov for at få udfyldt det ”tomrum” efter at Vejdirektoratet afviklede vejteknisk laboratorium, som vi i øvrigt havde et udbytterigt samarbejde med.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:01

Kære Martin Henriksen
Vi vil gøre vores bedste for at udfylde "tomrummet" efter at Vejdirektoratet afviklede deres vejtekniske laboratorium og arbejde for et højt og højere niveau af det danske vejnet. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jette Nørgaard Jensen (BlueKolding)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:28

Det lyder da som det helt rigtige, selvfølgelig skal vi teste og udvikle - ja vi skal blive ved med at lære.
Ønske: at der udvikles belægninger der mindsker udledningen af microplast fra dæk.
At veje i fremtiden også bidrager til klimatilpasning.

Med venlig hilsen
Jette Nørgaard

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:04

Kære Jette Nørgaard
Tusinde tak for støtten. Vi er allerede i gang med at udvikle veje, der bidrager til klimatilpasning sammen med en række aktører. Tak for ideen med at udvikle belægninger, der mindsker udledning af mikroplast fra dæk. En oplagt og god ide, som vi vil forsøge at inkludere.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Carsten Bredahl Nielsen (Udviklingskonsulent, Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU))
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:33

VEJ-EU står helt bag initiativet om et uvildig test- og udviklingscenter. Det er helt afgørende for kompetencerne i den danske vejsektor, at der findes et sådant center, som udover at sikre en god kvalitet af det danske vejnet kan skabe innovation og være grundlag for at uddanne den danske vejsektor gennem kurser og konferencer. VEJ-EU ser frem til et udbytterigt samarbejde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:05

Kære Carsten
Vi er glade for, at VEJ-EU bakker op om tiltaget. Vi er glade for det nuværende samarbejde med jer og ser frem til at styrke det yderligere fremadrettet.
Med venlig hilsen
Mette

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:54

På det seneste har der været stor politisk opmærksomhed på støj fra veje - selvfølgelig i kommuner som fx Albertslund og Gladsaxe, hvor motorveje skærer igennem på kryds og tværs, men også fra flere jyske kommuner som nu mærker en kedelig, negativ effekt fra de fine nye motorveje.

Vejstøj skabes dels af bilernes motor- og transmissionsstøj og som vindstøj, dels af kontakten mellem dæk og vejbelægning. Her er meget at gøre på belægningssiden, for selv om der allerede findes støjsvage belægninger, har de en tendens til at blive mindre støjsvage med tiden - og de er dyrere med kortere levetid.

Værst er det måske, at de kun dæmper støjen med måske 3dB og mange steder er der brug for meget mere. Udviklings- og testfaciliteter til støjsvag asfalt er derfor et must for det nye initiativ.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:08

Kære Christian
Det er en god status, du beskriver for de støjsvage - eller måske knapt så støjsvage veje, som er på markedet. Vi er opmærksomme på, at der er behov for yderligere udvikling for at få gjort noget ved støjgenerne fra støj på veje. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette

Morten Andersen (Markedsansvarlig Vejafvanding, Rørteknik , Per Aarsleff A/S )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:10

Er meget enig i nødvendigheden af etablering af et uvildigt test- og udviklingscenter. Stadigt stigende trafikbelastninger i bynære områder nærmest skriger efter nye støjsvage løsninger. Midler, viden og forslag til nye løsninger og materialer er nærmest et "must".

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:09

Kære Morten Andersen
Klarere kan det ikke udtrykkes. Udvikling af støjsvage veje bør stå højt på prioriteringslisten. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jacob Amholt (Regionschef, HedeDanmark Anlægsgartnere)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:31

Det syntes vigtigt med et uvildigt test- og udviklingscenter, der ikke har egen interesse i konkrette projekter, men formår at holde sig objektive på det faglige. Derudover vil det være påkrævet, at vi som branche, konstant søger at udvikle bedre og mere bæredygtige produkter, som samtidigt kan honorere de krav, samfundet har til slid og holdbarhed. Derfor bakkes dette initiativ op.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:11

Kære Jacob Amholt
Tak for støtten til vores forslag om et uvildigt test- og udviklingscenter. Vi har bæredygtige veje, med god holdbarhed på listen over nødvendige udviklingstiltag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Felix Egestad (Urban Designer, Niels Lützen Landskabsarkitekter)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:42

Et test- og udviklingscenter får fuld opbakning herfra. Ny viden vil bidrage til forbedrede løsninger indenfor bl.a. regnvand og trafikbelastning. Kvalitetsoptimerede veje er et vigtigt fundament i infrastrukturen. Veje udgør ofte arealer med et interessant potentiale til afledning af regnvand, eksempelvis i bymiljøer. Det giver muligheder for nye og spændende designløsninger.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:13

Kære Felix Egestad
Dejligt også at se en kommentar for en landskabsarkitekt. Vi er enige i potentialet i at kombinere vejanlæg, der kan aflede regnvand og samtidig har et spændende design. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jakob Vedel (Klima- og landskabsarkitekt, Vedels Haver)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:05

Et test center der ser på afvanding og tilhørende vedligehold af veje i landskabet vil give landskabsarkitekter og vejingeniører større mulighed for at inddrage omgivelserne i vores landskabelige opfattelse. Der er, på landet, ofte lige så store sidearealer som der er asfalt. Disse sidearealer er jo desværre katagoriserede som forurenede. Det giver store økonomiske begrænsninger i forhold til en god og sund drift af vores dyre infrastruktur.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:15

Kære Jakob Vedel
Det er en interessant udfordring og mulighed, du bringer frem. Tak for det. Det virker meget oplagt at inkludere på ønskelisten til vejudvikling.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mette Harbo (Diplomingeniør, Operations Concepts Mangager, Københavns Lufthavne)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 21:51

Vejsektoren har brug for et uvildigt test- og udviklingscenter bl.a til at sikre, at kvaliteten af den udlagte asfalt lever op til standarder og udbudskrav. Der er også brug for uvildig rådgivning på området til gavn for både bygherrer og entreprenører. Klare målsætninger om optimeringer og innovation på området kan være med til at løfte asfaltindustrien teknologisk og give ny og værdiskabende viden. Teknologisk Institut kan løfte opgaven på rette faglige og objektive måde.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:17

Kære Mette Harbo
Dine ønsker er lige præcist det, som Teknologisk Institut kan honorere. Uvildighed, test, objektivitet og faglighed. Det er lige os. Vi ser frem til at kunne løfte asfalt- og vejsektoren teknologisk.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Per Velk (Senior konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:17

Valg af fremtidens vejløsninger er i høj grad styret af den europæiske Byggevareforordning, hvor CE-mærkning baseret på internationale teststandarder er helt centrale. Det er derfor vigtigt at udvikling af nye testmetoder til vejområdet som det nye udviklingscenter vil komme med, hurtigst muligt bliver implementeret i de europæiske CE-mærkningsstandarder. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:05

Kære Per Velk
Tak for rosen. Vi har igennem mange år været aktive i standardiseringsarbejdet og er glade for samarbejdet med Dansk Standard. Vi er opmærksomme på ændringerne på vejområdet på grund af den europæiske byggevareforordning, og en af de kommende aktiviteter i vores test- og udviklingscenter vil netop være at få implementeret de nye testmetoder. Tusinde tak for kommentaren. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lars Ladehoff (Produktteknisk chef, Colas Danmark A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:13

I Colas støtter vi op om et uvildigt prøvningslaboratorium. Dette vil helt klart have sin berettigelse som en neutral part ved udførelse og validering af testresultater, både på materialer og færdige belægninger. Entreprenørerne kan ofte have brug for dette til at understøtte og dokumentere deres egen produktudvikling, men også i forbindelse med uoverensstemmelser ved et job.
Jeg ser også en vigtig opgave for laboratoriet i at medvirke til en afprøvning af hvilke af nye og ofte mere komplekse europæiske prøvningsmetoder der er optimale for vores forhold.
Det vil også være vigtigt for os som entreprenør at vi kan få gennemført konfidentielle undersøgelser og vurderinger på laboratoriet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:32

Kære Lars Ladehoff
Tusinde tak for støtten. Uvildighed og fortrolighed er indbegrebet af hvordan vi arbejder på Teknologisk Institut. Så det kan vi helt klart tilbyde. Vi har fokus på de nye prøvningsstandarder og at få dem implementeret på det danske marked.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Erik Kjems (Lektor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:35

Som en del af forsknings- og uddannelsessektoren kan jeg kun være enig i, at vi har behov for at øge vores viden indenfor et så væsentligt område som vejens opbygning. Et uvildigt og videnskabeligt baseret testcenter som service til danske virksomheder og et fagmiljø, der kan spille sammen med landets forskningsmiljøer og virksomheder til at imødegå fremtidens udfordringer er absolut nødvendigt, hvis ikke vi en dag vil stå i den situation at være afhængig af viden genereret alene i udlandet. For mig er det også centralt, at et sådant fagmiljø kan være med til at løfte kvaliteten i undervisningen på uddannelsesintitutionerne og kan være med til at gøre kommende generationer mere interesseret i et nok så væsentligt men ikke særligt spændende emne, når man er ung studerende. Jeg håber, det vil lykkes at få centret etableret og også efterfølgende give det et bæredygtigt volumen. Og så håber jeg på et godt samarbejde fremover.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:35

Kære Erik Kjems
Uddannelse af unge mennesker til en karriere i vejsektoren står højt på manges ønskeliste, og vi vil meget gerne samarbejde med Aalborg Universitet om opgaven. Vi er enige om, at det er uholdbart, hvis vi i Danmark alene skal basere os på viden fra udlandet. Vi ser også frem til et godt samarbejde fremover. Tak for støtten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kenneth Lund (Entrepriseleder/Entreprisestyrer, Vejdirektoratet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:35

Efter nedlæggelse af laboratoriet i Vejdirektoratet, så kan vi kun være interesserede i, at der er flere, der byder ind på området, og dermed skaber noget konkurrence.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:36

Kære Kenneth Lund
Tak for kommentaren. Vores primære formål er at være Danmarks uvildige test- og udviklingscenter. Lige pt er der ikke et sådant.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Lauritz Hansen (Orbicon A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:04

Selvfølgelig skal vi have et uvildigt test- og udviklingscenter, især med avancerede laboratoriefaciliteter, som industrien ikke selv har de store muligheder for at etablere og drive.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:37

Kære HJens Lauritz Hansen
Kort og klart. Ja, vi skal selvfølgelig have et uvildigt test- og udviklingscenter. Tak for det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jes Vollertsen (Professor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:08

Der er stort behov for et uvildigt test og udviklingscenter på dette område, og teknologisk er de rigtige til at have dette center. De er kendte i branchen og anerkendt som dygtige og uvildige.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:26

Kære Jens Vollertsen
Tusinde tak for den kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jeanne Rosenberg (Ingeniør, Privatperson)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:22

Jeg kan fuldt ud bakke op om forslaget, idet der pt. er et behov for et videncenter med en tilstrækkelig kompetence- og udstyrsmæssig volumen til at kunne deltage i både national og international forskning til gavn for hele vejsektoren. Desuden er der behov for et uvildigt forum, hvor bygherrer og entreprenører kan udveksle informationer , herunder driftsdata, der kan analyseres og formidles i anonymiseret form og herved danne overblik over generelle brancherelaterede problemstillinger, hvor der kan findes fælles løsninger der evt. kan indarbejdes i Vejregler og være til gavn for hele vejsektoren.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:30

Kære Jeanne Rosenberg
Mange tak for støtten og din kommentar. Vi er opmærksomme på, at vi sammen med branchen skal arbejde internationalt både med at profilere og eksportere viden og teknologi og også med at hjemtage viden til gavn for den danske vejsektor. Det er en spændende ide, du har med at analysere og formidle driftsdata i anonymiseret form. Det kunne der komme nogle spændende resultater ud af til gavn for alle. Den ide vil vi arbejde videre med.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Torben Henneberg Sørensen (Vice President, Roads and Traffic, NIRAS A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:21

Dette er ikke en politisk vinklet kommentar. Men infrastruktur i Danmark er i udpræget grad et offentligt anliggende fsva beslutninger vedr. planlægning, udførelse og drift med tilhørende nødvendige bevillinger. Vi oplever for tiden politisk manglende fokus, prioritering af og bevilling til vej- og trafikområdet.
Danmarks infrastruktur er utidssvarende såvel mhp kapacitet som kvalitet. Der planlægges med løsning af gårsdagens problemer mht trængsel og manglende fremkommelighed. Og mens vi venter stiger spildtid og vehicle operation costs eksorbitant i disse år. Kvaliteten/tilstanden af vejene - måske motorvejene undtaget - er i stagnererende og for nogle hovedlandeveje og kommuneveje i decideret forfald. Innovation mht udvikling af nye typer belægninger, bedre udnyttelse af eksisterende materialer eller nytænkning iøvrigt er lavere - grænsende til ikke-eksisterende - i forhold til tidligere tiders udviklingsprojekter, test og forsøg.
Derfor er det vigtigt, at der i branchen/fagkredse bevares fokus og der gøres tiltag til objektivt, uafhængigt og uvildigt at udvikle eksempelvis et test-, udviklings- og videnscenter til gavn for de interessenter, borgere og brugere af det fundamentale nødvendige for et samfund i udvikling: High Class Infrastructure (og ja; - det er også jernbane, men nu er det vejene, som er i fokus).

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:33

Kære Torben Henneberg Sørensen
Det er en deprimerende status, du giver for infrastrukturen i Danmark, men vi kan desværre godt genkende billedet. Og netop derfor er der god grund til at prøve at hæve barren og udvikle teknologien og sektoren. Vi vil gøre vores bedste - i samarbejde med Niras og andre aktører. Tusinde tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Torben Henneberg Sørensen (Vice President, Roads and Traffic, NIRAS A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:02

Hej Mette Glavind
Måske deprimerende status.
Men jeg læser også, at andre indlæg

- eksempelvis Eyal Levenbergs indlæg: Such a facility is greatly needed in order to further develop and improve the physical transportation network. In the near future higher demands will be placed on our systems due to climate changes and economical forces. This means that current standards will neither be applicable nor suitable.

påpeger behov og sender en lille advarsel om vigtigheden for udvikling.
Ellers vil standard for vores infrastruktur ikke stå mål med fremtidig (i nogen grad endda nutidig?) efterspørgsel og danne grundlag og nødvendig forudsætning for samfundsøkonomisk vækst.

Nuvel; - jeg er nok mere direkte og skarp i formulering og betoning af mit synspunkt.
Men jeg mener også, at det en gang i mellem er nødvendigt at ”ruske op” i såvel vores egne fagkredse som politikere/myndigheder.
Selvtilfredshed med tingenes tilstand og rygklapperi af hinanden er ikke altid godt nok, hvis vi virkelig vil flytte noget.

Jeg er da også af den opfattelse, at det er skammeligt, at vi eksempelvis mere end 70 år efter Fingerplanen for Storkøbenhavn (1947) stadig ikke har fuldført denne.
Frederikssundmotorvejen er ikke udført helt til Frederikssund.
Tilsvarende er det jo utroligt, at man for tiden taler om "forlængelse af Hillerødmotorvejen".
Forlængelse??? Den er endnu ikke anlagt helt til Hillerød, men kun til Allerød.

Der er brug for politikere med mandsmod og beslutsomhed.
Tilsvarende er der brug for en faglig og udviklende branche/fagkreds indenfor vejsektoren.
Og NIRAS deltager/bidrager gerne.

Anders Søgaard
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:57

Et spændende og godt nyt projekt.

Med den fortsatte udvikling af nye typer vandveje til at klimatilpasse samfundet, er der et behov for test og validering af nye vejløsninger. Særligt holdbarhed og vedligeholdelsesomkostninger på kort og langt sigt er efterspurgte oplysninger. Vi håber, at det nye center for test og udvikling af nye vejløsninger kan hjælpe med at levere svarene på disse spørgsmål.

Med venlig hilsen/kind regards
Anders Søgaard

Market Manager – Rockflow
M: +45 31983577 E: anders.soegaard@lapinus.com
Lapinus - Part of the ROCKWOOL Group

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:36

Kære Anders Søgaard
Det håber vi også, at vi kan. Vi har klimaveje som en del af vores fokus for aktiviteter, og udfordringen er netop, som du skriver, at sikre holdbarhed og minimere vedligeholdelsesomkostningerne samtidig med, at vejene kan håndtere regnvand, herunder skybrud. Tak for din kommentar og støtte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Kruse (landskabsarkitekt)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 00:11

Jeg synes det lyder som en super ide.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:20

Kære Thomas Kruse
Tak for det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Nielsen (Direktør, Niels Nielsen Consult ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:02

Kravene til vejene vil i de kommende år blive øget ganske betydeligt. Det skyldes såvel, at vejene skal indgå som en del af klimasikringen, men der vil også være krav til bæredygtige løsninger, som bl.a. fordrer lang holdbarhed for belægningerne, og desuden er der også hensynet til begrænsningen af trafikstøj at tage hensyn til.

Alle de krav kan man kun leve op til, hvis man har mulighed for at gennemføre test- og udviklingsaktiviteter på højt niveau for så vidt gælder såvel materialer som løsninger. Derfor har Danmark og danskerne brug for et test- og udviklingscenter med skarpe kompetencer.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:21

Kære Niels
Ja, der er ingen tvivl om, at kravene til vejene vil øges af mange årsager. Vi ser frem til at kunne servicere sektoren med test og udvikling. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Bruun (Administrerende Direktør, ETA-Danmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:17

ETA-Danmark støtter fuldt ud dette projektforslag. ETA-Danmark udsteder Europæiske Tekniske Vurderinger i henhold til Byggevareforordningen for alle typer byggevarer herunder også materialer til vejsektoren.
Vi finder det af meget stor betydning at der findes et dansk kompetence-center således at danske - og udenlandske producenter - har mulighed for at få testet deres produkter på et dansk laboratorium i henhold til de europæiske metoder, og vi mender at Teknologisk Institut besidder de kompetencer og den specialviden der skal til for at opbygge et sådan laboratorium.
For ETA-Danmark - i vores arbejde med at udvikle Europæiske Vurderingsdokumenter som grundlag for udstedelse af ETA'er for innovative byggeprodukter - er det er meget stor betydning at have an dansk sparringspartner med kompetence til at kunne bistå os i denne opgave. Vi har et langvarigt og exceptionelt godt samarbejde med Teknologisk Institut på en lang række andre områder, hvor Instituttet bidrager med kompetence og specialviden, og vi ville med glæde se, at Teknologisk Institut fik muligheden for at etablere et laboratorium på dette område også

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:23

Kære Thomas
Selv tak. Vi er også rigtigt glade for samarbejdet med ETA-Danmark. I er en vigtig spiller, og der er meget god synergi mellem det I laver, og det vi gør og har tænkt os at gøre fremadrettet på vejområdet.
Med venlig hilsen
Mette

Katrine Steenbach (Lektor, VIA University College)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:32

Jeg mener det er utrolig vigtigt at vi i Danmark har et uvildigt test- og udviklingscenter, så vi forsat kan øge kvaliteten og udvikle vejområdet. Danmark skal fortsat være et land man kigger mod, når der er brug for specialviden!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:46

Kære Katrine Steenbach
Tusinde tak for kommentaren og for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Hans Christian Korsgaard (Tekn.Dir., Sweco Danmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:29

Det er efter min opfattelse utroligt vigtigt at vi fremover styrker vores profil indenfor udviklingen af vejsektoren. Danmark var i mange år blandt de førende inden for belægningsteknologien. Det gælder især indførelsen af elastcitetsteorien i forbindelse med design og rehabilitering af belægninger, lige fra almindelige vejbefæstelser til heavy duty pavements i lufthavne, containerterminaler og havne. Dette førte bla. til udviklingen af faldloddet, FWD (Falling Weight Deflectometer) til non-destruktiv dynamisk testning af belægningers bæreevne, et instrument som idag er anerkendt verden over og hvor Danmark stadig er lead vedrørende produktion og levering, inclusiv levering af know how i forbindelse med denne type prøvninger. Og der har i Danmark været mange andre tilfælde af udvikling inden for belægningssektoren, som feks. den semifleksible belægning, der er baseret på additiver produceret i Danmark, og som idag går sin sejrsgang over det meste af verdenen. Hvis vi i Danmark vil holde fast i denne position, at være blandt de førende på det internationale marked, er det ved at være sidste udkald, og som jeg ser det er det en absolut forudsætning, at der etableres en funktion som "et uvildigt test og udviklingscenter", der har den nødvendige kapacitet og teknologi til at videreføre det arbejde, der tidligere har sat så stort et fingeraftryk på international belægningsteknologi. I min optik er der mange områder hvor der idag kan skabes epokegørende udvikling, lige fra videreudviklingen af bituminøse belægninger, som feks styrke og deformations egenskaberne i højmodificerede asfaltbelægninger og i nye semifleksible belægningertyper, til videreudvikling af teknologien omkring prøvningerne af eksisterende og nye belægninger i en verden, hvor det bliver mere og mere afgørende at prøvning og udbedring af belægningernes tilstand kan gennemføres med et minmum af indgreb i den trafikale situation. Og det samtidig med at det er vigtigt at inddrage indflydelsen fra den stadigt øgende trafikale belastning, såvel volumenmæssigt som belastningsmæssigt, der ligesom indflydelsen fra de stadigt større miljømæssige konsekvenser fremover vil medføre behov for store ændringer af den teknologi der anvendes idag.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:49

Kære Hans Christian Korsgaard
Det er helt tydeligt, at du kan din "vej-historie". Tak for at dele den her på Bedre Innovation. Vi håber på, at vores test- og udviklingscenter vil blive det center, der i samarbejde med Sweco og andre kan løfte Danmark tilbage som et land med innovation og udvikling af veje og belægninger. Tusinde tak fro din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind