Velfærdsteknologi

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi

Velfærdsteknologi er teknologier, der kan hjælpe eller assistere brugere i deres dagligdag. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen

Velfærdsteknologi er teknologier, der kan hjælpe eller assistere brugere i deres dagligdag. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader og skal sikre en bedre ressourceudnyttelse eller tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere. Udbredelsen og anvendelsen af velfærdsteknologi vil medføre et paradigmeskift, som vil sætte øget fokus på brugervenlig teknologi, individualisering, effektiv implementering, etik og ikke mindst behovet for en teknologiudvikling nøje tilpasset de nye samfundstrends. Velfærdsteknologi er identificeret som en vækstteknologi, der både kan skabe nye specialiserede virksomheder og offentlig innovation.

Formål
Formålet er at opbygge en teknologiplatform for velfærdsteknologi, som kan danne et solidt afsæt for udvikling og innovation i det velfærdsteknologiske område. Det er målet at skaffe et overblik og demonstrere og udvikle de absolut mest avancerede teknologier, som giver de deltagende virksomheder en konkurrencemæssig fordel på et meget tidligt tidspunkt. Det kan fx være styrkedragter, som i neuromuskulære sammenhænge kan bruges til at rehabilitere og øge bevægelseshæmmedes livskvalitet.
Det kan også være ’Ambient Assisted Living’, hvor sensorteknologi arbejder sammen med intelligente software-platforme for at give tryghed og sikkerhed for brugere eller mobile robotsystemer, der kan løse praktiske opgaver i ustrukturerede miljøer med dynamiske forhindringer.

Platformen skal have et skarpt teknologisk fokus kombineret med en eksperimentel, udforskende og praksisnær tilgang, hvor de organisatoriske aspekter af teknologiimplementeringen også omfattes.

Effekten af aktivitetsplanen forventes derfor at blive, at især udviklingsorienterede SMV kan tage disse nye teknologier og markedsmuligheder til sig, så Danmark kan blive et foregangsland inden for velfærdsteknologi.

Målgruppe
Den primære målgruppe er virksomheder, der udvikler, fremstiller og leverer velfærdsteknologiske produkter og services. Det er en branche, som har et enormt vækstpotentiale, og som primært tegnes af SMV. Der er i dag ikke adgang til en helhedsorienteret og kvalificeret rådgivning for SMV, der udvikler og sælger velfærdsteknologier. Den sekundære målgruppe er det offentlige velfærds- og sundhedssystem, som skal lære at udnytte de nye teknologier effektivt og herved frigøre knappe menneskelige ressourcer.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.75 M
2011: 3.75 M
2012: 3.75 M
Totalt: 11.25 M

Kontaktinformation
Lars Germann
7220 1400
lgp@teknologisk.dk