Verdensklasse produkter med reverberation

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Eva Kühne
Business Developer

Opbygning af kraftcenter, med viden og faciliteter, for produktudvikling og produkttest i Reverberation Chamber og EMI rum, med afsæt for at danske virksomheder bliver nr. 1 indenfor produktudvikling og kvalitet.
Fokus er på etablering og test i ”virkelige brugsmiljøer”, så danske produkter får robuste og sikre produkter med kort ´time-to-market´.
Centret har fokus på stigningen i intelligente produkter og maskiner, herunder de hastigt ændrede brugsmiljøer.

Ny viden og serviceydelser
Danmark skal designe og udvikle produkter i verdensklasse, og danske produkter skal adskille sig fra konkurrenter gennem KVALITET, SIKKERHED og ROBUSTHED. Dette skal gøres gennem samarbejde med små-, mellemstore og store virksomheder, der som en naturlig del af deres udviklingsproces tænker kvalitet, sikkerhed og robusthed ind i design og layout. Yderligere skal dette ”danske” opdrag naturligt videreføres til nye generationer ved at lade viden gå videre til studerende på tekniske højskoler, erhvervsskoler og universiteter.
DELTA har i 2012 investeret i en stor udbygning af den danske teknologiske infrastruktur i såvel Århus og Nordborg – og vil videreudvikle dette med state-of-the-art kompetencer, der skal danne afsæt for, at Danmark bliver nr. 1 indenfor produktudvikling og kvalitet. Nye state-of-the-art faciliteter er opført:

 • Stort EMI rum, 10 meter med avancerede installationer og udstyr.
 • EMC Reverberation Chamber (Danmarks første og et af Europas største).

Aktiviteten opbygger et førende dansk kraftcenter af international standard med fokus på produktkvalitet ved at opbygge følgende viden i aktiviteten:

 • International viden og værktøjer om ”HALT EMC” test og muligheder med Reverberation Chamber.
 • Opbygning af viden omkring elektrisk robusthed, der sikrer videnhjemtagning fra førende testlaboratorier i udlandet og synliggør Danmark og dansk viden i udlandet.
 • Forskning i opbygning/simulering af ”virkelige brugsmiljøer” holdt op mod krav i standarder. Udfordring af grænser og krav i standarder med henblik på at styrke standardisering og lovgivning.
 • Videncenter for drive- og kraftelektronik, herunder elbiler.

Kraftcentret vil etablere og opbygge følgende services og ydelser baseret på faciliteterne:

 • Målrettede testforløb for SMV’er med fokus på første og hurtige testresultater og kort ”time-to-market”.
 • Målrettede rådgivningsforløb for SMV’er i tidlig produktudvikling:

  • Udfordring og dialog omkring produktets ”brugsmiljø”, herunder robusthed og sikkerhed.
  • Udfordring af risiko-områder for produktet.
  • Specificering i kravspecifikation omkring design og test.
 • Test af produkter og systemer i etablerede ”virkelige brugsmiljøer”.
 • Test af sensor-netværk og trådløse systemer (mange noder) i etablerede ”virkelige brugsmiljøer”.
 • Udbyde kurser for danske SMV’er.
 • Videnformidlingsaktiviteter gennem ambassadørnetværk, studieture, klubber, kurser mv.

Centrale aktiviteter
De fysiske rammer for kraftcentret er etableret af DELTA med faciliteter og mandskab i Århus. Centret vil opbygge nedenstående centrale aktiviteter, kompetencer, viden og netværk.
Kompetenceopbygning og netværk:

 • Opbygning af viden på internationalt niveau omkring elektrisk robusthed og sikkerhed fra de førende laboratorier i verden. Herunder opbygning af viden om etablering og test i ”virkelige brugsmiljøer”.
 • Kompetenceopbygning af mandskab omkring udførelse af test indenfor elektrisk robusthed.
 • Kompetenceopbygning indenfor drive- og kraftelektronik, specifikt el-biler, så der sammen med Teknologisk Institut kan tilbydes akkrediteret test til underleverandører på enkeltkomponenter og delsystemer samt færdige køretøjer.

Videnhjemtagning og -spredning:

 • Forskningsprojekter og Ph.d.er indenfor elektrisk robusthed; herunder flerakset elektromagnetisk påvirkning. Forskningspapers og artikler i tekniske tidsskrifter.
 • Etablering af eksklusivt ambassadørnetværk med førende virksomheder indenfor udvalgte segmenter for vidensformidling og spredning, herunder specialistklub og –netværk omkring elektrisk robusthed.
 • Åbent-hus-arrangementer med demo-forløb i Reverberation Chamber. Fokus på segmenter og områder, hvor elektrisk robusthed er ekstra vigtig; herunder BILER, MARINE, INDUSTRI, MEDICO m.fl.
 • Internationalt netværk med førende testlaboratorier.
 • Etableret samarbejde, med undervisningsforløb, studieture og projektsamarbejder med universiteter, erhvervsskoler og højere tekniske læreanstalter i Danmark.
 • Udenlands studieture til de førende internationale laboratorier og videncentre.

Rationale for indsatsen
DELTA har, på baggrund af dialog med dansk industri, valgt at udbygge den fysiske, teknologiske infrastruktur med Reverberation Chamber og nyt 10 meter EMI rum i Århus. Baggrunden for interessen i disse faciliteter og deres tilstedeværelse i Danmark skyldes, at vi i fremtiden bliver omgivet af ny teknologi og et stigende antal intelligente produkter og maskiner. Derfor ændres brugsmiljøerne hastigt, og produkter og systemer skal være funktionelle og sikre i disse hastigt ændrede brugsmiljøer. Dette stiller stigende krav til design og robusthed af produkter og systemer i en stadig mere kompleks verden. Især små og mellemstore virksomheder, men også dansk industri som helhed, har ikke selv mulighed for at opføre eller drive sådanne faciliteter. Med en kompetenceopbygning og videnspredning baseret på faciliteterne, opnår danske virksomheder helt unikke muligheder for viden, test og faciliteter.
Reverberation Chamber tester et produkts robusthed overfor indstrålet elektromagnetisk støj (fra andre produkter og systemer). ”Reverberation Chamber” kan fremprovokere meget høje feltstyrker og dermed fremprovokere uheldige reaktioner og funktionsfejl på apparater; og afdække undersøge et produkts ydeevne, robusthed og kvalitet. Rummet er derfor særligt relevant i udvikling af produkter med høj kvalitet og robusthed samt en forlænget produktlevetid og kan anvendes til ekstreme test – herunder afsøgning af produktets yderste grænser. I dag drives udviklingen og krav af områderne GAS, MEDICO og MASKIN. Det er områder med højeste sikkerhedsmæssige krav, og hvor konsekvens af fejlramte produkter er højest. Ved at lære af krav og design i disse områder, vil produktkvalitet kunne løftes i andre områder og være en løftestang til forlænget produktlevetid og øget produktkvalitet og sikkerhed. Rummet står klar august 2012 og er det eneste rum af denne type i Danmark; og det er blandt de største rum i Europa.
10 meter EMI rum i Århus vil være det nyeste og bedste af sin art i Danmark og giver mulighed for at teste fysisk store emner og test af hele systemer. Der findes i Danmark flere mindre EMI rum men kun ganske få store, som tester produkters elektromagnetiske udstråling. Fokus for rummet vil være drive- og kraftelektronik, herunder muligheden for at etablere et dansk og midtjysk kraftcenter for elbiler og elektriske køretøjer i et samarbejde mellem DELTA, TI og en klynge af producenter. Dette dækker producenter af batterier og dele, el-bil producenter, test af batterier og dele samt komplet test af slutprodukter. Kraftcentret dækker såvel producenter, der ombygger til el, el-køretøjer med brændselsceller, hybrid køretøjer som andre køretøjer herunder 3-hjulet el-køretøjer til bykørsel.
Mulige samarbejdspartnere
Samarbejde vil søges med alle universiteter og højere tekniske læreanstalter i Danmark. Dette er især AU, AAU, SDU, DTU og IHA. Samarbejde omkring el køretøjer ønskes etableret med Teknologisk Institut. Samarbejde med internationale forskningsinstitutioner og laboratorier især i Japan og Holland. Derudover samarbejde med Dansk Standard, Dansk Industri, Færdselsstyrelsen, TÜV i Tyskland.

15 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

tal
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 11:36

Vi har tidligere haft emner til HALT test hos Delta Skejby, og gennem et seminar afholdt af Delta er vi blevet mere opmærksomme på hvad der skal til for at få gode konstruktive resultater.

Mikael KK
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 12:49

Et Reverberation Chamber vil bestemt kunne hjælpe med at udvikle produkter, hvor man ønsker robusthed overfor store felter. Det vil kunne bruges til mange brancher.

Eva_Kuhne
Onsdag d. 9/5-12 kl. 07:20

Hej Mikael;

Tak for din kommentar og input omkring Reverberation Chamber. Rummet giver store omkring "EMC HALT TEST" og kan hermed højne produkters kvalitet, robusthed og levetid - og dette ofte i en stadig mere udfordrende brugsmiljøer.

Som du nævner giver faciliteten muligheder for produkter i mange brancher. Vi har fokus på, at viden på tværs af brancher er helt central. Så vi har høj fokus på at opsamle og dele denne viden, herunder at skabe aktiviteter der understøtter disser synergier og erfaringsudvekslinger på tværs af brancher.

Endelig vil vi sikre hjemtagning af international viden, således at dette første Reverberation Rum i Danmark kan sikre danske virksomheder en førende position indenfor produkt robusthed og kvalitet.

Det blev et lidt langt svar. Reverberation Rummet er bare unikt og giver også unikke muligheder, som vi rigtig gerne vil udnytte til gavn for rigtig mange danske virksomheder

Mange hilsener;
Eva

Eva_Kuhne
Onsdag d. 9/5-12 kl. 07:26

Kære Mikael;

Tak for dit input og dit svar. Jeg fik svaret dig på siden, men vist på den forkerte facon - så jeg kopierer lige svar ind her, så jeg er sikker på du modtager det.

Tak for din kommentar og input omkring Reverberation Chamber. Rummet giver store omkring "EMC HALT TEST" og kan hermed højne produkters kvalitet, robusthed og levetid - og dette ofte i en stadig mere udfordrende brugsmiljøer.

Som du nævner giver faciliteten muligheder for produkter i mange brancher. Vi har fokus på, at viden på tværs af brancher er helt central. Så vi har høj fokus på at opsamle og dele denne viden, herunder at skabe aktiviteter der understøtter disser synergier og erfaringsudvekslinger på tværs af brancher.

Endelig vil vi sikre hjemtagning af international viden, således at dette første Reverberation Rum i Danmark kan sikre danske virksomheder en førende position indenfor produkt robusthed og kvalitet.

Det blev et lidt langt svar. Reverberation Rummet er bare unikt og giver også unikke muligheder, som vi rigtig gerne vil udnytte til gavn for rigtig mange danske virksomheder

Mange hilsener;
Eva

Eva_Kuhne
Onsdag d. 9/5-12 kl. 07:38

Kære "tal" og Kamstrup;

Det er dejligt at høre, at I har kunne omsætte viden til brug i jeres udviklingsforløb.

Dette er helt centralt. Vi har observeret, at de produkter DELTA første gang ser i forbindelse med sluttest, heraf vil hele 80% fejle gennem disse test og dermed ikke kunne sendes på markedet. Så markedskrav til blandt andet robusthed, så produkterne virker i brugsmiljøerne, skal designes ind under de helt tidligere udviklingsfaser.

HALT test er en helt unik mulighed for at kende grænserne for for ind- og udstrålinger, som et givent produkt kan holde til. Dette er meget vigtig i givne brancher, hvor sikkerhed er et helt centralt issue. Men andre brancher, der har fokus på produktkvalitet, vil det give en unikke muligheder.

Mange hilsener;
Eva

Gert Sørensen
Fredag d. 11/5-12 kl. 16:55

SAmmenholdt med en dagligads simlation vil dette værktøj kunne forbedre kvaliteten af produkter og finde grænser for hvad kan håndteres så man hverken over eller underdesigner sit produkt.

Eva_Kuhne
Lørdag d. 12/5-12 kl. 17:41

Kære Gert Sørensen;

Tak for en rigtig god pointe. Optimal konstruktion af produkter kan jo sagtens være at designe og konstruere til netop de forhold og betingelser, produktet skal anvendes i.

Underdesign vil jo netop betyde produkt reklamationer, med hvad deraf følger af betydning for markedet og den applikation, produktet er en del af.

Men overdesign vil på den anden side oftest betyde forlænget og for dyr udviklingsproces.

Så vi vil absolut tage dit input med videre.

Mange hilsener;
Eva

Martinoh
Lørdag d. 12/5-12 kl. 19:27

This method allows very high field strengths to be acheived with relatively low power amplifiers, hence has a benefit to the cost of perfroming the test and of course a reduction in the energy needed for such tests.

Within the chamber the paddle creates a completely variaing field pattern across the device under test, hence removing the need to move the device and enables a rapid coverage of a wide field and frequency range in a much faster time period that is possible with other more traditional methods. This paddle also reduced the influence of the device itself on the fields due to the stiring and can produce very repeatable results even from chambers with different paddle configurations and dimensions.

Forr highly safety critical circuits and high precision sensitive measurement circuits, this is one of the best ways to prove compliance to radiated immunity under high field exposure and can speed up testing and moderate field levels as well.

Eva_Kuhne
Søndag d. 13/5-12 kl. 17:47

Dear Martin O'Hara;

Thanks a lot for your feedback and comments. It is of important for us to have this feedback from a real expert in this area.

Regarding the "speed up testing" it is an important competitor parameter in time-to-market and early commercialization and market entry. This in important; sector-wide.

We would like to show you the new facilities in Aarhus, when they are up running within the next couple of month. So we hope to see you in Aarhus, in near future.

Best regards;
Eva

Knud A. Baltsen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 14:43

It’s a pleasure for us to know that a RVC now exist in Denmark, and it’s especially a great pleasure to know that DELTA is the owner. With our knowledge of DELTA’s large enthusiasm in participating in applied research, we have the expectation that DELTA also here, given the right means, will use their RVC for technological improvements, such as further development of test methods for radiated emission, radiated immunity and “EMC-HALT”. In line with what Martin O’Hara states above (Reverberation Chamber by Martinoh, AutoEMC.net), I regard the RVC as an efficient tool, not only to provide faster EMC testing, but at the same time to disclose more technical details about the product under test, than the test methods now in use. We can strongly support DELTA enters a further development of RVC possibilities with a special emphasis on “EMC-HALT”, as mastering this area will be a prerequisite for the success of Danish state-of-the-art electronics industry. At Bang & Olufsen we would especially be happy to join initiatives open for industry participants within “EMC-HALT”, and we can surely encourage sufficient funds are being provided for the entire DELTA RVC initiative.
Best regards
Knud A. Baltsen,
Senior EMC Consultant,
Bang & Olufsen A/S.

Bianca
Onsdag d. 16/5-12 kl. 15:31

Jeg ser mange fordele i et Reverberation Chamber. Som sundehedsteknologi studerende er jeg opmærksom på vigtigheden af at apparater er robuste og sikre og kan anvendes driftsiker i de forskellige brugsmiljøer. Et kraftcenter vil give gode fremtidige muligheder i udvikling af kvalitative produkter.

Eva_Kuhne
Onsdag d. 16/5-12 kl. 18:06

Kære Bianca,

Tusind tak for dit indspil og feedback. Det er dejligt at se, at kommende spillere på Velfærds- og medico området er opmærksomme på vigtigheden af robuste og sikre produkter på markedet.

Vi håber også, at testfaciliteterne og især Reveberation Chamber (RVC) kan inddrages som en naturlig del af sundhedsteknologi uddannelsen. Bente Becsenbacher, som jo er ansvarlig for denne IHA uddannelsesretning, har også vist interessen i at få opstartet et samarbejde på området og få inddraget vores faciliteter.

Mange hilsener;
Eva

Eva_Kuhne
Onsdag d. 16/5-12 kl. 18:18

Dear Knud Baltzen;

It is a pleasure to read your comment and feedback regarding RVC in Aarhus.

I'm sure, that with these new facilities, DELTA's focus within the further use and development of this area, my enthusiastic collegues in Aarhus and involving and cooperation with industry partners as you we have optimal condition for applied reaseearch of value for danish companies in future.

We will like to involve B&O in future industry activities witin "EMC HALT" the future.

Best regards (on behalf on all Aarhus Team);
Eva

Per_Nielsen
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 15:17

Som en virksomhed der årligt udvikler mange nye konstruktioner i tæt samarbejde med vores kunder, der vil vi se det som en god mulighed for at kunne øge kvaliteten og eventuelt afkorte tiden der anvendes i forbindelse med tests.
Test udgør en betydelig andelen af den tid og økonomi der forbruges i udviklingsarbejdet, og det er derfor et væsentligt indsatsområde at fokuser på. Her er det vores vurdering, at et Reverbaration Chamber vil kunne finde anvendelse.

Per Nielsen
LS Control A/S

Eva_Kuhne
Torsdag d. 24/5-12 kl. 10:17

Kære Per Nielsen og LS Control A/S;

Vi vil rigtig gerne inddrage LS Control i virksomhedsrettede aktiviteter omkring Reverberation - dette specifikt omkring testforløb og optimeret udviklingsproces men også arrangementer, vidensspredning og samarbejder på tværs af brancher.

Som elektronikudviklende og producerende virksomhed, der arbejder i flere brancher, vil I virkelig kunne bidrage med at identificere de mest oplagte udviklingsmuligheder (her mener jeg også vidensspredning, branchefokus, samarbejder mv) for danske SMV'er, i forbindelse med et Reverb rum.

Mange hilsener;
Eva Kühne