Verdensklasseprodukter med reverberation

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi
Ole Andersen

Danske virksomheders produktudvikling og produktion til internationale markeder er afhængige af adgang til og fornyelse af den danske teknologiske infrastruktur. Hvis produktion og produktudvikling skal opretholdes i Danmark er nærhed til testfaciliteter afgørende for at holde et såvel højt videnindhold samt dynamisk fornyelse. Aktivitetsplanen søger at udnytte, at DELTA har foretaget en tocifret millioninvestering i nye state-of-the-art testfaciliteter i Århus. Reverberation kammeret er Danmarks første, og Europas største. Kammeret er unikt, idet det er et af de få i verden, der kan udføre test ved at give en realistisk simulering, som ikke kan opnås i klassiske EMC testkamre. Derudover kan kammeret ”tunes” til forskellige frekvenser og påvirkningsmønstre. Det giver dansk apparat- og elektronikindustri en enestående mulighed for at udvikle produkter i særklasse, hvad angår robusthed over for elektromagnetiske felter – samt at simulere brugsmiljøer. Aktivitetsplanen bidrager således til at skabe en vigtig national infrastruktur til sikring af kvalitet og robusthed af et bredt spektrum af elektronik udstyr.Som en ny infrastruktur tilføjer det en vigtig dimension af robustheds test. I de klassiske testforløb bliver produkter afprøvet med hensyn til deres modstandsdygtighed over for høj og lav temperatur, fugt, kondens, vibration, samt moderat påvirkning af elektromagnetiske felter. I de senere år er det blevet klart, at produkter skal testes ved langt større påvirkninger inden for alle disse felter for bedre at kortlægge og forbedre svagheder i produktet. Testfilosofierne HALT/HASS, som påvirker med mere ekstreme temperaturer og vibrationer, har demonstreret deres værdi i forbedring af produkters levetid og pålidelighed. Samme tankegang udvikles i forbindelse med Reverberation faciliteten.Som et forholdsvist nyt område er det især kritisk, at viden hjemtages fra de ledende aktører på feltet. Det inkluderer samarbejde med internationale ’søster’ laboratorier samt udveksling af erfaringer fra Japan, USA, Tyskland og Holland, hvor der findes lignende faciliteter. Derudover skal der samarbejdes med universiteter, der udfører forskning på området og vidensprede til studerende omkring robust produktudvikling. Infrastrukturen medfører behov for at deltage i standardiseringsudvalg for at sikre nærkontakt med de ledende eksperter på området. Derved vil viden fra standardiseringsdeltagelse sikre, at danske virksomheder er på forkant med hensyn til design af produkter, der overholder nye standarder, bl.a. den kommende IEC Norm 61000-4-21.Aktivitetsplanen er således centreret omkring følgende områder:

  • Kompetenceopbygning
  • Internationalt samarbejde
  • Videnspredning
  • Nye teknologiske services

På basis af kompetenceopbygning og videnhjemtagning etableres et bredt serviceudbud, der omfatter allerede definerede testforløb og rådgivningsydelser, hertil kursusudbud.