Verifikation af klima- og miljøteknologi

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

De forventede klimaforandringer vil blandt andet resultere i teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer og muligheder på områder, hvor danske virksomheder besidder en række styrkepositioner. Internationalt udvikles der i disse år krav til verifikation af klima- og miljøteknologi (Environmental Technology Verification - ETV). Det er derfor vigtigt at sikre, at danske virksomheder kan omstille sig til de kommende krav, og at de har let adgang til tekniske garanter for deres produkter.

De enkelte GTS-institutter vil udbygge deres mangeårige engagement i verifikation af teknologi og metoder - samt den dermed forbundne infrastruktur - til at omfatte de mange nye teknologiområder, der inddrages på klima og miljøområdet. Dette vil føre til udbud af en bred palette af verifikationsydelser, der kan bruges til at dokumentere produktkvaliteten eller muliggøre regulering.
Aktiviteterne vil centreres om monitoreringsteknologier: detektionsprincipper, sensorer og måleinstrumenter; teknologier der kan nedbringe forurening; produktionsteknologier i forbindelse med vedvarende energi og genbrug; samt udvikling af energi- og miljøeffektive teknologier.

Resultatet vil være en række ydelser, der kan verificere at industriens produkter har den ønskede miljøeffekt, er implementeret korrekt, er tilstrækkeligt robuste til det forventede forbrugsmønster, eller i sig selv har posi-tiv indflydelse på miljøet.