Veterinær Diagnostik igennem luftprøver

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Martin Krogstrup Nielsen
Business Development Manager

Aktivitetsplanen vil opbygge services og nye testparadigmer til gavn for op mod 9.000 produktionssteder for fjerkræ, svin og mink. Disse services sætter producenterne i stand til at foretage screening af deres besætninger for en række sygdomsfremkaldende patogener med formålet at optimere dyrevelfærd, produktion, kvalitet og reducere brug af antibiotika. Aktiviteten udføres i tæt samarbejde imellem DELTA, AgroTech og DTU Vet, KU SUND og AU Miljøvidenskab. Den nye testmetode sætter producenten i stand til selv at overvåge sine besætninger og kun medicinere, når det, i samråd med dyrlægen, vurderes nødvendigt. Aktivitetsplanen har et meget stort direkte og indirekte potentiale for en række sektorer, som vil opnå et helt nyt serviceudbud i samarbejde mellem GTS og universitetslaboratorier.

Budget:
2016: 3.150.000 kr.
2017: 3.150.000 kr.
2018: 3.150.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Center for Veterinær PoC (CVPoC)

Nøgleord