Veterinær Diagnostik igennem luftprøver

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Business Development Manager

Aktivitetsplanen vil opbygge services og nye testparadigmer til gavn for op mod 9.000 produktionssteder for fjerkræ, svin og mink. Disse services sætter producenterne i stand til at foretage screening af deres besætninger for en række sygdomsfremkaldende patogener med formålet at optimere dyrevelfærd, produktion, kvalitet og reducere brug af antibiotika. Aktiviteten udføres i tæt samarbejde imellem DELTA, AgroTech og DTU Vet, KU SUND og AU Miljøvidenskab. Den nye testmetode sætter producenten i stand til selv at overvåge sine besætninger og kun medicinere, når det, i samråd med dyrlægen, vurderes nødvendigt. Aktivitetsplanen har et meget stort direkte og indirekte potentiale for en række sektorer, som vil opnå et helt nyt serviceudbud i samarbejde mellem GTS og universitetslaboratorier.

Budget:
2016: 3.150.000 kr.
2017: 3.150.000 kr.
2018: 3.150.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Center for Veterinær PoC (CVPoC)

Nøgleord