Vice Chair Continua Health Alliance

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Ole Steensen
Manager, Innovation and Technology

Diskussionen omkring udbredelse af telemedicin er, ligesom diskussionen omkring hønen og ægget, svær at konkludere på. På den ene side står de offentlige beslutningstagere og efterspørger større tilgængelighed af interoperable produkter, som kan kommunikere med hinanden via standardiserede snitflader og protokoller, inden de vil tage en endelig beslutning om at stille krav om interoperabilitet. På den anden side står leverandørerne og venter på efterspørgslen, inden de vil igangsætte udviklingen af interoperabelt udstyr.

Regionernes flerleverandørstrategi fordrer, at de produkter som udvikles og markedsføres kan kommunikere med andre produkter via åbne og standardiserede snitflader for dermed at undgå, at der skal laves specielle integrationer til eksisterende IT-systemer hver gang et nyt produkt eller en ny leverandør kommer på markedet. Samtidigt skal strategien sikre, at der er tilstrækkelig med leverandører til de forskellige indkøb, som skal foretages, men skal også sikre, at markedet ikke bliver afgrænset til nogle få lukkede leverandørsystemer (Apple, Google). Aktiviteten her vil sikre, at Danmark opretholder en central plads i Continua, som søger at implementere standarder for interoperabilitet.

Budget:
2016: 299.000 kr.
2017: 299.000 kr.
2018: 299.000 kr.

Nøgleord