Viden og vækst for SMV’er

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Ole Andersen

Viden er en afgørende konkurrenceparametre for højteknologiske virksomheder, og formidling af viden om den teknologiske udvikling og om standardisering er et vigtigt element i den teknologiske infrastruktur. Mens store virksomheder har muligheder for at opretholde egne forskningsafdelinger med det formål at følge udviklingen, er det meget sværere for SMV’er at opretholde og styrke deres vækst gennem hurtig opsporing, tilegnelse og adoption af ny viden om metoder og teknologi. Med henblik på at opnå en nyttevirkning for danske erhvervsvirksomheder især SMV’erne gennem en styrkelse af virksomhedernes adgang til teknologisk viden som afsæt for deres vækst, vil DELTA gennemføre aktivitetsplanen Viden og vækst for SMV’er med det formål at indsamle, konsolidere og formidle viden på udvalgte teknologiområder.Aktivitetsplanen Viden og Vækst til SMV’er skal bidrage til at opfylde visionen om sikring af højteknologisk produktudvikling i Danmark, og dermed dansk produktion, vækst og beskæftigelse. Som konsekvens heraf er aktivitetsplanen en grundlæggende forudsætning for at kunne opretholde store dele af den teknologiske service igennem prøvning og certificering af danske produkter. Dertil er deltagelsen i international standardisering et væsentligt og måske endda hidtil delvist uudnyttet potentiale for yderligere videnhjemtagning. Aktiviteten er udviklet med nye aktiviteter, der vil øge videnspredningsaktiviteterne og skabe en tværfaglig basis for formidling, der sikrer indgreb med helt nye målgrupper og på et øget strategisk niveau end hidtidigt.Aktiviteterne vil sikre:

  • Etablering af en ny teknologisk infrastruktur og service inden for måleteknik.
  • Udbygning af den metrologiske infrastruktur.
  • Aktiv deltagelse i mere end 30 standardiseringsgrupper.
  • Videnoverførsel til dansk erhvervsliv indenfor områderne standardisering, metrologi og måleteknik.

Overordnet handler aktiviteten om viden til gavn for SMV’er, men de enkelte elementer i aktivitetsplanen fokuserer på forskellige delmål. Disse strækker sig fra konkret formidling af viden til virksomhederne, over en konsolidering af videnindholdet i DELTA’s ydelser, til nye ydelser udviklet med udgangspunkt i DELTA’s opbyggede viden indenfor specialområder. Aktiviteten understøtter således opbygningen af en teknologisk infrastruktur gennem standardisering, introduktion af nye testydelser og videnspredning. Elementerne i planen adresserer hvert sit aspekt af SMV’ernes behov for viden som katalysator for deres fremtidige vækst. Dette omfatter vækst gennem nye serviceydelser; vækst gennem videnspredning; og vækst gennem kontinuitet. Hele indsatsen er dimensioneret, så den tager højde for den samfundsmæssige udvikling og de dermed forbundne behov; de teknologiske trends og de muligheder, der opstår i deres kølvand; samt de erhvervsmæssige tendenser og udfordringerne disse giver anledning til.