Videncenter for nye innovationsformer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Den seneste opgørelse over erhvervslivets innovation og vækstbetingelser - Innovation i Danmark 2008 - viser, at kun 15 % af de danske virksomheder vurderes at arbejde systematisk med afdækning af brugerbehov og kun 24 % praktiserer åbenhed i innovationsprocessen. Det er bekymrende, fordi adoption af nye innovationsformer og -metoder, der hele tiden er tilpasset markedsudviklingen og efterspørgslen, viser sig at være afgørende for virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne.

Ideen er derfor at etablerer et center for nye innovationsformer, som skal opsamle viden om nye innovationsmetoder og gøre den praktisk anvendelig for danske virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke alene har mulighed for at opsøge og adoptere nye innovationsformer. Nye innovationsformer tæller bl.a. metoder til: åben innovation, brugerdreven innovation, medarbejderdreven innovation, ”living-labs”, innovationsalliancer mellem offentlige og private, teknologidrevet innovation m.m.

Centeret skal bl.a. indeholde følgende aktiviteter:

  • Løbende hjemtagning, bearbejdning, formidling og spredning af viden om nye innovationsformer – herunder kobling til internationale netværk og ”best practice”
  • Uddannelser, kurser og arrangementer om nye innovationsformer, for både virksomheder og innovationsrådgivere
  • Udvikling af nye praktiske innovationsmetoder, som er særligt målrettet små og mellemstore virksomheders behov
  • Opsøgende arbejde med henblik på at afdække innovationsbehov

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ane Buch
Søndag d. 26/4-09 kl. 13:34

Spændende ide, der er virkelig behov for, at vi udvikler nye praktiske innovationsformer - og så er jeg speciel glad for, at der er fokus på, hvordan man kan gøre de nye innovationsformer anvendelige for de små og mellemstore virksomheder

Mikkel Thomassen
Torsdag d. 21/5-09 kl. 15:56

Med det fokus der er på innovation både som praktisk og teoretisk felt synes det oplagt at der er basis for at lave et center der har innovation og innovationsmetoder som et selvstændigt arbejdsområde.

Særlig spændende / brugbart vil det blive hvis centret kan pege på de forudsætninger der skal være på plads for en hensigtmæssig brug af forskellige innovationsredskaber samt hvis centret forholder sig til branchespecifikke udgangspunkter for innovation og dermed også for forskellige innovationsmetoder.

Erik Nørgaard
Fredag d. 22/5-09 kl. 14:25

Yderst spændende projekt! Et sådan center kan være en vigtig brik i at sikre en spredning og adoption af nye innovationsredskaber og metoder blandt en målgruppe af SMV’er, hvor relativt få arbejder systematisk med innovation. I København er der en underskov af mindre virksomheder, som udgør kernen af kommunens erhvervsliv, så vi ser meget gerne flere aktiviteter der udvikler og støtter det innovationsarbejde, som vores erhvervsrådgivere udfører i samarbejde med kommunens SMV'er.

Torben Lorentzen
Fredag d. 29/5-09 kl. 09:26

Kære Ane Buch

Tak for din positive kommentar. Indenfor GTS ser vi det som en rolle at sprede viden til SMVérne om nye innovationsformer. SMVérne oplever det ofte som en noget akademisk tilgang til det blot at forny sig. Vort mål er at bringe de mange innovationsformer "ned på gulvet" så SMVérne kan opleve, at også de, såvel som større virksomheder, kan drage fordel af mere systematiske tilgange til det at forny sig.

Torben Lorentzen
Fredag d. 29/5-09 kl. 14:11

Mikkel Thomassen

Tak for din kommentar. Jeg tror det er en god idé du kommer med vedrørende at fokusere på hvilke rammebetingelser og og forudsætninger der skal være på plads før man får succes med en systematisk tilgang til innovation. Her tror jeg GTS kan hjælpe, og vi kan hjælpe med at gøre de forskellige innovationsformer håndgribelige for SMVérne - kort sagt bringe det ned på et forståligt plan - ned på jorden.

Torben Lorentzen
Fredag d. 29/5-09 kl. 14:16

Erik Nørgaard

Tak for din kommentar. Vi tror også et sådant center vil være nyttigt. Bare det at SMVérne ved at de kan hente information og viden ved at henvende sig dér; one-stop-shopping om innovationsformer. Et sådan videncenter vil kunne hjælpe dem med at finde vej igennem junglen af begreber og udbydere af innovationsrådgivning. Jeg tror mange SMV´er simpelthen døjer med at forstå begrebet innovation til forskel fra almindelig fornyelse, og så kommer der en skov af innovationsformer ovenpå. Her er der i høj grad behov for vejledning/rådgivning.

Lars Lundbye – Innovation
Onsdag d. 10/6-09 kl. 21:50

Vi har de sidste 5 år set fremkomsten af en ny type stabsfunktion i flere organisationer: "Forretningudviklingschefen" eller "Innovationsdirektøren". Ofte uden portefølje og uden topledelsesindflydelse. Som da man i 70erne og 80erne parkede personaleledelse i en såkaldt "HR-funktion" - og dermed i mange organisationer gjorde den tandløs og mere et spørgsmål om ferieplaner end om medarbejderudvikling, så oplever mange innovationsansvarlige i de nye stabsfunktioner sig uden mandat. Et genkommende billede fra mit konsulentarbejde i forskellige organisationer har været et stort behov hos disse nye stabsfunktioner for at få hjælp til værktøjer og metoder til at bryde igenne muren og undgå HR-afdelingens skæbne.

Et innovations-videnscenter vil derfor uden tvivl kunne levere stor værdi til denne nye funktion, men ligesom det er vanskeligt at se hvad der igrunden er en leders job om ikke personaleledelse og innovation (som altså nu parkeres i stabsfunktioner), så er det værd at overveje om et videnscenter kan struktureres på en anden måde end de traditionelle institut-forankrede videnscentre, hvor viden løber riskoen for også at parkeres og blive tandløs og uden indflydelse! Kan et videnscenter i højere grad bygge på at løse konkrete forretningudviklings-udfordringer gennem fx udfarende virtuelle netværk af innovationseksperter? Og blive dynamiske og ikke statiske værktøjer til forandring?

Torben Lorentzen
Onsdag d. 17/6-09 kl. 11:04

Tak for din kommentar Lars Lundbye. Det er overordentlig interessant det du foreslår. Man kan sagtens forestille sig en form for centerdannelse uden mure - et dynamisk center, der udover at være baseret på en lokal kompetence, hjælper brugeren finde vej i de mange udbud omkring innovation og innovationsledelse, så brugeren finder netop det udbud der konkret kan hjælpe med hans udfordringer. Vi er i GTS klar over at der findes en skov af udbydere - vores mission er ikke at gå i konkurrence med dem, men netop at bidrage til at vi sammen får innovation på dagsordenen på en let tilgængelig måde og med hurtig resultatdannelse for f.eks. SMVére, der måske ikke har resourcer til de meget lange og akademiske træk, men søger hurtig løsning på deres udfordringer.

Thomas Mathiasen
Torsdag d. 18/6-09 kl. 14:02

En ualmindelig glimrende idé. Stor ros fra min side. Især hvis der arbejdes systematisk på at få de relevante aftagervirksomheder med således, at de rent faktiskt vil anvende centeret og tage metoderne til sig i det travle, daglige arbejde.

Gennem InnAware, et nyligt afsluttet innovationsprojekt for SMV, iøvrigt støttet af FIST, har vi netop med succes fokuseret på at lave koncentrerede innovationsforløb for de deltagende virksomheder således at de har fået hjulpet innovationsmetoderne ind i deres dagligdag.

Jeg glæder mig rigtigt meget til at se centeret komme i gang.

kaare trudsø
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:12

Kære Alle!

Jeg arbejder med innovation i Væksthus Hovedstadsregionen og hvis jeg kigge på hvilken viden der allerede er samlet i fysiske enheder, databaser, internetsteder etc. så mener jeg ikke det er nye centre vi har brug for. Hvis bare de organisationer/personer som
har kommenteret på oplægget her om Innovationscenter satte sig sammen og afsatte midler til at fortælle markedet (Specielt SMV-markedet)om, hvad de hver især havde og hvor det var tilgængeligt; så var vi kommet langt. Så kan vi lige tager Icph.dk og EBST + FI med + vores pt. 3 inno. centre ude i verden. Hvis vi så også tog højde for de forskellige læringstyper/-stile og forsøgte at kommunikere i andet en højelitære ord, men kaldte en spade for en spade og bl.a. brugte film, lyd, billed, aktiv inddragelse og stor fokus på værktøjer, som SMV-lederne kunne begynde at bruge uden store workshops, manualer etc. etc., så var vi kommet langt. Kunne vi så også opildne til en sjat "entrepreneurial behaviour" (fokuser på muligheder og tro på det), så skal der ikke så meget mere til at komme igang. Så kan vi tage næste skridt, når der begynder at foregå blot en lille smule rigtig innovation derude.

Skulle vi gå endnu videre så kunne vi også tage "innovations Cup" og www.startvaekst.dk/innovation
med. Et site som giv små 50 konkret værktøjer til at komme igang.

I Væksthuset når virksomhedskunden har en ide om, at den vil vokse via innovation, så handler det ikke om avancerede teoretiske udfordringer, men gang på gang kan det koges ned til hjælp om:

HVORDAN KOMMER JEG IGANG.

Hvis der er andre, der tror på, at vi har den fornødne viden, men mangler at gøre den tilgængelig og kendt hos erhvervslivet (primært SMV'er) så ligner i os. Skal vi lave en innovationsuddannelses-tv-kanal på nettet der:

a: er tilgængelig når målgruppen ønsker/har behov
b: med en formidlingsform som spiller op til alle
læringsstile og bruger nettets instrumentalitet/
interaktivitet/WIKI/Coll. platform etc.
c: Hvor det er nemt at navigere (måske totalt wiki'seret)
d: Som har fokus på "Kom i gang fasen" og værktøjer
e: Og så et markedsføringsknald, så ikke en SMV'er i
dette land er i tvivl om hvor hun/han skal gå hen for
at komme igang.

Jeg tror godt DR ville være med. Men ellers er der mange andre.................

Kaare Trudsø
Konsulent, Væksthuset