Virtuel Fødevareproduktion

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Som ved større industriproduktioner vil computerbaserede simuleringsværktøjer få en stadig større rolle i fremtidens primærerhverv. I både plante- og husdyrproduktion samt i akvakultur kan opbygning af virtuelle produktions-enheder være med til at afdække skjulte produktionspotentialer, effektivisere eksisterende produktioner, ”afprøve” nye arter og afgrøder, de forbundne logistiske forudsætninger, samt opgøre de afledede miljøpåvirkninger lokalt og regionalt. Værktøjer som ”den virtuelle mark”, ”den virtuelle stald” og ”det virtuelle dam/-havbrug” vil på grund af lave omkostninger for primærproducenten indbyde til hurtige test af alternative produktionsrutiner, effekt af ændret klima og nedbørsforhold, nye sorter etc.

Flere delelementer til opbygning af virtuelle redskaber findes allerede så som plantevækstmodeller og vækstmodeller for skaldyr, mens andre modelelementer skal udvikles. En gennemgående aktivitet vil være at udnytte realtidsdata i værktøjerne og flette eksisterende og nyudviklede værktøjer i en takt og rækkefølge som muliggør en hurtig applikation i mindre produktionsenheder. Erfaringer herfra vil give nye muligheder for produktionsoptimering og dermed drive yderligere innovation og stimulere interessen hos producenterne.

Der vil opbygges viden indenfor enkeltdiscipliner, men vigtigst er videnopbygning indenfor integrerede virtuelle værktøjer, herunder hvordan delelementerne sammenflettes i én enhed og hvordan primærpoducenterne bedst kan udnytte værktøjernes potentiale. Videnopbygning vil ske hos GTS-institutter, hos rådgiver samt hos de større primærproducenter.

Udvikling af virtuelle værktøjer vil udgøre et teknologisk løft i rådgivningen og styrke fødevareproducenterne i et stadigt mere konkurrencepræget internationalt marked.