Virtuelle livsrum til oplevelser, leg og læring

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Viden og produkter skal i dag formidles som en del af brugeres oplevelser og oplevelses- og formidlingsindustrien er generelt i kraftig vækst. Danmark har mange virksomheder, som beskæftiger sig med industrien, dels som udbyder af oplevelser og viden, dels som udvikler af relaterede applikationer og/eller teknologi. Der er således behov for udvikling af dels nye interaktionsformer og dels ny IKT teknologi rettet mod skabelse af virtuelle livsrum med fokus på oplevelser, leg og læring.

Videnopbygning af et optimalt samspil mellem fysiske rum, teknologi og sociale processer. Den udviklede viden kan eksempelvis anvendes i forhold til brand, hvor der kan være tale om virtuelle løsninger til undervisning i brand- og skadesforebyggelse, til løsninger hvor brandsikringsmæssige tiltag kan afprøves i virtuelle rum, til virtuelle løsninger, hvor kriseberedskab kan afprøves og hvor redningsberedskabet kan afprøve sine forskellige indsatsmuligheder, til virtuelle løsninger mht. vurdering af risici for brand- og røgspredning i forhold til evakuering af områder og andre virtuelle løsninger som fore design af bygningers indretning i forhold til brand og sikring. Integration af virtuelle og fysiske verdener vil også være et stærkt redskab til udvikling af ny teknologi og interaktionsformer rettet mod oplevelsesindustrien

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor forskellige domæner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete anvendelser, vil der vil blive udviklet industrielle prototyper og lavet konkrete demonstrationer. De industrielle prototyper vil kunne fungere som en reference implementering for virksomheder, som ønsker at udvikle konkrete produkter. En stor del af aktiviteterne vil fokusere på målrettet videnformidling til virksomheder, som kan drage nytte af de nye muligheder omkring virtuelle livsrum, og som kan drage forretningsmæssig fordel af dette i deres produktudvikling. Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor 3D computergrafik, augmented reality, interaktionsdesign, æstetik o.a.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Kring Nilsson - TurnTool
Torsdag d. 7/5-09 kl. 13:13

Dejligt forfriskende at høre at der er et initiatv til at tage 'virtuelle livsrum' og simuleret virkelighed alvorligt som mulighed for vidensformidling i bred forstand. Pespektiverne er mangfoldige og for en stor dels vedkommende uudforskede. Som udviklere af software og brugere af samme er det nemmere kreativt at se mulighedene, som kan synes at ligge lige for. For en udenforstående (kunde/opdragsgiver) kan det være alpha og omega at kunne se eksempler og veldefinerede produkter/koncepter som kan konkretisere visionen og måske endda defineres med fast pris og produktionstid.

Vi vil meget gerne bidrage med idé- og konceptudvikling og knowhow i forhold til hvilke potentialer der ligger i forbindelse med vores niche – virtuel 3D – og natruligvis meget gerne indgå som aktør i konkrete projekter.

Hvilket leder frem til spørgsmålet: hvilket niveau forventes ideerne at ligge på og hvad leder I efter? – Jo mere konkrete og nært forestående desto nemmere at byde konstruktivt ind.

Vi kan foretille os en udvikling af teknologi som vil bringe løsninger ud til flere brugere, visuelle løft til forståelse af f. eks. lokalplaner eller konkrete IT-produkter/koncepter som ønskes udviklet. Det kan også være mere vidtrækkende – som en godt-arbejdsmiljø-generator, som indretter dit kontor ud fra en grundplan og et sæt foruddefinerede parametre, hvorefter den udregner energiforbrug, forventet lydniveau og varme/kølebehov samt naturligvis viser kontorindretningen i live 3D med mulighed for udskiftning af møbler og justeringer – og evt. en prisudregning via input fra markedets aktører. Mulighederne er mange vi ser frem til at se de konkrete initiativer der bliver taget.

Bjørn lykke
Torsdag d. 14/5-09 kl. 09:34

Kære Anderson Kring Nilsson

Tak for dine kommentarer og konstruktive medspil. Jeg kan kun være enig i at perspektiverne er mange og at mange muligheder endnu ikke er udnyttede. Vi vil især have fokus på problemstillinger der knytter an til små og mellemstore virksomheder og bidrage med løsninger der imødekommer disse. Eksemplet med lokalplanen lidt udenfor målgruppen og her er der vel også tale om egentlig produktudvikling som flere private virksomheder godt kunne varetage på bestilling. Vi tænker mere på løsninger der kan effiktivisere, billiggøre eller risikominimere udviklingsindsatsen i små og mellemstore virksomheder fx i forbindelse med nybyggeri, indretning af produktionsfaciliteter eller egnede faciliteter til givne arbejdsprocesser. En vigtigt del af vores arbejde er desuden at sikre at de metoder og værktøjer der udvikles i projektet og den viden som knytter sig an hertil bliver formidlet bredt til danske erhvervsliv. Venlig hilsen

Bjørn Lykke Jensen
Teknologisk Institut, medlem af GTS-redaktionsgruppe