Virtuelle rum

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Der er et stigende krav til formidling af viden fra forskningsprojekter. De almindelige formidlingskanaler som tidsskrifter m.m. er velkendte for GTS-institutterne, men i det omfang, at den bredere del af befolkningen er målgruppen for formidlingen, er det væsentligt mere problematisk. Der er derfor et behov for at udvikle virtuelle rum, som kan benyttes til præsentation og videndeling med den bredere del af befolkningen.

Ved at opbygge et virtuelt rum, som eksempelvis en 3D-naturtro virtuel kopi af en by, bliver præsentationen af (miljø-) data genkendelige og mere nærværende for borgerne i de områder, der påvirkes af eksempelvis miljøtiltag, ændringer af fysiske strukturer, oversvømmelser m.m.

Der vil blive opbygget en virtuel 3D-platform til generel miljøkommunikation i Danmark, en API til præsentation af data samt præsentation af data. Hertil kommer at der vil blive opbygget formidlingskanaler og måder at komme i dialog med borgerne i Danmark gennem brugerdreven innovation.

Der vil blive opbygget store mængder af know how i GTS som den bredere del af befolkningen kan have stor glæde af, og gennem fortolket præsentation og virtuelle rum kan der skabes en bedre kontakt mellem GTS-nettet og danskeren. Derudover ligger der et stort formidlingspotentiale i at kombinere 3D-virtuelle verdener og miljøformidling som en del af undervisningsmaterialet i folkeskolen/gymnasiet.