Vores bakterier i sundhed og sygdom

Senest opdateret d. 16/4-2018
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Kim Holmstrøm
R&D Manager Molecular Detection

For at adressere et stigende behov for forståelsen af vores egne naturligt forekommende og probiotiske bakteriers betydning for sundhed generelt og for behandling af sygdomme vil Bioneer de næste 2 år udvikle nye tværfaglige teknologiske services.

Den menneskelige krops naturligt forekommende bakterieflora, med et moderne udtryk kaldet mikrobiomet, har fået stigende videnskabelig opmærksomhed i forhold til sundhed generelt, for udvikling af sygdom og for respons på behandling inden for f.eks. kræft og kroniske sygdomme. Bioneer vil med en ny tværfaglig tilgang udvikle nye teknologiske services, der kombinerer mikrobiologiske, immunologiske og farmakologiske kompetencer, og analyserer bakteriers/mikrobiomers effekter ved hjælp af cellemodeller. Desuden udvikles teknologi og metoder til håndtering, opretholdelse og dyrkning af mikrobiomer, samt til analyse og forbedring af probiotiske formuleringer.

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten Sommer (Professor, DTU)
Fredag d. 20/4-18 kl. 10:30

Mikrobiomet er af stor betydning for menneskers helbred og er ved at udvikle sig til et defineret drug target. Internationalt sker der rigtig meget indenfor feltet og det er vigtigt at Danmark udnytter sin styrkeposition indenfor mikrobiologi og fermentering til at skabe værdi indenfor mikrobiomfeltet.

Medicon Valley Alliance har for nylig startet et mikrobiom netværk, hvor det første møde tiltræk repræsentanter fra 50 forskellige organisationer. Dette understreget den store interesse for feltet.

Den forslåede satsning fra Bioneer kunne blive en vigtig komponent i at styrke Danmarks position indenfor mikrobiomområdet med stor synergi til både akademiske og industrielle indsatser.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:05

Kære Morten Sommer,
Tak for din positive tilkendegivelse til vores nye initiativ indenfor mikrobiomområdet. Vi er glade for at du kan se, at vores aktivitet vil kunne medvirke til at styrke Danmarks position inden for dette utroligt spændende område. Vi vil se frem til aktivt at kunne samarbejde omkring udviklingen og gennemførelsen af denne aktivitet.

Christa Broholm (Postdoc, Chr. Hansen A/S)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:43

Med den større forståelse af microbiomets inflydelse på sygdom og sundhed er interessen og behovet for at undersøge de enkelte bakterier nærmere blevet større og virkelig vigtigt. Kliniske forsøg viser lovende effekt af både klassiske probiotika, next generation probiotics og nye live therapeutics, som er lægemidler baseret på levende micro-rganismer. Et større, bedre udvalg af prekliniske screeningsmodeller, samt en lettere tilgang til disse vil øge hastigheden, hvormed virksomheder alene eller i samarbejde med akademiske insitutioner kan få nye produkter på markedet, og vil samtidig øge vores forståelse af disse bakteriers funktion i samspillet med menneskets fysiologi.

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:22

Kære Christa Broholm
Mange tak for din kommentar på vores initiativ. Det er godt at blive bekræftet i, at der er behov for adgang til et bedre og større udvalg af prækliniske screeningsmodeller. Det er lige netop det en del af vores satsning drejer sig om, hvor vi bl.a. ønsker at udvikle cellemodeller til forståelse af mikrobiomets samspil med immunsystemet.

christian groendahl (Co-founder and CEO, SNIPR BIOME)
Mandag d. 30/4-18 kl. 09:47

Yderst positivt at se BIONEER komme med et professionelt forslag til at blive en vigtig medspiller i MIKROBIOME økosystemet, som er i hastig vækst.
Det humane GI mikrobiome er at betragte som et helt nyt og centralt organ, som spiller et utal af roller i både sundhed og sygdomsudvikliing og som præsenterer en stribe nye behandlingsmuligheder og drug targets.
Det vil være attraktivt med nye og forbedrede GMP produktions- og formuleringsteknikker af både bakterier og phager. Desuden vigtigt med hurtige og nøjagtige diagnostiske metoder samt universelle datamodeller til at beskrive og følge mikrobiomets physiology, pathology samt response på behandling. Ex vivo modeller (som fx artificial gut) som kan bruges til at studere de komplicerede sammenhænge i microbiota og deres response på interventioner vil ligeledes være attraktivt. Dyremodeller af humane sygdomme med dokumenteret translational værdi vil blive vigtige elementer i lægemiddeludvikling for mikrobime-relaterede lidelser.

Thomas Litman (seniorforsker, LEO Pharma)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:24

Godt og yderst relevant forslag! Forskningen indenfor forståelse af vores mikrobiom – ikke kun i tarm, men også i luftveje og hud – er inde i en rivende udvikling, og der er i høj grad brug for teknologier og serviceydelser indenfor dette område. Af de foreslåede aktiviteter, er især undersøgelserne af samspillet med vores immunsystem og interaktionen med lægemidler af interesse. Men alle 4 centrale aktiviteter er vigtige og støtteværdige fokusområder.

Per Spindler
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:23

Relevant forslag. Et fagligt emne område, hvor en styrkelse af Bioneers aktiviteter kan være meget værdifuld for virksomheder. Der er ikke alene tale om at udvikle teknologiplatformene inden for mikrobiom forskning og udviklingen af nye produkter, men der er også tale om et bidrag til kompetenceudvikling og tilgang af kvalificeret arbejdskraft til både forskning og udvikling, produktion og markedstilgang i biotek- og ingrediensindustrien . De foreslåede mikrobiom aktiviteter vil styrke danske kompetencer og servicetilbuddet til SMVere inden for ingrediens- og lægemiddelområdet ved at udvikle nye redskaber til at forstå fødevareingredienser og lægemidler's interaktion med floraen i mave-tarm kanalen: Hvordan substanser absorberes og behandles af kroppen, vekselvirkningen med immunesystemet, mv. Biopeople arbejder i forvejen - i hele Danmark - med aktiviteter og virksomhedsnetværk med deltagelse af biotek- og ingrediensvirksomheder, og vi kan dokumentere, at der både er et behov og et stort erhvervsmæssigt potentiale. Så forslaget er meget relevant.
Mh. Per Spindler
www.biopeople.eu

Nikolaj Sørensen (Director of Scientific Operations, Clinical Microbiomics)
Mandag d. 7/5-18 kl. 15:06

Mikrobiomet er utvivlsomt et område i rivende udvikling med stort kommercielt potentiale. At udnytte dette potentiale fuldt ud kræver dog en solid forankring i god forskning idet mikrobiomfeltet bevæger sig væk fra det relativt uregulerede kosttilskud-marked. De beskrevne metoder vil kunne bidrage betydeligt til at sikre denne forankring.

Alle fire foreslåede centrale aktiviteter (dyrkning fra fæces, cellemodeller, in vitro lægemiddelomsætning og probiotikaformuleringer) har alle klare anveldelsesområder og vil, når færdigudviklede, uafhængigt af hinanden kunne være af betydelig værdi for både industrien og den akademiske forskning.

Som konstruktiv kritik kan det nævnes at de fire centrale aktiviteter er ambitiøse og baseret på forskellige metoder. Der vil således være en stor arbejdsbyrde associeret med udviklingen. Dog er succesen af de centrale aktiviteter kun i begrænset omfang afhængig af hinanden (omend der er stor sammenhæng og emnemæssigt overlap i deres anvendelsesområde).

Kim Holmstrøm (R&D Manager Molecular Detection, Bioneer)
Mandag d. 7/5-18 kl. 15:34

Kære Nikolaj Sørensen,
Mange tak for jeres kommentar på dette forslag. Det er værdifuldt for os at få jeres mening om de beskrevne aktiviteter, specielt da I er en virksomhed for hvem dette forretningsområde er helt centralt. Vi er helt enige i, at bevægelsen inden for mikrobiom-F&U over imod det sundheds-videnskabelige område kommer til at stille øgede krav til dokumentation og validering af nye produkter, og det er lige præcis det som er grundlaget for vores nye projektforslag. Vi takker også for præciseringen af, at der er tale om et højt ambitionsniveau i de fremstillede aktivitetsforslag, og det vil vi naturligvis tage med i betragtningen i den videre definition af det færdige forslag.

Bjarke Bak Christensen (Institutdirektør, DTU Bioengineering)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 06:31

Forståelse af tarmmikrobiomets indflydelse på menneskets sundhed er central i behandling af mange både akutte og kroniske sygdomme. Derfor er det vigtigt at have de rette redskaber til rådighed til at kunne udvikle en tilstrækkelig viden om hvordan tarmmikrobiotaen influerer forskellige sygdomme og ikke mindst hvordan mikrobiomet kan manipuleres i behandlingsøjemed.
Vi kan derfor fuldt støtte op om Bioneers satsning, som kan blive et vigtigt bidrag indenfor mikrobiomområdet, specielt i forhold til styrkelse af virksomhedernes indsats indenfor området og i samspillet mellem virksomheder og Universiteter.
Indsatsen vil være med til at yderligere at kunne styrke samarbejdet mellem DTU Bioengineering og Bioneer

Lasse Sommer Mikkelsen (Research Specialist, Bifodan A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:51

De 4 fokusområder i det konkrete oplæg fra Bioneer omkring det humane mikrobiom er helt klart relevante og oplagte emner i forhold til at skabe mere viden om samspillet mellem mikrobiom og menneske, og vil bidrage til en øget forståelse for mikrobiomets indvirkning på menneskets sundhed. Fra et kommercielt probiotisk synspunkt vil der være behov for de foreslåede nye serviceydelser. Specielt udvikling og optimering af dyrkningsmetoder med henblik på at opdyrke nye bakterier med et probiotisk potentiale, samt forbedrede probiotiske formuleringer for øget overlevelse af bakterier igennem mavetarmkanalen er yderst interessante tiltag.

Peter Olesen (Direktør, ActiFoods ApS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:03

Et spændende, relevant og nyttigt initiativ. Indsatsen bør indrettes på at være scalerbar platform, som har muligheder ud over det probiotiske anvendelsesområde - f.eks. fra probiotiske (oral indtag) til topicale anvendelser såsom hudlidelser og -sygdomme, sårbehandling og til Oral Health (tand- og tandkødssygdomme, hygiejne). Det bør derfor definitionsmæssigt medtages at microbiomet jo faktisk er alle microbiomer på og i den humane krop, ikke kun tarmmikrobiomet - selv om fokus i udgangspunktet synes at være tarmmikrobiomet. I forbindelse med udvikling personlig medicin/behandling får tarmmikrobiomet også en vigtig rolle som biomarkør for en række lidelser og sygdomme.
Initiativets værdi ligger i den nødvendige videreudvikling af klassiske probiotiske teknologier baseret på indgivelse af enkelte stammer eller kombinationer af få stammer. Der er stort behov for at udvikle mere sammensatte produkter/terapier i form af 'omer' baseret på native 'delmikrobiomer' eller designede økosystemer af stammer. Det vil kræve meget bedre forståelse af samspillet mellem stammer i økosystemer/biofilmstrukturer - og deres interaktioner med værtsmikrobiomet.
Der er adskillige danske virksomheder med førende markedspositioner som vil kunne drage nytte af den nye aktivitet og som vil kunne indgå i ansøgninger til afledte forsknings- og innovationsprojeket, både nationalt og internationalt

Tim Tolker-Nielsen (Professor, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:25

Meget spændende aktivitetsforslag! Mikrobiom forskning er i rivende udvikling og det er oplagt for Bioneer at være en del af det. Måske vil det også være værd at søge viden om hvilke værtsfaktorer der er ansvarlig for dannelse af specifikke mikrobiomer? Den eksisterende forskning på området er meget fokuseret på hvordan mikrobiomet påvirker værten, men der er ikke så meget fokus på at forstå hvordan værtsfaktorer i både raske og syge mennesker påvirker mikrobiomet. Den viden vil bl.a. være vigtig for at udvikle probiotika som er i stand til at etablere sig i en given vært.

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:27

Institut for Farmaci støtter fuldt op om dette forslag, og er enig i at dette har potentialet til at blive et vigtigt bidrag indenfor mikrobiomområdet, i forhold til styrkelse af virksomhedernes indsats indenfor området og i samarbejde mellem virksomheder og universiteter, som det er udtrykt af min institutdirektør kollega på DTU Hr. Bak Christensen