Webbaseret læring, uddannelse og management i jordbrugsproduktionen

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Effektiv og bæredygtig jordbrugsproduktion, men også klimaforandringer indebærer løbende introduktion af nye dyrknings- og produktionsformer – i et stadigt stigende tempo. Der skal derfor skabes målrettede, webbaserede (herunder også mobile) platforme for læring, uddannelse og management, der sætter landmændene i stand til med kort reaktionstid at implementere og udnytte den seneste viden og de nyeste metoder direkte i deres egen bedrift.

Der skal udvælges et antal relevante og aktuelle cases, hvor der skal syntetiseres og skabes løsninger. Indholdet skal designes og sprogversioneres, så det passer specifikt til målgruppen, ligesom der skal udvikles interaktive services, som sætter den enkelte landmand i stand til at vurdere effekten af hans tiltag.

Der vil blive opbygget og forankret viden i sektoren om, hvordan man etablerer læring og uddannelse på områder, der på en række væsentlige aspekter repræsenterer pædagogiske og didaktiske udfordringer, som adskiller sig ganske meget fra andre områder, hvor webbaseret læring m.m. har fundet anvendelse.

Desuden vil selve indholdet i de nye services naturligvis bidrage til opbygning af ny viden hos brugerne om moderne landbrugsproduktion, nye afgrøder, nye dyrkningsformer m.m., ligesom sektorens virksomheder og videnleverandører vil få nye instrumenter og redskaber til formidling af relevant indhold og service.

Det berørte erhvervsliv vil blive styrket gennem fremkomsten af nye muligheder for interaktion i sektoren mellem leverandører af teknologi og service og brugerne/landmændene. Hurtig og pædagogisk overførsel af viden og information vil styrke udviklingen og agiliteten, hvormed den kan forløbe, til gavn for alle aktører i sektoren.

Den teknologiske service får tilsvarende en ny kanal til formidling af viden og service, ligesom selve udviklingen af webbaserede ydelser på området vil blive et forretningsområde.