Working with nature – planlægning af levende kyster

Senest opdateret d. 1/3-2013
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø
Ole Svenstrup Petersen

"Working with nature - planlægning af levende kyster", sigter mod at tilvejebringe et nyt og bedre grundlag for en bæredygtig forvaltning af de værdifulde danske kystområder. I Danmark og internationalt er en lang række aktiviteter og ressourcer knyttet til kystområder så som bosætning, ferieindustri, transport eller fødevare- og energiproduktion. I dag og i fremtiden byder kysten på stigende udfordringer, for eksempel pres fra klimaændringer på kystlinen og infrastrukturen, globaliseringens øgede krav til konkurrencedygtig søtransport eller mere effektiv udnyttelse af områdets ressourcer i forbindelse med energi- eller fødevare produktion. Samtidig er der stigende krav til en bæredygtig og ressource-effektiv planlægning, hvor man i højere grad udnytter og planlægger i overensstemmelse med naturens egne processer.Sedimenttransportmodeller er en central del af DHI’s ekspertise på kystområdet, som gennem mange år har dannet grundlag for DHI’s specialrådgivning og har bidraget til opbygning af internationale specialafdelinger hos både DHI og danske rådgivere, som er globalt førende inden for kystsikring og vandbygning. DHI’s sediment transportmodeller er udviklet over 20 år i tæt samarbejde med DTU og andre førende institutioner. Et særkende ved kernen i modellerne er, at disse bygger på meget avancerede og originale danske principper, udviklet i samarbejde med DTU. Modellerne har været meget succesfulde, idet de indgår i mange danske studier og er anerkendte i hele verden. For vedblivende at være tidssvarende og give konkurrencedygtige værktøjer til de danske rådgivere og myndigheder, virksomheder som benytter modellerne, er der et markant behov for et teknologisk løft til modelkernerne.Aktivitetsplanen er rettet mod udvikling af kompetencer i sedimenttransport i kystområder, både modellering, nye målemetoder og og kompetencer der kan formidles til erhvervslivet og det danske samfund.Aktivitetsplanen vil resultere i fem nye produkter:

  • Udvikling af næste generation af sediment transport modeller for sand og finkornet sediment
  • Udvikling af nye innovative målemetoder til bestemmelse af sediment og andre miljøparametre
  • Operationel modellering af kildestyrke og spredning af sedimenter fra marine graveaktiviteter
  • Opbygning af et test site for finkornet sediment i danske kystlaguner
  • Udvikling af redskaber til ressourceoptimering af kystfodring